نحوه برخورد با همسر خودشیفته و نارسیست!

نحوه برخورد با همسر خودشیفته و نارسیست!1

 

افراد خودشیفته و نارسیست انسان هایی خودپسند، خودخواه هستند که به صورت اغراق آمیز تنها به خود اهمیت میدهند و همواره به جذب نگاه و توجه دیگران فکر می کنند و هیچگونه همدلی و همدردی نسبت به دیگر اعضای خانواده، دوستان و خویشاوندان نشان نمی دهند. معمولا چنین افرادی از عرت نفس کمی برخوردارند و نسبت به انتقاد و سرزنش دیگران به شدت آسیب پذیر و حساس هستند. اگر شما با مردی خودشیفته و نارسیست پیوند مقدس ازدواج بسته اید، امیدواریم این مقاله به شما کمک کند تا بتوانید رفتارهای همسر خود را کنترل و اصلاح کنید.

مرحله اول: تشخیص رابطه ناسالم و غیر طبیعی… کم رنگ شدن  عشق و محبت میان زن و مرد

نحوه برخورد با همسر خودشیفته و نارسیست!123

معلوم شدن این واقعیت که همسر شما خودشیفته و نارسیست است. افراد خودشیفته معمولا انسانهایی بسیار خودخواه هستند که همواره به وجود خود فکر می کنند. این انسان های مغرور و خودکامه همواره به بدنبال راه هایی هستند که مورد تحسین و توجه قرار بگیرند. انسان هایی که درون غرور و خودپسندی خود غرق شده اند، میلی شدید به اول بودن و برترین بودن دارند. به همین علت، همسر شما ممکن است آنجور که باید و شاید است، شما را دوست نداشته باشد. نیازها و علایق او بر نیازها و علایق شما اولویت دارند.

 • آنها نسبت به دیگران هیچ حس همدلی و صمیمیت نشان نمی دهند. هیچگاه خود را در جایگاه دیگران نمی گذارند تا شرایط آنها را درک کنند و اصلا نسبت به سختی و دردی که دیگران متحمل می شوند، توجهی نمی کنند.

حسودی همسر

معلوم شدن این واقعیت که همسر شما بیش از حد حسود است. انسان های مغرور و خودپسند همواره به اول شدن در نگاه دیگران فکر می کنند و نسبت به موفقیت هایی که دیگران کسب میکنند، حسادت نشان می دهند.  به همین علت از خود رفتارهای تند و توهین آمیز بروز می دهند.

تسلط همسر

معلوم شدن این واقعیت که همسر شما تمایل دارد که نسبت به همه چیز و همه عکس حس مالکیت داشته باشد و شرایط و افراد را مطابق با نیازهای خود تغییر دهد. همسران خودشیفته و مغرور همواره سعی می کنند که حس مالکیت خود را نسبت به همسر با منزوی کردن  و جدایی او از خویشاوندان و دوستان نشان دهند. در این حالت، همسر ناگزیر می شود که تنها به مرد خودشیفته خود تکیه کند. گاهی اوقات نیز با عدم ابراز عشق و محبت و توجه خود به همسر، عمدا سعی در مخدوش کردن عواطف و افکار او را دارند.

 • برخی از همسران خودشیفته و خودپسند به رفتار و گفتار تند و توهین آمیز متوسل میشوند. آنها همسر خود را عمدا به گریه وا می دارند و سعی در ناراحت کردن او دارند. با این کار احساس خوشحالی و سبکی می کنند.
 • گاهی اوقات نیز مرد خودشیفته از خود رفتارهای کودکانه نشان می دهد و دائما بهانه گیری می کنند تا بدین صورت همسر خود را تحت کنترل در آورد.

دروغگویی همسر

معلوم شدن این واقعیت که همسر به شما دروغ می گوید. یکی از راهکارهای جلبانه همسران خودکامه و خودپسند، تسلط افکار و عواطف زن از طریق دروغ بافتن است. آنها از روبه رو شدن با واقعیت هراس دارند، زیرا ناگزیر هستند که مسئولیت رفتار نادرست خود را برعهده بگیرند. برای همین داستان دروغ از خود خلق می کنند تا همسر مستحق سرزنش و ندامت باشد. در نهایت این کار باعث سرد شدن رابطه بین زن و مرد و عدم اعتماد انها نسبت به یکدیگر می شود.

نحوه برخورد با همسر

نحوه برخورد با همسر

با همسر خود به صورت جدی در این باره صحبت کنید. از آنجایی که شما همسر او هستید و کسی نسبت به او از همسر نزدیکتر نیست، کسی که خلقیات او را می شناسد و او را درک می کندف باید به راحتی و به طور جدی در این باره با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید. مستقیم در چشمان او نگاه کنید و با لحنی محکم و متقاعد کننده و نه با لحنی دعوایی و خشن، به او عنوان کنید که از دست کراهای او خسته شده اید و به شدت احساس ناراحتی و تنهایی می کنید. از توهین و تحقیر خودداری کنید، چون افراد مغرور و خودشیفته نسبت به این موضوع حساس هستند و تنها باعث میشود که رفتار آنها بدتر شود.

خودشیفتگی همسر

 

 • به او بگویید که خودشیفتگی و خودخواهی او چه احساسی در شما ایجاد می کند. خانم های محترم برای مثال گفتگوی خود را با این عبارت آغاز کنید:” من می خواهم با شما درباره رفتار مغرورانه و خوپسندانه اخیری که از شما سر زده است، صحبت کنم. رفتارهای شما مرا به شدت ناراحت می کند و آزار می دهد، چون… .” بنوان محترم اگر احساس می کنید که همسرتان به شما خیانت می کند و زمان زیادی را با خانم های دیگر می گذراند، عشق خود را به او ابراز کنید، برای مثال:” به او اعتراف کنید که وجود او در زندگی تان بسیار باارزش و مهم است. وقتی که با آن خانم صحبت می کنی، من احساس می کنم که من لیاقت تو را ندارم و تنها مانعی برای پیشرفت زندگی تو هستم.” اگر همسر شما به حرف ها و رفتارهای توهین آمیز خود ادامه دادی، با او مخالفت و کشمکش نکنید و در جواب پاسخ دهید که تمام نظرات تو برای من مهم است، هر چند که بد و آزار دهنده باشند. سعی کنید که با خشم سر همسر خود داد و فریاد نکنید. صحبت رو در رو و جدی با همسر باعث می شود که همسر متوجه رفتار نادرست خود حتی به اندازه ای ناچیز شود و این راه بهترین روش رابطه متقابل با همسر خودشیفته است.
 • به رفتار و عکس العمل های متقابل همسر خود توجه کنید و از عدد 1 تا 10 به آن امتیاز دهید. اگر امتیازی که به ناراحتی و خشم همسر خود می دهید، عدد 3 یا بیش از آن باشد، کمی صبر کنید و ببینید رفتار او تغییر می کند یا نه و بعد به سراغ جلسات مشاوره بروید. زمانی که رفتار او بسیار زیانبخش و خلاف تصور شماست، عنوان کردن واژه (مشاوره) تنها تاثیر عکس بر او می گذارد.

پرسش و پاسخ از همسر باعث می شود که همسر خودشیفته احساس مهم بودن و با ارزش بودن کند، چون توجه همسر به او جلب شده است.

پرسش و پاسخ از همسر

 • آنچه که همسرتان برای شما تعریف می کند، به بیان دیگر برای او بیان کنید تا همسرتان متوجه شود که شما به صحبتهای او به دقت گوش می دهید. این کار باعث می شود که همسر رفتار متعادلی از خود بروز بدهد و تا مدتی آرامش در خانواده برقرار باشد.

آینه همسر

 • برای همسر خود نقش آینه را بازی کنید. هرچه که او می گوید تصدیق کنید. برای مثال، زمانی که همسر خود ابراز ناراحتی می کند از اینکه کسی قدر او را نمی داند ف شما در پاسخ بگویید که من شرایط تو را به خوبی درک می کنم. وقتی کسی ارزش و قدر آدم را نمی داند، خیلی ناراحت کننده است.

به جای واژه شما یا تو، از واژه تاثیرگذار ما استفاده کنید. زمانی که اشتباهات همسرتان را به او گوشزد می کنید یا در جلسات مشاوره او را خطاب قرار می دهید، از واژه ما استفاده کنید. این باعث می شود که همسرتان احساس کند که تنها فردی نیست که مورد سرزنش قرار می دهد و سنگینی احساس عذاب وجدان کار اشتباه بین هر دو تقسیم می شود.

اتحاد در خانواده

 • به جای اینکه به همسر خود تاکید کنید که رفتار خوپسندانه تو مرا آزار می دهد، به او با لحنی آرام بگویید که ما به یکدیگر آسیب می رسانیم وقتی که تنها به وجود خود فکر میکنیم.

افراد خودشیفته کمتر به نیازهای دیگران توجه می کنند. وقتی از همسر خود درخواست می کنید، فضا را طوری نشان دهید که نیاز شما در واقع نیاز اوست.

ابراز عشق و محبت به همسر

 • اگر برای شام به منزل یکی از دوستان دعوت شده اید، اینطوری عنوان نکنید که من با فلانی قرار شام دارم، بلکه اینطور عنوان کنید که دوستم خیلی به شما علاقه دارد و از همصحبتی و همنشینی با تو لذت می برد. آنها دوست دارند که هر چه زودتر تو را ببینند.
 • همسر خود را متقاعد کنید تمام کارهایی که انجام می دهید به نفع اوست و زندگی او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، زمان تمیز کردن گاراژ خانه یا تمیز کردن منزل به او بگویید که زمانی که به من در انجام کارها می کنید همه متوجه می شوند که تو چقدر مرا دوست داری و به من اهمیت می دهی. همسر خودشیفته عاشق ستایش شدن است.

مشاوره با دوست معتمد1

بتدریج راهکار مراجعه به مشاور را عنوان کنید. بیشتر افرادی که به بیماری شخصیتی خودشیفتگی دچار هستند، موضع شدیدی نسبت به مشاوره درمانی می گیرند. به همین علت به هنگام عنوان کردن این مسئله از واژه های درست و به جا استفاده کنید. طوری موضوع را عنوان کنید که بیماری شخصیتی همسرتان مشکلی به نظر بیاید که هر دو به آن گرفتار هستید و زندگی هر دو شما را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین، شاید او تشویق شود تا در جهت درمان بیماری اقدام کند.

 • برای مثال اینطور عنوان کنید که من بدنبال یک مشاوره خوب هستم تا راهکاری پیدا کنم که بیشتر از وجود یکدیگر لذت ببریم و شریک زندگی خوبی برای همدیگر باشیم. من میخواهم که رابطه ای پر از عشق و محبت با همدیگر داشته باشیم طوری که هیچگاه از وجود هم خسته و ناراحت نشویم. این باعث می شود که لحن شما تهمت آمیز و توهین به شخصیت او نباشد.
 • به همدیگر قول بدهید که در جلسات متعدد مشاوره درمانی شرکت کنید. این مسئله بسیار مهم است چون مشکلات شما تنها با یک جلسه مشاوره برطرف نمی شود. متوسط تعداد جلسات مشاوره باید 3 تا 4 جلسه باید که مشاور می تواند به شما در این زمینه کمک کند.
3.4 12 votes
امتیاز دهی به این نوشته

بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021 ☎

واحد انجام تست خواب ☎ 02122639401 ☎

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب ☎ 02122648627 ☎

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021 ☎

 واحد مغز و اعصاب و روان غرب تهران (آزادی) ☎ 02166158469 ☎


درمان بی خوابی بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

عضویت
Notify of
guest

22 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
sara

سلام
من با ادم خودشیفته که یکی مادرم و یکی همسر سابفم بود زندگی کردم.زندگی جهنمه.بغیر از این موارد ادمای بسیار عصبانی همه چیز را میخوان کنترل کنند.براشون انسانیت مهم نیست و در نهایت بگم کینه ای هستند .اصلا از کسی معذزت نمیخوان.خلاصه نمیشه به هیچ عنوان باهاشون کنار اومد تازه شکاکیم دارن.
هیج جور نمیشه باهاشون کنار اومد کافیه فقط یک اشتباه کنین از زندگی خودتونم بیزار میشین

ليلى

به عنوان آدمى كه سه سال با يك شخص خودشيفته زندگى كرده و باور كنين تمامى نصيحت هاى بالا رو كم و بيش انجام داده، به شما ميگم كه تا جايى كه ميتونين و توان دارين از اين افراد دورى كنين. آنها تمامى انرژى روانى و احساسى شما رو براى نيازهاى نا تمام خود از بين ميبرند و كل احساس اعتماد به نفس مثبت و عزت نفس شما رو لگدمال خواهند كرد. صحبت بااونها هيچ تاثيرى جز ازبين رفتن روح و روانتان نداره و با اينكار فقط بهانه دستشون ميدين كه با حرفهاى خودتون تحقير و قضاوتتون كنن. براى اونها… Read more »

محمد

سلام،دقيقا

رویا

فقط خوندم و اشک ریختم.چرا و چرا ……گناهم چی بود با خود شیفته ازدواج کردم…….جهنم بهتر از زندگی منه!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عاطفه

منم فقط خوندم و اشک ریختم بحال خودم،قبل از ازدواجم موقعیت شغلی و اجتماعی خوبی داشتم و بسیار ادم فعال و پر تلاشی بودم و به معنای واقعی یه ادم موفق واسه خودم و جامعه بودم ولی بعد از 6ماه یه کاری کرد که حتی اعتماد بنفس حرف زدنم دیگه ندارم،داغووووونم، جهنم همین زندگی ای که با این ادم خودخواه و مغرور و خودشیفته دارم،از روز اول عروسی ارزوی مرگ منو رها نمیکنه،الانم که دو ساله داره از ازدواجم میگذره هروز که تو خونه تنهام به خودکشی فکر میکنم،دیگه هیچ راهی ندارم…ای کاش میشد این جهنم تموم میشد…

مرمر

متاسفم
منم مثل توام
بی درک هستند

Maede

هر کلمه ای که اینجا نوشتی وصف حال منه، چقدر شبیه منی، منم دو ساله وارد این جهنم شدم ، و دقیقا هر چی که میگی برام اتفاق افتاده

صدف

منم ۱۷ساله با ی ادم خودشیفته زندگی میکنم ،قبل از ازدواج دانشجوی پرستاری بودم ولی حالا خانه دارم اصلا نذاشت کار کنم،،دروغ زیاد می گه،همه ادمها رو از. بالا نگاه میکنه،بلند پروازه،ی روز می خواست بازیگر. بشه ی روز خواننده این اواخر. م کاندیدای شورای شهر. شد. که نیمی از سرمایه زندگیمون رفت،خلاصه بد دردیه سر. کردن با ادم خودشیفته و مغرور…..

علی

سلام منم پدرم شخصیت خودشیفته خطرناک داره مادرم هم اختلال شخصیت مرزی داردعرض کنم خدمتتون که الان ۲۷سالمه ازبچگی توی خونمون جنگ ودعوابوده هیچ وقت عشق و محبت واقعی درزندگی مان نبوده الان خودم هم اختلال شخصیت مرزی گرفتم شایدباورتان نشودکه اختلال شخصیت ازنوع اشفته-نارسیست-اسکیزوتایپال-نامید-خودتخریب گرراتجربه کرده ام چون هر وقت من می‌خوام کمی درست بشم پدرم تغییررفتارمیده دوباره حالم خراب میشه بیمارستان روانی هم بستری شدم چندبارهم اقدام به خودکشی داشتم حالم ازپدرم بهم می‌خوره آخه این شددنیالعنت به این زندگی

سلام دوست عزیز
بابت شرایطی که ذکر کردید متاسفیم. توصیه می شود تحت نظر روانپزشک قرار گیرید تا بتوانید مسیر درمان را طی نمایید و با راهکارهای ازائه شده از سوی درمانگر و دارو درمانی، احساس مثبت را در خود بازیابید.
پیشنهاد میکنیم لینک زیر را نیز مطالعه فرمایید. در دیگر مقالات سایت نیز به تفصیل به این موضوع پرداخته شده و مطالعه آن برایتان موثر می باشد.

https://gyrusclinic.com/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA/

زهره.

ببین علی جان به نظر من برو وارد اجتماع شو و کاری برای خودت دست و پا کن اعتماد به نفس خودت را بالا ببر و از خدا و دعا و نماز هم غافل نشو با دوستان خوب بگرد و اجتماعات مذهبی حال انسان را خیلی خوب می کنه حرم امام رضا ع غافل نشو

مریم

من هم ۱۷ ساله که با یک ادم‌خودشیفته زندگی میکنم البته سالهای اخیر خیلی خیلی این حالتش بیشتر و آزاردهنده تر شده واقعا به ستوه اومدم خیلی دلمو میشکنه و‌تحقیرم میکنه دو تا دختر دارم ونمیتونم جدا بشم ولی واقعا خسته شدم هیچ طوری همسرم خوشحال نمیشه همیشه از من و همه طلبکاره خودشو از ما بالاتر میدونه نمیدونم چیکار کنم

سلام دوست عزیز
جهت بررسی این موضوع و ارائه راهکار مناسب، نیاز به جلسه مشاوره و روانکاوی وجود دارد.
توصیه می شود در این خصوص از مشاور و درمانگر این حوزه کمک بگیرید. درمانگر می تواند راهکارهای موثری جهت کنترل و بهبود این شرایط ارائه دهد.
در صورت تمایل با یکی از مراکز جایروس کلینیک تماس بگیرید تا همکاران راهنماییتان کنند.
امکان مشاوره آنلاین نیز وجود دارد.
با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما

زهره.

منم دقیقا مثل شما دو تا دختر دارم و اوایل از من و خانوادم جلوی دیگران بدگویی می کرد و خانواده اش هم حمایتش می کردند تا اینکه خودم از خودم دفاع کردم و الان گونه ای شده که دیگران جلوی من حداقل نمی توانند بدگویی کنند و من هم با رفتار مناسب دور و بریهای ایشان را به خودم جلب کردم و زندگیمو رو به راه کردم و الان خانواده خودش میگن همه اینها از عرضه خانمته و… فقط روی خودت کار کن اعتماد به نفست بالا ببر … به نظر من زنان این روزه باید منبع درآمد و… Read more »

Goli

عزیزم سلام.یه سوال داشتم
همسر شما قبل عقد این رفتارا رو داشت یا بعد عقد و ازدواج خودشو نشون داد؟؟
فک کنم نامزد منم خودشیفتس

زهره.

سلام عزیزان همسر من هم به شدت خودشیفته است همه موارد بالا را دارد دایم در حال خرید لباس و آرایشگاه و … برای خودش است با اینکه من خانم هستم اون بیشتر به این مسایل اهمیت می دهد با مهمانی دادن و رفتن یا اصلا موافق نیست یا اگر هم بگیرد سعی می کند با هدیه های بی مناسبت به دیگران در مهمانی خودش را متمایز کند. البته من اوایل زندگی خیلی سرخورده و بی اعتماد به نفس شده بودم و با اینکه از نظر خانواده و سطح شغل از ایشانکم نبودم تا اینکه به خودم آمدم و فهمیدم… Read more »

علی

تو تمام تصاویر مرد رو بد نشون دادید غافل از اینکه خیلی از زنها خودخواه و مغرورند

سلام دوست گرامی
انتخاب عکس ها عمدی نبوده است و قطعا این موضوع جنسیتی نمی باشد و در برخی خانم ها نیز این نوع رفتار وجود دارد.
از توجه تان سپاسگزاریم.

حسین

شش ساله دارم با یه زن فوق العاده خود شیفته زندگی میکنم اون قدر تحقیر شدم که معاشرتم با دیگران هم خراب شده و همش میترسم بقیه از دستم ناراحت بشند
زندگی ما شده یه چرخه دنبال بهونه میگرده ناراحت میشه غر میزنه عذرخواهی میکنم و دوباره
وقتایی که من ناراحت میشم حتی یه کلمه ببخشید هم نمیگه تازه ناراحت میشه از ناراحتی من و این بارم باید عذرخواهی کنم
اگر هم بخاطر رفتارش باهاش حرف بزنم بازم بهونه میشه برای تحقیر
جالب اینکه پدر و مادر و برادرش هم همین طورند
کار همیشگیش هم توهین به خونواده منه

سلام دوست عزیز
بهتر است در این زمینه حتما از روانپزشک کمک بگیرید. راهکارهای متعددی در این خصوص وجود دارد که متناسب با میزان اختلال توسط درمانگر اتخاذ می گردد.

من هستم

خواهر من هم یک آدم حسود، خودشیفته و روانی و وحشی است که از کودکی تا الان که 42 سال دارم زندگی منو تحت کنترل گرفته و آزار می دهد. از خدا فقط مرگ این حیوان عوضی را می خواهم. هر روز در خانه ما جنگ و دعواست. خانه را من خریدم و این آدم از خانه خرابه و قدیمی مان به خانه من نقل مکان کرده و زندگیم را جهنم کرده، مادرم مرده و با یک پدر آلزایمی و بیمار دست و پنجه نرم می کنم. نه گذاشت ازدواج کنم نه خود هرزه اش ازدواج کرد. مدام بهانه برای… Read more »

سلام دوست عزیز
توصیه می شود جهت حفظ سلامت روان خود و جلوگیری از آسیب های منفی ارتباط با خواهرتان، حتما با روانپزشک صحبت نمایید.
جلسه روانکاوی و ارائه راهکار مناسب از سوی درمانگر، در کنترل و بهبود شرایط بسیار موثر می باشد.
در صورت تمایل با مرکز شماره یک تماس بگیرید همکاران راهنماییتان می کنند.
با آرزوی سلامتی و موفقیت شما

22
0
نظر دارید؟ سوالی دارید؟x