همه چیز در مورد اختلال یادگیری و معرفی بهترین مراکز درمانی

روانشناس کودک خوب
روانشناس کودک خوب

اختلال یادگیری چیست؟

اختلال فراگیری یا اصطلاح انگلیسی آن Learning Disability که به اختصار به آن LD می‌گویند چیست؟

فقدان توسعه تحصیلی طفل در قیاس با نیرومندی هوشی طفل در زمینه خواندن، نوشتن، دیکته و یا انجام محاسبات ریاضی، اختلال فراگیری نامیده میشود، یعنی بچه (کودک) علیرغم این که از لحاظ هوشی مشکلی ندارد اما در یکی یا همه زمینه‌های یاد شده گرفتار چالش در فراگیری می‌باشد.

اختلال فراگیری بیشتر باعث میشود کامیابی در تحصیل برای بچه (کودک) عذاب آور شود و امکان دارد سبب دلسردی، اعتماد بنفس و احترام به خود پایین، سرخوردگی و روابط سست با همسالان شود.

[divider]

دلیل و درمان اختلال فراگیری چگونه است؟

سستی طفل در مهارت‌های پایه و در ارتباط با مهارت‌های تحصیلی منتهی به سستی او در مهارت‌های تحصیلی میشود و با نگاهی دقیق به اینکه طفل در کدامیک از این مهارت‌های پایه سست عمل میکند منتهی به اختلال خواندن ، اختلال نوشتن، اختلال دیکته و آشفتگی در ریاضی میشود که بچه (کودک) میتواند در یک حیطه اختلال فراگیری داشته باشد و یا در همه حیطه‌های قید شده گرفتار اختلال فراگیری باشد.

مهارت‌های پایه در برگیرنده مواردی از قبیل: بازشناسی (تشخیص) و دقت دیداری، حافظه دیداری، تمیز دیداری، اکمال دیداری، حساسیت شنیداری، مهارت‌های حرکتی سست، هماهنگی دیداری – حرکتی، هماهنگی دیداری – کلامی، ادراک دیداری، هماهنگی شنیداری – حرکتی و..

میشود که با تحکیم طفل در این زمینه‌ها (با پرداختن به شکل (نوع) اختلال) درمان این اختلالها صورت می‌گیرد.

[divider]

اختلال خواندن چیست؟

خواندن فرآیند پیچیده‌ای است که فراگیری آن با رشد زبان، گفتار و تواناییهای ذهنی در رابطه است

توانایی اساسی مورد احتیاج برای روان خوانی ، نیازمند نیرومندی شکستن کلمات به صداهای منفرد است که به آن آگاهی واجی می‌گویند.

فقدان نیرومندی خواندن در فرد علی رغم برخورداری از تندرستی (سلامت) دید، شنیداری، هوشی، حسی و..

را اختلال خواندن می‌نامیم. اختلال خواندن به معنای وجود نقص جدی در مهارت‌های خواندن، شناخت و بیان حروف، کلمه، ترکیب حروف، بخش کردن کلمه، خواندن متن و درک مطالب خوانده شده می‌باشد

گاه بچه (کودک) حتی میتواند مطالب را بخواند اما چون درک صحیحی از متن خوانده شده ندارد، در مهارت‌های در ارتباط با خواندن و درک مطلب سست عمل می‌کند.

در حقیقت این اشخاص به دلیل مشکلی که در خواندن دارند قادر نیستند کتاب‌های درس دانش‌ها (ی)، ریاضی و امثال آن را بخوانند

از اینرو در این درس‌ها نیز با دشواری هایی روبرو می‌شوند.

در روزگار کنونی همه بررسی‌ها نمایش می‌دهد این مشکل قابل درمان است و متخصصین مربوطه و آموزگاران و حتی پدر و مادر چنانچه به دانش و حوصله واجب و ضروری مجهز باشند می‌توانند این دشواری را حل کنند و حتی امکان دارد بخش زیادی از این دانش آموزان در زمینه‌های متعدد به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابند

قابل ذکر است که اشخاص مشهوری همچون آلبرت انیشتین، ادیسون، لئوناردو داوینچی، والت دیسنی و غیره اختلال خواندن داشته اند.

[divider]

گسترش اختلال خواندن

اختلال فراگیری تقریباً در ۸٪ جمعیت فراوانی دارد.حدود نصفی از اختلال فراگیری در حوزه اختلال خواندن طبقه بندی میشود.

میزان بروز این مشکل در پسران ۴-۳ برابر افزون‌تر از دختران است.حدود ۸۰٪ از دانش آموزان گرفتار (مبتلا) به اختلال فراگیری در خواندن مشکل دارند

در اغلب موردها آغاز اختلال خواندن در بازه زمانی قبل از دبستان تا کلاس دوم معلوم میشود

آغاز در ابتدای وارد شدن به مدرسه بطور معمول به شکل نمره‌های پایین و فراگیری سست معلوم می‌شود.

اختلال خواندن رابطه خیلی زیادی با مهارت‌های گفتاری و زبانی دارند به این شکل که حدود ۶۰٪ از دانش آموزانی که

اختلال خواندن دارند مشکلات گفتاری و زبانی و یا تأخیر در گفتار در آنها وجود داشته است.

علت‌های اختلال خواندن یا دیسلکسی – Dyslexia خواندن پریشی علل و دلایل بروز دیسلکسی بسیار تفاوت دارد.

به اعتقاد محققان عوامل دخیل در پیدایش دیسلکسی ۵۰٪ ژنتیکی و ۵۰٪ محیطی است

مشکلات در نارسا خوانی به طور ویژه (خاص) ناشی از کارکرد و ساختارهای غلط مغز در پردازش زبان آوایی و زبان نوشتاری، دید و زبان حرکتی – ارتباطی است.

[divider]

انواع نارسا خوانی

۱ – نارسا خوانی دید

این بچه‌های (اطفال) در ادراک دید و حافظه دید مشکل دارند به این معنی که در جهت یابی، تمیز مقدار و شکل، بازشناسی (تشخیص) کلمه به عنوان یک کل و پردازش دید و تجسم فضایی گرفتار دشواری هایی هستند.

۲ – نارسا خوانی شنیداری

این بچه‌های (اطفال) می‌توانند محرکات دید را از یکدیگر بازشناسی (تشخیص) دهند اما قادر نیستند بین شکل حروف و صداهای آنها رابطه شایسته‌ای برقرار کنند

این بچه‌های (اطفال) بطور معمول در بازشناسی (تشخیص) صداهای گفتاری، ترکیب صداها، نامگذاری، پردازش شنیداری و ترکیب صداها برای خواندن کل کلمه و نیز درک قافیه‌ها مشکل دارند.

درمان: اصولاً درماندگی خواندن با اختلال زبان و تکلم رابطه تنگاتنگی دارد

بنابراین می‌توان ریشه مشکل را در موردها ارزیابی به سالهای اول کودکی مرتبط دانست

برای درمان مشکلات خواندن باید پیش نیازهای خواندن مورد ارزیابی و درمان قرار بگیرند

مثلاً:

– تحکیم مهارت‌های گفتاری و زبانی و ارتباطی متناسب با سن

– تحکیم مهارت‌های دقت و حافظه دید

– تحکیم مهارت‌های دقت، حافظه و حساسیت شنیداری

– تحکیم مهارت‌های دقت و تمرکز (فوکوس) و حافظه پویا (فعال)

– مهارت‌های درک مطلب از قبیل تعریف داستان و توصیف تصاویر و غیره

[divider]

جلوگیری از اختلال خواندن

اختلال خواندن در سالهای مدرسه سبب افت مهارت‌های تحصیلی و در نهایت کاهش اعتماد بنفس و احترام به خود و اعتماد بنفس در طفل می‌شود.

با نگاهی دقیق به اثر خیلی افزونتر درمان در سن کم (۵ سالگی) و به منظور حفظ اعتماد بنفس و اعتماد بنفس و احترام به خود در بچه‌های (اطفال)، پیشنهاد (توصیه) میشود حتماً در سالهای قبل از دبستان (ترجیحاً پنج سالگی) ارزیابی دقیقی از مهارت‌های در ارتباط با اختلال خواندن مثل (مهارت‌های گفتار و زبان، مهارت‌های درک گفتار و درک مطلب، مهارت‌های دقت و حافظه دیداری و شنیداری و مهارت‌های پیش نیاز خواندن) از بچه (کودک) انجام شود تا در صورت لزوم مداخله و درمان از سن و سال پایین انجام شود و برآیند بسیار نیکوتری گرفته شود.

[divider]

آشفتگی در نوشتن و دیکته نویسی چیست؟

دانش آموزان خیلی (زیادی) هستند که در دیکته گرفتار مشکل هستند و نمرات اندکی را در این درس می‌گیرند و بطور معمول خانواده و معلم به منظور حل این دشواری به انتقاد و سرزنش بچه (کودک) و دادن تمرینات زیاد می‌پردازند

در صورتیکه انتقاد و سرزنش مکرر بچه (کودک) و تأکید بر نوشتن مکرر و افزایش تکالیف نه فقط کمکی به رفع مشکل نمی‌کند بلکه دلیل کاهش اعتماد بنفس و اعتماد بنفس و احترام به خود در طفل می‌شود.

دلیل غلطهای دیکته مرتبط به مهارت‌های پایه و پیش نیاز میباشد که با شناسایی این موردها توسط متخصصین میتوان به درمان این مشکل پرداخت.

دلیل غلطهای دیکته یکی از موردها زیر است:

۱ – حافظه دیداری سست ۲ – حافظه شنیداری سست ۳ – حساسیت شنیداری سست

چهار – دقت دید اندک پنج – تمییز دیداری سست ۶ – حافظه توالی دیداری سست

۷ – قرینه نویسی و وارونه نویسی ۸ – موردها آموزشی

حدود ۸۰ – هفتاد درصد از خطاهای بچه (کودک) مرتبط به سستی در دقت و حافظه دیداری می‌شود.

[divider]

نارسا نویسی و دستخط نامطلوب

برخی دانش آموزان دستخط بدی دارند که در برگیرنده موردها زیر است:

۱ – کج نویسی بیشتر از حد ۲ – راست نویسی بیشتر از حد ۳ – پرفشار نوشتن

چهار – اندک رنگ نویسی بیشتر از حد پنج – زاویه دار نویسی بیشتر از حد ۶ – نامرتب نویسی بیشتر از حد

۷ – بازه گذاری بیشتر از حد

دلیل دستخط نامطلوب بطور معمول مرتبط به عوامل زیر می‌باشد:

– سستی ماهیچه‌ها (عضلات) دخیل در نوشتن (مچ دست، انگشتان، بازو)

– سستی در هماهنگی حرکتی بین اندامهای دخیل در نوشتن

– هماهنگی سست چشم و دست

برای درمان به تحکیم این موردها می‌پردازیم.

[divider]

اختلال ریاضی چیست؟

تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در فراگیری ریاضی مشکل دارند و یا اینکه به میزان دانش آموزان همسان خود سعی میکنند ولی توسعه مورد انتظار را ندارند.

مشکلات ریاضی سبب میشود دانش آموزان اندک استعداد‌تر از آنچه که هستند به نظر برسند و این مسئله سبب کاهش اعتماد بنفس آنها می‌شود.

بعضی از نشانه‌های اختلالات ریاضی

– طفل در شمارش اعداد مشکل دارد.

– مفهوم اعداد را درک نمی‌کند

مثلاً قادر نیست پنج مهره را پیدا کند.

– نمی‌داند پنج از ۳ بزرگتر است.

– در خواندن اعداد و رونویسی اعداد مشکل دارد.

– علامتهای ریاضی را مثل (+، -، ×، و..

) نمی‌شناسد و یا آنها را اشتباه می‌کند.

– در درک مسئله ریاضی مشکل دارد و مطلب را درک نمی‌کند.

– در شمارش پول مشکل دارد.

– در مهارت‌های محاسباتی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و کسر و..

) مشکل دارد.

– در مهارت‌های مرتبط به دقت و تمرکز (فوکوس) (کپی کردن درست ارقام، به خاطر سپردن ارقام و..

) مشکل دارد.

دلیل مشکلات ریاضی

بعضی از علت‌های اختلال ریاضی به شرح زیر است:

– سستی در مهارت‌های زبانی

– سستی در مهارت‌های ادراکی

– سستی در مهارت‌های دقت

– سستی در مهارت‌های ریاضی (محاسبات ریاضی مثل جمع و تفریق و..

و مفاهیم در ارتباط با ریاضی مثل سبک، سنگین، باز و بسته، پر و تهی و..

، شمارش اشیاء و..

– کارکرد پایین هوش عملی

– سستی در فرآیندهای پایه فراگیری مثل دقت، ادراک و حافظه

– سستی در هماهنگی چشم و دست

و غیره

درمان اختلال ریاضی

برای درمان اختلال ریاضی

بایست به رشد زیرساخت‌ها و سازمان‌های کیفی ذهن (ساختارهای رشد شناختی) دقت کرد

کودک بایست آغاز پایه‌های اساسی واجب و ضروری و پیش نیاز برای درک مفاهیم ریاضی را کسب کند تا قادر باشد به استدلال بپردازد

مثلاً در آموزش جمع و تفریق کودک بایست به تساوی جزء به جزء و یا تناظر یک به یک، مفهوم عدد و نیز حفاظت ذهنی عدد رسیده باشد.

بازشناسی (تشخیص) افتراقی این مشکل گاه اختلال فراگیری میتواند با اختلالاتی از قبیل: بیش فعالی ADHD یا اختلال نقص دقتADD

و یا اختلالات یکپارچگی حسی همپوشانی داشته باشد.در نهایت بازشناسی (تشخیص) این اختلالها در درماناختلال فراگیری نقش بسزایی میتواند داشته باشد.

جلوگیری از اختلال فراگیری

با نگاهی دقیق به اینکه اختلال فراگیری در سن مدرسه بازشناسی (تشخیص) داده می‌شوند و مهارت‌های مورد احتیاج برای مهارت‌های تحصیلی در سالهای قبل از دبستان شکل می‌گیرند، میتوان با بازشناسی (تشخیص) سستی مهارت‌های پایه و پیش نیاز و تحکیم این مهارت‌ها از پیدایش اختلال فراگیری ممانعت نمود.

 سستی در این مهارت‌ها توسط متخصصین مجرب بازشناسی (تشخیص) داده می‌شود.

 

ارزیابی:

در این قسمت با بکارگیری لوازم و آزمونهای گوناگون روانشناسی شکل (نوع) اختلال، میزان زیان و سستی کارکردی طفل در حوزه‌های مختلف شناختی و حرکتی و..

مورد وارسی قرار می‌گیرد و سپس درمان متناسب با سستی بچه (کودک) برنامه ریزی خواهد شد.

 • مریم عبداللهی
 • روانشناس
 • درمانگر اختصاصی اختلال یادگیری

بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

2 دیدگاه دربارهٔ «همه چیز در مورد اختلال یادگیری و معرفی بهترین مراکز درمانی»

 1. سیدیاسین طباطبایی

  سلام خسته نباشید وقت شما بخیر .من پسری ۱۹ساله هستم .از رتبه های برتر و در مدارس برتر کشور و دوره های تند خوانی را طی کرده ام اما حدودا سه سال است که به شکلی تدریجی در فهم و یادگیری دروس و متون آنها دچار مشکل شده ام حال چه کار باید بکنم ؟آیا روشی برای بهبود این مشکل هست ؟اگر بله ، چه روشی ؟آیا روش های دیگری هم وجود دارد یا تنها یک روش است ؟علت این مشکل چیست و راه حل آن چه می باشد ؟در صورت وجود درمان دارویی، نام داروی آن چیست؟مدت زمان درمان چقدر طول میکشد ؟اگر روش گفتار درمانی هم برای بهبود این مشکل وجود دارد به چه شکلی میباشد اگر ممکن است مثال بزنید ؟جهت مراجعه به پزشک به متخصص در چه زمینه ای باید رجوع شود؟و اگر مشورت یا توصیه ای برای حل این مشکل وجود دارد ممنون میشوم اگر با من درمیان بگذارید .متشکرم از لطف شما بزرگوار ممنونم

  1. دپارتمان ارجاع تخصصی و سوالات

   سلام دوست عزیز
   جهت بررسی این موضوع و ارائه راهکار مناسب، نیاز به جلسه مشاوره و ارزیابی شما می باشد.
   عل متعددی می تواند موجب این حالت شود، متناسب با علت و شدت اختلال در توجه و تمرکز، راهکار مناسب اتخاذ می گردد.
   در صورت تمایل با مرکز شماره یک تماس بگیرید تا همکاران راهنماییتان کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *