سرطان معده به زبان ساده

کانسر معده

ديدگاه كلي راجع به سرطان معده:

سرطان معده ناشي از رشد غير طبيعي سلولها در معده است ، معده يك عضو كيسه اي شكل عضلاني ، در قسمت فوقاني -مياني شكم شما دقيقا زير دنده هاست .
كار معده دريافت غذارو نگهداري از ان و كمك به خرد كردن و هضم غذاست.
تومور سرطاني معده در قسمتهاي مختلف ان ميتواند بوجود ايد ولي شايعترين مكان در بدنه اصلي معده است .

علايم:

علايمي كه بايد توجه شود تا بررسي لازم توسط تيم پزشكي صورت گيرد عبارتند از:

 • ١.بلع دشوار
  ٢.احساس نفخ و پري شديد بعد از هر وعده غذا
  ٣.سوزش سر دل
  ٤.سوهاضمه
  ٥.تهوع
  ٦.كاهش وزن بدون برنامه ريزي ( ناخواسته)
  ٧.استفراغ

البته علايم ذكر شده حتما به معني وجود تومور سرطاني نيست وصرفا زنگ خطري براي شماست تا با وجود اين علايم به پزشكتان مراجعه كنيد.
در مراحل اوليه ممكن است علايم به شكل سوء هاضمه، نفخ، تهوع، كاهش اشتهاو سوزش سر دل باشد .
و در مراحل پيشرفته تر به صورت وجود خون در مدفوع، استفراغ،كاهش وزن بي دليل ، زردي ، بلع دشوار و آسيت باشد .

علل سرطان معده:

متاسفانه هنوز دليل قطعي سرطان معده مشخص نيست،ولي مطالعات فاكتور هايي كه باعث افزايش خطر سرطان معده ميشوند را شناسايي كرده اند
پزشكان ميدانند كه سرطان به واسطه تغييراتي در DNAي سلولها بوجود ميايد . DNA مغز متفكر و فرمانده برنامه ريزي سلول است ، اين تغييرات به سلول فرمان ميدهند كه بر خلاف روند طبيعي سلول به رشد غير طبيعي ادامه دهد و از بين نرود ، تجمع اين سلولها باعث بوجود امدن تومور ميشود و ميتواند سلولهاي سالم اطراف را ازبين ببرد و در زماني كه اين سلولهاي بيمار بتوانند مهاجرت كنندو در نقاط ديگر بدن پخش شوند در اصطلاح پزشكي متاستاز رخ ميدهد .
ريسك فاكتورها:
هر عاملي كه شانس ابتلا به بيماري را زياد كند ريسك فاكتور مينامند ، داشتن ريسك فاكتور به معني ابتلا قطعي شما به سرطان نيست. نداشتن ريسك فاكتور نيز به معني تضمين صد در صد عدم ابتلا به سرطان نميباشد.

ريسك فاكتورهاي سرطان معده شامل:

 • ١.ريفلاكس
  ٢.چاقي
  ٣.رژيم غذايي پر نمك و غذاهاي دودي
  ٤.كاهش مصرف ميوه و سبزي
  ٥.سابقه خانوادگي سرطان معده
  ٦.عفونت با ميكروب هليكوباكتر پيلوري
  ٧.التهاب مزمن و طولاني مدت معده
  ٨.سيگار كشيدن
  ٩.پوليپ هاي معده
  ١٠.انمي پرنيشيوز
  ١١.متاپلازي روده اي در معده
  ١٢.افزايش سن

پيشگيري:

 • ١.وزن متعادل : اگر شما چاق هستيد به پزشكان مراجعه كنيد تا در مورد استراتژي كاهش وزن متعادل و برنامه ريزي شده مشورت نماييد
  ٢.رژيم غذايي شامل سبزي و ميوه فراوان داشته باشيد ،سعي كنيد از ميوه هاي متنوع و به خصوص رنگي در رژيم غذايي روزانه استفاده كنيد
  ٣.غذاهاي پرنمك، نمك سود شده و غذاهاي دودي را از رژيم غذايي خود حذف يا كم نماييد
  ٤.سيگار را قطع كنيد، اگر سيگاري هستيد ، ترك كنيد و اگر سيگاري نيستيد هرگز شروع به كشيدن سيگار نكنيد . سيگار علاوه بر افزايش ريسك سرطان معده باعث افزايش ريسك بسياري از سرطانهاي ديگر نيز ميشود
  ترك سيگار مشكل است حتما از پزشكتان كمك بگيريد
  ٥.چنانچه در خانواده سابقه ابتلا به كانسر معده داريد با پزشكتان مشورت كنيد شايد لازم باشد تستها و ازمايشاتي انجام دهيد يا به علائم هشدار بيشتر توجه كنيد .

سرطان معده

روشهاي تشخيص:

 • ١.معاينه باليني و شرح حال توسط پزشك: جهت بررسي و معاينه بدن از نظر وجود توده قابل لمس و يا هر علامت غير طبيعي انجام ميشود همچنين پزشك در مورد علايم و نشانه ها و عادات غذايي و بيماريهاي ديگر و سابقه خانوادگي سوال ميپرسد
  ٢.تست هاي خوني
  ٣.اندوسكوپي فوقاني :در اين روش توسط دوربين داخل مري و معده و اثني عشر بررسي و در صورت نياز بيوپسي يا نمونه برداري انجام ميشود
  ٤.مطالعه بلع باريم : در اين روش يك سري گرافي x-ray پس از نوشيدن مايعي حاوي ماده حاجب باريوم گرفته ميشود كه اطلاعاتي در مورد سطح داخلي دستگاه گوارش فوقاني در اختيار پزشكان قرار ميدهد .به اين روش upper GI series نيز گفته ميشود
  ٥.سي تي اسكن : در اين روش با استفاده از كامپيوتر و اشعه ايكس نماي داخلي احشا در مقاطع مختلف تهيه ميشود ، ممكن است جهت بررسي بيشتر از ماده حاجب خوراكي و تزريقي نيز كمك گرفته شود
  ٦. بيوپسي : نمونه برداري معمولا حين اندوسكوپي از سلولهاي مشكوك صورت ميگيرد تا زير ميكروسكوپ بررسي و جواب پاتولوژي مشخص گردد
  ٧.اندوسونوگرافي: در اين روش توسط دستگاه اندوسكوپي و به همان طريق سونوگرافي از سطح داخلي مخاط گوارشي انجام ميشود كه اطلاعات بسيار مفيدي از ميزان عمق درگيري تومور يا درگيري غدد لنفاوي اطراف تومور و همچنين درگيري احشا مجاور در اختيار پزشكان ميگذارد.

پيش اگهي:

پيش اگهي بيماري به دو فاكتور عمده بستگي دارد:

١.مرحله اي كه تومور تشخيص داده ميشود ( tumor stage) اينكه تومور محدود به معده است يا تهاجم به غدد لنفاوي دارد و يا متاستاز به ساير نقاط بدن دارد يا نه ؟!
٢. حال عمومي و سلامت كلي بدن بيمار

تشخيص مرحله بيماري:

مرحله يا stage بيماري به پزشك كمك ميكند تا درمان مناسب را انتخاب كند ، روشهايي كه بوسيله انها stage را ميتوان مشخص كرد شامل:
١.تست خوني: با كمك برخي ازمايشات خوني ميتوان درگيري ساير ارگانها را تا حدي بررسي كرد
٢. سونوگرافي اندوسكوپيك ( EUS) در اين روش با استفاده ار دستگاه اندوسكوپي كه مجهز به يك پروب سونوگرافيك كوچك است از طريق دهان وارد مري و سپس معده شده و تصاوير سونوگرافيك از داخل ارگانهاي مورد نظر گرفته ميشود ، اين روش اطلاعات بسيار مفيدي از عمق تهاجم تومور در اختيار پزشكان قرار ميدهد.
٣. سي تي اسكن و PET اسكن
٤.لاپاراروسكوپي تشخيصي:در اين روش در اتاق عمل و تحت بيهوشي عمومي پزشك جراح با ايجاد برش كوچك رو شكم دوربين راوارد كرده و محوطه شكم را از نظر گسترش تومور و متاستاز داخل شكم و روي ارگانهاي ديگر بررسي ميكنه و در صورت نياز نمونه برداري ميكنه .

ساير روشهاي مرحله بندي ممكن است بنا به شرايط بيمارو صلاحديد پزشك درخواست شود ، مرحله يا stage بيماري بين ١تا ٤ است هرچه عدد پايينتر تومور كوچكتر و با گسترش كمتر است و عدد ٤ نشاندهنده گسترش تومور و تهاجم به ساير احشا ميباشد .

درمان:

درمان كانسر معده به محل درگيري تومور معده و stage و نوع پاتولوژي ان بستگي دارد و همچنين پزشك با در نظر گرفتن شرايط كلي سلامت بدن و موارد ذكر شده درمان مناسب هر فرد را انتخاب ميكند .

عمل جراحي:

هدف از جراحي برداشتن كامل تومور با حاشيه مناسب از بافت سالم اطراف تومور است
١. برداشت تومور در مراحل بسيار اوليه: تومور كوچكي كه محدود به مخاط معده بوده ، با استفاده از اندوسكوپ و با عبور وسايل لازم از همان طريق امكانپذير است در اين روش مخاط و زير مخاط مبتلا با اندوسكوپ در محل تومور برداشته ميشود .
٢. برداشتن قسمتي از معده ( ساب توتال گاستركتومي) : در اين روش بخش عمده معده كه با تومور درگير است به همراه بافت سالم اطراف تومور برداشته ميشود
٣. برداشت كامل تومور(توتال گاستركتومي): در اين روش تمام معده به طور كامل برداشته ميشود و انتهاي مري به روده ي باريك پيوند زده ميشود تا مسير گوارشي برقرار بماند
٤.برداشتن غدد لنفاوي در محدوده تومور معده
٥. جراحي جهت برطرف نمودن علايم ( palliative ) در اين روش صرفا براي كم كردن علايم مثل انسداد يا خونريزي يا سوراخ شدگي معده جراحي انجام ميشود. اين روش در بيماري پيشرفته كه از جراحي سود نميبرد و صرفا براي علامتي كه ايجاد شده است انجام ميگيرد .
شيمي درماني ( كموتراپي )
دراين روش از داروهاي شيميايي جهت از بين بردن سلولهاي بدخيم استفاده ميشود ، به اين شكل كه دارو وارد جريان خون شده و در تمام بدن همراه با خون گردش ميكند تا سلولهاي بدخيمي كه در ساير نقاط بدن قرار دارند را از بين ببرند .
شيمي درماني ممكن است قبل از جراحي انجام شود كه به كوچك شدن تومور كمك ميكند و يا بعد عمل جراحي انجام شود و به از بين بردن سلولهاي سرطاني در ساير نقاط كمك كند. معمولا شيمي درماني به تنهايي يا همراه با راديوتراپي انجام ميشود .

پرتو درماني (راديوتراپي) :

در اين روش از پرتوهاي با قدرت بالا مثل اشعه ايكس و پروتون براي كشتن سلول بدخيم استفاده ميشود، اين پرتوها از دستگاهي هنگامي كه بيمار روي تخت مخصوص خوابيده ، ساطع ميشود
براي سرطان معده راديوتراپي قبل از جراحي ميتواند باعث كوچك شدن تومور شود و يا بعد از جراحي همراه شيمي درماني انجام شود
و در مراحل پيشرفته كه امكان جراحي تومور وجود ندارد ، رادياسيون ميتواند براي كنترل بعضي علايم مثل درد و خونريزي كمك كننده باشد
تارگت تراپي:
در اين درمان بر روي نقاط ضعف سلول سرطاني تمركز ميشود و از اين طريق ان را از بين ميبرند . درمانهاي تارگت معمولا همراه با شيمي درماني در مراحل پيشرفته يا عود پس از درمان استفاده ميشود

ايمونوتراپي:

اين داروها به سيستم ايمني بدن شما كمك ميكنند تا سلولهاي سرطاني را از بين ببرند ، سيستم دفاعي بدن ممكن است به سلولهاي سرطاني حمله نكند زيرا سلول سرطاني پروتئيني ميسازد كه براي سيستم ايمني بدن نا اشنا نيست! و در نتيجه سلول بدخيم را به عنوان مهاجم شناسايي نميكند ،در واقع ايميونو تراپي در اين مرحله و از طريق اين پروسه وارد عمل ميشود.
در مورد سرطان معده در مراحل پيشرفته و زماني كه تومور پخش شده ممكن است ايميونوتراپي كمك كننده باشد

درمانهاي حمايتي (palliative care)

طب تسكيني و حمايتي ميتواند به كاهش درد و تحمل ساير علايم بيماري كمك كند ، درمانهاي حمايتي در طي مراحل درمان جراحي شيمي درماني و راديوتراپي كمك كننده هستند و تحمل اين پروسه را براي بيمار و خانواده ي او تسهيل ميكند . تيم متخصص طب تسكيني از پزشكان و پرستاران متخصص و اگاه به بيماريهاي سرطان تشكيل شده كه كيفيت زندگي بيمار و خانواده اش را در اين دوره بهبود ميبخشند .

 

نگارنده: دکتر مونا خضروی
بورد تخصصی جراحی عمومی، فلوشیپ فوق تخصصی جراحی کانسر از دانشگاه علوم پزشکی تهران

منابع:

cancer

mayoclinic

جهت تماس و کسب اطلاعات بیشتر از مرکز تخصصی تخصصی بهایند اینجا کلیک کنید
5 2 votes
امتیاز دهی به این نوشته

بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

به دلیل شیوع کرونا، مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

 

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021 ☎

واحد انجام تست خواب ☎ 02122639401 ☎

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب ☎ 02122648627 ☎

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021 ☎

 واحد مغز و اعصاب و روان غرب تهران (آزادی) ☎ 02166158469 ☎


درمان بی خوابی

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

 


درمان افسردگی

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


 

عضویت
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
نظر دارید؟ سوالی دارید؟x