بهبود عملکرد های اجرایی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (قسمت دوم)

اوتیسم

هوش با عملکردهای اجرایی همبستگی ندارد

مشکل در عملکردهای اجرایی، تاحدی می تواند شبیه کامپیوتری باشد که برنامه ریزی های خوب و فایل های خوب، با یک خروجی دستگاه  ممکن است به خطر بیافتد، مثلاً: دستگاه پرینتر کارنکند ویا مانیتور روشن و خاموش شود. یک کودک می تواند خیلی با هوش باشد، اما عملکردهای اجرایی او رشد نیافته باشد.در چنین حالتی،این کودک نمره ی خیلی پایینی در تست های هوش می گیرد. وقتی در بخش EF بهبود حاصل شود و آنها رشد کنند، کودک در ارزیابی و تست های هوش سطح بالایی از عملکرد را نشان خواهد داد.

بسیاری از کودکان با هوش هستند و بیشتر قادرند تا آن را بروز دهند، و وقتی EF  در آنها رشد می یابد،می توانند توانایی های خود را در سطح وسیعتر و مفید تری بروز دهند. به عبارتی عملکردهای اجرایی رشد یافته کمک می کنند تا کودکان هوش خود را بهتر نشان دهند.

شناسایی مشکلات احتمالی در عملکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اوتیسم

در اینجا مواردی را که ممکن است یک کودک درجاتی از اختلال در EF را نشان دهد بررسی می کنیم:

سازماندهی

این واژه اشاره به توانایی کودک برای تولید به موقع واکنش های سازماندهی شده ، به هنگام درخواست به انجام کار، اشاره دارد. کودکان زیادی با ASD  وجود دارد که  خودبخود اعمال  فیزیکی را انجام می دهند که در موارد مشابه، وقتی کسی از آنها انجام آن کار را می خواهد، به موقع نمی توانند آن کار را انجام دهند.مثلاً: یک کودک وقتی می خواهد بیرون برود، به سرعت کفش های خود را می پوشد، اما نمی تواند آن کار را هنگامی که از او خواسته می شود( یا مدت زمان طولانی را صرف این کار می کند) انجام دهد. اغلب این به عنوان مشکل در  همکاری یا انگیزه تفسیر می شود، اما می تواند نشان دهنده ی مشکل در EF نیز باشد. به این معنی که او ممکن است قادر به  سازماندهی مراحل عمل در مدت زمان معین، در پی درخواست شما برای انجام آن کار(حتی اگر به لحاظ جسمی توانایی داشته باشد)نباشد.

کودکان  با این مشکل، در سازماندهی و به خاطر سپاری مراحل تکمیل کار  با سختی هایی مواجه می شوند. حتی فعالیتهای ساده برای آنها، نیاز به مرحله بندی برای رسیدن به هدف ،خواهد داشت.

به عنوان مثال: در یک تمرین ساده ی مطابقت، از کودک خواسته می شود تا یک مورد را با مورد دیگر از جدولی که در مقابلش هست(یک گروه 3 موردی) مطابقت دهد. به منظور انجام اینکار کودک به موردی که در دست دارد نگاه می کند و جزئیات آنرا به یاد می سپارد ،سپس به گروه 3 موردی نگاه می کند و باید موردی را که با کارت در دستش به هم مربوط هستند را شناسایی کند و سپس آنها را روی میز کنار هم جفت می کند تا کار را کامل کند.

اما برخی از کودکان طرح را فراموش میکنند.آنها فراموش می کنندکه  برای مطابقت باید با دقت نگاه کنند. و به طور تصافی گزینه ای را انتخاب می کنند. تعدادی از پاسخ های آنها درست و تعدادی نیز نادرست خواهد بود چرا که آنها چشمها، دستها و ذهنشان را برای موفق شدن و رسیدن به هدف به کار نمی برند.مشاهده کنندگان شاید مشکل را در عدم انگیزه و میل به همکاری کودک ببینند، اما  این مسئله می تواند بر مشکل در سازماندهی و EF دلالت داشته باشد.

کنترل تکانه

برخی از کودکان مبتلا به ASD به سادگی نمی توانند  کنترل کافی بر انگیزه های خودشان برای شرکت در موقعیت های ساختاری، نشان دهند. اغلب به حد کافی قادر به نشستن ومنتظر ماندن برای تکمیل یک کلاس درس نمی باشند. اما در عوض بارها و بارها سر کلاس می ایستنند و توجه آنها به هر سمتی جلب می شود.اگر کنترل تکانه ها مشکل باشد،کودکان قادر به مدیریت تکانه های قاپیدن، چنگ زدن، نیشگون گرفتن،گاز گرفتن و قرار دادن هر چیزی در دهان و بیرون انداختن ،نخواهند بود.این تکانه ها می تواند کودکان را گیج کند،والدین را نا امید و تلاش برای آموزش را مختل کند.

حافظه ی برنامه ریز

ارزیابی برنامه ریزی در تعدادی از کودکانی که کارکرد پایینی دارند، سخت می باشد. در کودکان با کارکرد متوسط،ما ممکن است تظاهر زمینه ای (در زمان) از فراموشی توالی رویدادهای لازم، برای تکمیل یک وظیفه را ببینیم. حتی زمانی که آنها برای تکمیل کار بسیار با انگیزه می باشند، اگر از آنها دو کار متفاوت خواسته شود و معلم  به او قول  تکه ای شکلات محبوب داده باشد،کودک یکی از آنها را انجام می دهد و دیگری را فراموش می کند.

توجه

بیشتر توجه انتخابی مد نظر می باشد.اخیراً، با کودکی کار کردیم که می توانست  یک آیتم را که از او خواسته میشد علامت بزند.او به آن نگاه می کرد و می گفت چه چیزی است. اگر از او خواسته می شد از بین 3 آیتم آن مورد را بگوید او نمی توانست آن را بگوید.وقتی از او خواسته می شد فقط به آن مورد توجه کند و آن را از موارد مزاحم تمییز دهد، نمی توانست موارد مزاحم را ندیده بگیرد و مورد خواسته شده را علامت بزند. این مشکل ممکن است به انواعی از اختلال در توجه انتخابی دلالت داشته باشد.

تداوم

بسیاری از کودکان درفعالیتهای که نیاز به تدوام دارد، مشکل دارند و تنها می توانند در مدت زمان کوتاه عملکرد خوبی از خود نشان دهند. برای مثال ، اگر یک کودک 10 تمرین ریاضی داشته باشد، 6 تای آخر آنها را  احتمالاً اشتباه حل کرده یا به طورکل  تمرینات را ناتمام رها  کرده است، اما چهار تای اول را کاملاً درست حل کرده است.

جابه جایی

بسیاری از کودکان مبتلا به ADS  در جابه جایی بین فعالیتهای مختلف مشکل دارند، اگر یک کودک صحبت نمی کند برایش بسیار سخت است شروع به صحبت کند. اگر او بر  روی زمین نشسته است و از او می خواهید به پای تابلو بیاید، این کار طول میکشد و تلاش زیادی برای آمدن صرف می کند. انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر مشکل است حتی زمانی که فعالیت دوم را ترجیح می دهد. اگر به کودک 10 مسئله ی ریاضی داده شود کودک ممکن است چند پاسخ اشتباه بدهد برای اینکه او نمی تواند  بین روش های فکری مورد نیاز و انجام دادن آن  جا به جایی انجام دهد. اما 6 مسئله ی آخر ممکن است درست باشد برای اینکه او یاد گرفته است چگونه بین روش ها و اجرایی آن جابه جایی انجام دهد.

آغاز کردن

برخی از کودکان  بازی با مجموعه های مختلفی از بازیها و فعالیتها را یاد می گیرند.آنها می توانند این بازیها را به طور مستقل انجام دهند اما باید آن را آغاز کنند.حتی اگر آنها خسته نشده باشند، هنوز هم  برای شروع تمام فعالیت های سازمان یافته خود به دیگران تکیه می کنند.

کنترل هیجانات

 بیشترکودکان مبتلا به ASD   برای هر احساسی، اعمالی را از خود بروز می دهند.کودکان باید یاد بگیرند که نیاز نیست هر احساسی را بروز دهند، یا طبق آن عمل کنند. توانایی آنکه احساس کنید و بتوانید طبق آن احساس عمل نکنید به EF  مربوط می شود. اگر کودک شما بداند که در صورت کج خلقی و قهر، نمیتواند برخی از فعالیتهای خیلی خوشایند،از قبیل تماشای برنامه ی مورد علاقه در تلویزیون، را انجام دهد.با این همه باز کج خلقی کند، شما ممکن است به مشکل درکنترل هیجانات  شک کنید. حتی فکر میکنید او  می خواهد بروز هیجاناتش را کنترل کند ، اما نمی تواند آنرا انجام دهد.

کنترل حرکتی

برخی از نمونه های پیچیده از کنترل حرکتی مربوط به عملکردهای اجرایی می شود. توالی پیچیده ای از اقدامات حرکتی، فرایند های چند مرحله ای و اعمالی با مراحل زیاد و پیچیده ممکن است به وسیله مشکلاتی در جا به جایی،کنترل تکانه، توجه به اهداف و غیره گیج کننده باشد. برای بیشتر کودکان، فعالیتهایی شبیه ایروبیک،یوگا، هنرهای رزمی و شنا ی سازمان یافته می تواند به بهبود EF کمک کند.

چگونه می توان کمک کرد؟

 هنوز ممکن است، مداخلات پزشکی کشف نشده ای وجود داشته باشد که می تواند به کودکان به منظور توسعه ی بیشتر عملکردهای اجرایی کمک کند.آنچه تا به امروز کشف شده، این است که، برای بهبود EF  ما بر « فعالیت های وابسته به شکل پذیری»  تکیه میکنیم. این اصل که مغز  خودش را با تقاضاهای جدیدی که از آن می شود وفق می دهد.

 یک فکر این بود که سیستم عصبی بیشتر قابل تغییر یا« شکل پذیر» می باشد. تکنولوژی ها تصویر برداری جدید مانند PET.CAT.MRI و کارکردهای MRI  به ما آموخته است که مغز و سیستم عصبی بیشتر شبیه عضلات کار می کنند.خواسته های جدید از سیستم عصبی، اگر با یک فرکانس بالا در طی یک دوره یک ماهه انجام شود،سیستم عصبی خود را با این خواسته ی جدید سازگار می کند.

اگر یک کودک در تغییر مشکل دارد، تغییر ممکن است برای مردم اطراف کودک استرس زا باشد.با گذشت زمان، والدین ممکن است از تمایل به تغییر کودک اجتناب کنند و یا ممکن است  برای جلوگیری از مشکل در طول تغییر،کودک را به دقت در زمان تغییر راهنمایی و رهبری کنند.با گذشت زمان،کودک فرصت کمتری برای عمل و تغییر خواهد داشت و حتی شرایط سخت تر هم خواهد شد. اما در صورتی که  به کودک کمک شود تا  12 بار در روز و در طول چند ماه تغییر موفقی داشته باشد. این احتمال وجود دارد که سیستم عصبی خود را با تقاضای جدید انطباق دهد و عقب افتادگی راجبران کند.

تدریس آزمایش ها ی مجزا

مردم بدون فرصت های یادگیری،چیزی را یاد نمی گیرند.تدریس آزمایش های مجزا روشی است که فرصتهای زیادی را برای تمرین مهارتهای EF  فراهم می کند. یک« آزمایش» عبارت از یک درخواست روشن،تأمل، یک عکس العمل اگر ضروری هست و تقویت برای یک پاسخ موفق، می باشد. هر آزمایش فرصتی را فراهم می کند  تا هر کودک تولید پاسخ های سازمان یافته و جابه جایی را تمرین کند. در طول یک کار آزمایش مجزای خوب،بچه ها همچنین کنترل رفتار تکانشی را تمرین می کنند.

در برخی از برنامه ها، ما از ناظر استفاده می کنیم تا تعداد آزمایش هایی را کودک در طول روز انجام می دهد را ثبت کند.اگر کودک در عملکردهای اجرایی مشکل داشته باشد، ما انتظار داریم که در هر روز 500 آزمایش یا بیشتر را انجام دهد. هنگامی که کودک با مشکلات EF  شانس کافی برای تمرین نداشته باشد، آنها اغلب  در رشد خود به «فلات» می رسند.

آزمایش های سریع لذت بخش و آزمایش های ترکیبی

آزمایش های سریع معمولاً شامل مهارتهایی است که کودک در حال حاضر در آنها مهارت دارد. ممکن است آزمایش ها ی تقلید، آزمایش های تطبیق و آزمایش های علامت گذاری کلامی را در بر بگیرد.این آزمایش ها ترکیب می شوند و با موفقیت کامل می شوند و به اتمام می رسند.

 به عنوان مثال:کودک هر روز در 4 جلسه ی 15 دقیقه ای  با یک معلم ماهر، تمرین می کند.در طول این جلسات کودک می تواند 100ها آزمایش را دریافت کند.این آزمایش ها یک فرصت مهیج برای کودک خواهد بود تا سازماندهی پاسخ به درخواست ها در مدت زمانی معین را تمرین کند. از آنجا که این آزمایش ها ترکیبی چند فعالیت می باشند،کودک می تواند در طول آزمایش مهارتهای جابه جایی را نیز تمرین کند. همانطور که کودک پاسخ های بهتری ارائه می دهد مهارت تداوم نیز در او رشد می کند. توجه انتخابی نیز به طور کامل تمرین می شود و رشد می کند. در این نوع تمرین ها واقعاً کودک زمانی برای رفتار تکانشی نخواهد داشت، بنابراین کودک کارهایی را تمرین میکند بدون اینکه رفتار تگانشگر ممانعتی در روند کار ایجاد کند.

بیشتر کودکانی که در مهارتهای EF مشکل دارند،  از کار سریع لذت می برند. ما بر این باوریم که آنها ممکن است سریعتر از چیزی که عمل می کنند، فکر کنند. وقتی آنها کمک می شوند تا سرعت اعمالشان را با فکرشان یکی کنند، بیشتر احساس می کنند با خودشان هماهنگی دارند و می توانند به خاطر کاری که انجام داده اند در خود احساس غرور و رضایتمندی کنند. مهم است که کودک بر پاسخهایش کنترل داشته باشد.برای مثال، بد خطی به این دلیل رخ می دهد که کودک قادر به پیاده سازی افکارش با همان سرعتی که فکر می کند نیست. اگر این پاسخ به فکر(نوشتن آنچه کا در فکر می گذرد) با همان سرعت و دقتی که فکر فکر می کنیم انجام می شود، متن نوشته شده سلیس و روان خواهد بود.

آگاهی و فهم عملکردهای اجرایی ،کمکی برای درمان و آموزش

آگاهی از عملکردهای اجرایی می تواند برای آموزش  بچه هایی که در این زمینه مشکل دارند بسیار مفید باشد. برای مثال: اگر یک کودک به آرامی نشسته باشد و معلم از او بخواهد که  بیاید و پشت میز بنشیند،کودک ممکن است حرکت نکندواین می تواند مشکل در جابه جایی باشد.اگر شما این موضوع را چالش جابه جایی تشخیص دهید می توانید با تغییر خواسته ی خود به او کمک کنید .از کودک بخواهید ابتدا بایستد،وقتی او ایستاد از او بخواهید کنار میز بیاید و بعد بخواهید که بنشیند.

مشکلات جابه جایی، اغلب به عنوان عدم همکاری، عدم انگیزه و بی میلی به پاسخدهی تعبیر شود.بهرحال، وقتی جابه جایی به مراحلی تقسیم می شود ،برخی از کودکان به شکلی ناگهانی جابه جایی را انجام می دهند. مهارتهای جابه جایی(از فعالیتی به فعالیت دیگر یا از حالتی به حالت دیگر رفتن) همچنین می تواند به برنامه های بصری، توجه به هشدار ها و شمارش معکوس کمک کند.

 

www.autism-program.com

 


بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *