روشهای آسان و سریع آرام کردن جسم و ذهن

روشهای آسان و سریع آرام کردن جسم و ذهن

 

احساس گرفتگی و آشفتگی می کنید؟

خشم و عصبانیت خود را روی هر کس و هر چیزی خالی می کنید؟اگر شما بتوانید مثل یک گربه خود را شل کنید ، از زندگی پر کشمکش راحت می شوید.  اینجا روشهایی آورده می شود تا بتوانید مانند یک گربه خود را آرام کنید.

گام اول:

با خودتان مهربان باشید.گربه ها خود را مواخذه نمی کنند اگر  به اندازه ی کافی زیبا ،  قابل قبول، مرتب، غنی، سالم یا به اندازه کافی باهوش نیستند، آنها در مورد چیزهای احمقانه مانند بدشانسی استرس ندارند، گربه ها فقط با عشق ورزیدن به خود زندگی می کنند.

ریلکس مثل گربه

گام دوم:

عجله را کنار بگذارید. گربه ها تنها  وقتی که می خواهند سرگرم شوند مانند تعقیب یک زنبور- یا وقتی که دنبال غذا هستند- ویا زمانی که هم دیگر را در فصل جفت گیری دنبال می کنند، سراسیمه عمل می کنند. به جزء این 3 بهانه، آنها حرکات کششی انجام می دهند، خود را لیس می زنند و می خوابند، شاید شما هم  گاهی باید به خودتان برسید و بخوابید و آرام باشید.

چگونه مثل یک گربه ریلکس کنیم

گام سوم:

گربه ها زمانی را برای تعمق و تأمل صرف می کنند. زمانی خاص برای گربه بودن.

چگونه مثل یک گربه ریلکس کنیم

گام چهارم:

 تمرین یوگا.آیا فکر کرده اید که چرا گربه ها تمرینات کششی انجام می دهند؟ ساده است، چون گربه ها می دانند که این تمرینات چقدر مفید هستند.آنها روزانه چند بار خود را در می کشند و به حالت اول بر می گردند و با این کار تنش را از خود دور می کنند. گربه ها روش خوبی دارند،از روش آنها پیروی کنید.

چگونه مثل یک گربه ریلکس کنیم

گام پنجم:

مخفی شدن. گربه ها گاهی خود را از محیط دور می کنند و یک جایی آرام می گیرند. آنها گاهاً خود را از بعضی چیزها  که منجر به صدمه و مرگ می شود دور می کنند. شما هم امتحان کنید.

یک جای مخفی در خانه یا باغ  برای خود پیدا کنید و آنجا بروید و قتی آرام  و آماده ی رویارویی با زندگی و مسائل آن شدید دوباره برگردید.

چگونه مثل یک گربه ریلکس کنیم

گام ششم:

لذت بردن.از همه ی چیزهای کوچک اطراف خود لذت ببرید، گربه ها بیشتر اوقات در چمن مشغول بازی با یک گل بابونه هستند و به خاطر دیدن کل باغ بازی با بابونه را از دست نمی دهند. و بعد  که به انتهای زمین چمن رسیدند کنار زمین چمن آرام می خوابند.

چگونه مثل یک گربه ریلکس کنیم

گام هفتم:

نوازش کردن،ماساژ دادن، بوسیدن.گاهی بعد از یک روز سخت کنار هم آرام بگیرید، کسی که دوست دارید نوازش کنید ، هم دیگر را ماساژ دهید، گربه ها این کارها را می کنند زیرا می دانند که محبت ورزیدن چقدر برای از بین بردن تنش و استرس مفید است.

چگونه مثل یک گربه ریلکس کنیم

چهار قانون برای ریلکس نمودن ذهن 

۱-چیزی که واقعاً منظورتان است را بیان کنید .

به چیزی که می‌گویید واقعاً اعتقاد داشته باشید.

قسمت اول: چیزی که واقعاً منظورتان است را بیان کنید 

آیا به منظور پرهیز از برخورد کامل با یک موقعیت ناراحت‌کننده می‌فهمید که مشغول بهانه‌آوردن هستید؟ بعنوان نمونه ، دوستتان از شما می‌خواهد که در یک مهمانی شرکت کنید.

واقعاً دوست ندارید به آنجا بروید ولی بهانه می‌آورید که ، «نمی‌توانم جور کنم بیام» یا «خیلی سرم شلوغه»، تا قادر باشید به آهستگی از چیزی یا کسی یا فعالیتی ممانعت کنید .

نمونه دیگر میتواند این باشد که کسی از شما می‌خواهد کاری برای او انجام دهید که شماخیلی به آن راغب نیستید، ولی حس گناه میکنید و قادر نیستید به او نه بیان کنید ، به همین سبب از برخورد با آن شخص جلوگیری میکنید (تلفن‌ها یا ایمیل‌های او را پاسخ نمی‌دهید) یا بهانه‌ای می‌تراشید که واقعیت ندارد.

دلیلش این نیست که قادر نیستید کاری انجام دهید.

حقیقت اینست که تصمیم گرفته‌اید آن کار را انجام ندهید ولی عمل بهانه آوردن یا پرهیز ازآن، جنبشی در فضای درونیتان شروع میکند که به منظور حفظ آن احتیاج به انرژی دارید.

به جای سکون و آرامش حالا خود را مشغول اندیشه کردن به این «دروغ» میکنید .

وقتی می‌خواهید چیزی بیان کنید ، تصمیمی آگاهانه بگیرید که واقعیت محض یا آنچه واقعاً منظورتان است را بیان کنید .

واقعیت محض ضروری نیست خشن یا ناراحت‌کننده باشد، میتوانید این کار را با مهربانیولی قاطعانه انجام دهید.

وقتی چیزی که می‌گویید حرف خودتان باشد، هیچکس نمیتواند آن را رد کند، حتی چنانچهآنچه می‌شنوند را دوست نداشته باشند؛ چون واقعیت را گفته‌اید و دقیقاً به آن اعتقاد داشته‌اید.


قسمت دوم: به چیزی که می‌گویید واقعاً اعتقاد داشته باشید. 

گاهی‌اوقات برای رد کردن مسئولیت از سرمان یا از سر عادت چیزی می‌گوییم که واقعاً به آن اعتقاد نداریم.

بعنوان نمونه ، به پدر و مادر یا نزدیکانمان پشت تلفن می‌گوییم «دوستت دارم»، نه به این علت که واقعاً منظورمان این است، بلکه از سر عادت.

این کلمات بطور خودکار از دهانمان خارج می‌شوند، طوریکه معنای حقیقی که مردها .

در مثالی دیگر می‌گوییم، «زود بهت زنگ می‌زنم»، یا «فردا بهت زنگ می‌زنم».

یا به دوستی توصیه کمک می‌دهیم ولی چندان تمایلی به منظور انجام حرفمان نداریم و فقط به خاطر این به زبانش می‌آوریم که ساده بوده و سبب خوشحال شدن فرد مقابل میشود .

احتمال دارد تصور کنیم که این نظرات معمولی بی‌ضرر هستند ولی در عمق درونمان اطلاع داریم که درست نیستند.

اینها آغاز دروغهای کوچک ما هستند و به تدریج زمان به افکار گناه‌آلود تبدیل میشوند کهحواس شما را از از این لحظه پرت میکنند .

به خودتان متعهد شوید که به هر چه که به زبان می‌آورید واقعاً اعتقاد داشته باشید و وعده توخالی که قدرت یا قصد انجام آن را ندارید به کسی ندهید.

 


دو-چیزی را به کسی نگویید مگراینکه قادر باشید آن را به همه بیان کنید .

چه قبول کنیم یا نه، بیشتر ما نوعی غیبت کردن را دوست داریم.

هم چنین بسیار سریع اشکالات بقیه را پیدا می‌کنیم و با دوستانمان درمورد آن حرف می‌زنیم.

یا بیچارگی کسی را می‌فهمیم و دوست داریم به دیگران هم اطلاع دهیم.

مطمئناً نمونه‌های زیادی از این را در زندگی خودتان داشته‌اید ولی برای برای نمونه به یکمورد اشاره می‌کنیم: نسیم گرفتار مشکل احساسی شد و امروز در محیط کار سر یکی از همکاران داد می‌زند و ما بمحض اینکه به خانه می‌آییم موضوع را فوراً به همسرمان می‌گوییم.

نمونه دیگر اینکه علی از کار خود اخراج شده است و وقتی درمورد آن می‌شنویم چون از او خوشمان نمی‌آید حتی درموردش جوک هم درست می‌کنیم.

در دو هر نمونه، نمی‌توانیم همان چیز را برای همه بازگو کنیم، مخصوصاً خود نسیم یا علی.

و چنانچه واقعاً فضای درونیمان را موقع و پس از گفتن این کلمات مشاهده می‌کردیم، انتهایدلمان احساس خوشحالی زیادی نمی‌کردیم.

وقتی آگاهانه چنین گفتگویی را مشاهده می‌کنیم، یاد می‌گیریم که هیچ کاری برای خوراکدادن به روحمان انجام نداده‌ایم، همه کاریکه کردیم ایجاد انرژی منفی و تعارض درونی بوده است که فضای درونی ما را آلوده کرده است.

به خودتان متعهد شوید که هیچ چیزی را به کسی نگویید مگراینکه قادر باشید آن را به همهجهان اعلام کنید.

برای پراکنده نکردن انرژی منفی به خودتان متعهد شوید.

 


۳-چیزی را که قادر نیستید بیرون بیان کنید ، درون نگویید.

بیشتر ما منتقد خودمان هستیم.

چون چیزهایی که به خودمان، در حریم شخصی ذهنمان می‌گوییم را نمی‌توانیم به جهان اعلام کنیم، باور داریم که تنها کسانی هستیم که از این گفتگو‌های شخصی منفی، اعتمادبه‌نفس اندک  و اضطراب زیان می‌بینیم.

وقتی چیزی خوب پیش نمی‌رود، نخستین کسیکه مسئول می‌دانیم خودمان هستیم و اشتباهاتمان را نقد می‌کنیم.

همه ما با خودمان حرف می‌زنیم ولی زمانی مشکل بوجود می‌آید که به این گفتگو با خود ایمان می‌آوریم، طوریکه باورهای اشتباهی درباره خودمان در ما شکل میگیرد .

این باورهای اشتباه برای روحمان و سلامت آینده‌مان حیاتی میشود مگراینکه برای فراموش کردن این باورها کاری بکنیم میگناir دفعه بعدی که این صدا را در سرتان شنیدید که «من احمقم» یا «من به میزان مکفی خوب نیستم» یا «من موفق نیستم» یا هر فکر منفی دیگری، بفهمید که این خودتان نیستید.

میتوانید با آوای بلند بیان کنید ، «این من نیست.

این درست نیست!» و این فکر را در سرتان تربیت دهید، «از امروز به بعد، من گزینش و انتخاب می‌کنم که فراموشت کنم، چون دیگر در خدمت من نیستی.

تو حقیقی نیستی و از امروز به پس از دست تو آزاد می‌شوم» فرض اساسی در قانون سومبرای پاک سازی درون این است که هر فکری را که قادر نیستید با آوای بلند برای سایر (هر کسی) عنوان کنید، اصلاً به درون سرتان راه ندهید.

فضای درونیتان را پاک نگه دارید.

 


چهار-چیزی نگویید به جز این که درست ، مفید و توام با محبت باشد.

بعضی‌ها اینقدر با خودشان حرف می‌زنند که بصورت حرف‌های پوچ از دهانشان بیرون می‌زند.

به آدمهایی که در اتوبوس حرف می‌زنند یا دوست دارند در محل‌کار با سخن گفتن ، خودشان را سرگرم کنند، نگاه کنید.

چنانچه شمار حرف‌های به دردبخور و واقعاً جالب آن‌ها را بشمارید، تعدادشان خیلی اندکخواهد بود.

اینها نه فقط سبب حواس‌پرتی اطرافیانشان میشود ، میزان خیلی زیادی انرژی برای سخن گفتن از آن شخص می‌گیرد.

آخرین باری که به مدت زیادی درمورد مسئله‌ای حرف زدید و ملال و خستگی که پس از آنداشتید را بخاطر آورید.

علاوه‌براین، هرچه چیزهایی که می‌گوییم بی‌فایده‌تر باشند، چیزهای بی‌فایده‌تری هم به ذهنمان برمی‌گردانیم.

ولی نگران نشوید، راه‌هایی برای خاموش کردن آن وجود دارد.

بعضی‌ها روزه حرف نزدن را آزمون میکنند ، روزهایی که در آن نه حرف می‌زنند، نه چیزی می‌خوانند و نه از کامپیوتر استفاده میکنند

و در انتها آن روز، حس آرامش و انرژی بی‌اندازه‌ای میکنند .

مراقب چیزهایی که می‌گویید باشید و فقط چیزهایی بیان کنید که نکته‌های زیر درمورد آن صدق کند: 
آیا چیزی که می‌گویم… 

• به نظرم درست است؟ از انتهای قلبم برمی‌آید؟ 
• برای کمک کردن به یک فرد یا موقعیت خاص مفید است؟ 
• مهربانانه و بامحبت است؟ مانند تحسین یا توصیه کمک؟

منبع


بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

1 دیدگاه دربارهٔ «روشهای آسان و سریع آرام کردن جسم و ذهن»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *