علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند!

علت بچه هایی که دیر به حرف می افتند!

 

علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند!!!!! نباید تأخیر در رشد گفتاری را با تأخیر در یاد گرفتن صحبت کردن به طور قابل فهم اشتباه کرد. تأخیر در رشد گفتاری به معنای تأخیر در آغاز بیان کلمات با معنا به صورت تکی و بعد از آن کنار هم گذاشتن دو یا سه کلمه بامعنی است. تکلم به صورت قابل فهم پدیده‌ای است که به‌تدریج آشکار میشود و نقایص کلامی اندک در بچه‌های (اطفال) خردسال خیلی رایج است.

 

علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند!

علت‌های عقب ماندگی گفتاری

شایع‌ترین شکل گفتار نامفهوم، نوک زبانی صحبت کردن است. این مرحله‌ای است که بخش زیادی از اطفال وقتیکه آغاز به صحبت کردن انجام می‌دهند، آن را طی انجام می‌دهند. دلیل آن، بیرون زدن زبان از بین دندان‌ها در وقت تلفظ حرف «س» است و تقریباً همواره بدون درمان از بین میرود، ولی شما میتوانید با متوجه ساختن بچه (کودک) نسبت به زبانش و حرکات آن با دادن خوراکی هایی به او که احتیاج به لیسیدن یا مکیدن دارند، به فرزند خود یاری کنید گرفتار این نقیصه نشود.

 

احتمالاً رایج‌ترین دلیل تأخیر در رشد گفتاری عبارتست از صحبت نکردن با بچه (کودک)، آواز نخواندن برای او، و بازی نکردن با او. همه بچه‌های (اطفال) بطور طبیعی گرایش دارند در فعالیت‌های بزرگ‌ترها شرکت کنند و چنانچه شما زیاد با فرزندتان حرف بزنید، گرایش خیلی زیادی برای شرکت در گفت‌وگو با شما خواهد داشت. این یکی از برترین مجراهای تسریع رشد گفتاری است.

 

قبل از اینکه از تأخیر رشد گفتاری فرزندتان نگران شوید، از شوهر و اعضای خانواده‌تان بپرسید با چه سرعتی آغاز به سخن گفتن کرده‌اند، زیرا غالباً تأخیر در رشد گفتاری دلیل موروثی دارد.

به یاد داشته باشید که دخترها بطور معمول پیش از پسرها صحبت انجام می‌دهند و دو زبانه بودن دلیل تأخیر گفتار نمی‌گردد.

کودکانی که دیر زبان باز میکنند به طور کلی در خانواده‌هایی زندگی میکنند که در آنها بی‌ثباتی عاطفی بیشتر، تمایل به کمال‌گرایی افزون‌تر، اولیایی که فعالیت‌ها و استقلال طفل را محدود انجام می‌دهند و تقریباً همواره نوعی حمایت‌گری مفرط دیده میشود. این شکل (نوع) خانواده مولد سردرگمی و تنش است. نارضایتی و انتقاد پدر و مادر نیز میتواند دلیل عقب افتادن رشد گفتاری شود و نیز تعداد زیاد (خیلی) وقت‌ها با زادروز (تولد) یک بچه (کودک) جدید، گفتار بچه (کودک) با اشکال مواجه می‌شود.

حتی چنانچه بچه‌ها دیگری هم دارید، برای یاد دادن حرف‌زدن به فرزندتان به آنها تکیه نکنید. چه (کودک) حرف‌زدن را افزونتر از پدر و مادر خود می‌آموزد تا برادرها و خواهرهای بزرگ‌تر. هر یک از پدر و مادر میتواند بوسیله حرف‌زدن با بچه (کودک) و خواندن برای او مدد (کمک) مؤثری به رشد گفتاری وی بنماید.
کم‌شنوایی میتواند منتهی به تأخیر در رشد گفتاری شود و به همین علت آزمایش شنوایی بسیار دارای ارزش و اهمیت است. چنانچه بچه (کودک) ناشنوا باشد سخن گفتن را یاد نمی‌گیرد. لکنت زبان، جز در موردها خیلی شدید، در رشد گفتاری اشکالی شکل گیری نمی‌کند. سوءرفتار با بچه (کودک) تقریباً همواره رشد گفتاری را به تاخیر می‌اندازد.

 

برخی از فازهای اساسی و مهم در ابتدای رشد زبان

محققین ۵۷ مرحله اساسی و مهم رشد زبان را در طی ۳ سال ابتدای زندگی بچه‌های (اطفال) گزینش کرده‌اند. علت گزینش و انتخاب این فازهای، ارزش (اهمیت) آنها به عنوان شاخص‌هایی به منظور رشد زبان شناختی است.

اصطلاح زبان به هر شکل (نوع) ساختار ذخیره‌سازی یا تبادل اطلاعات اطلاق می‌گردد. بنابراین نه فقط گفتار، بلکه گوش کردن، درک مطلب، و رابطه برقرار کردن با شیوه‌های بصری مانند لبخند زدن یا شناختن اشخاص یا اشیا آشنا را نیز در بر می‌گیرد. حتی شاید تقلید یا انجام اطوار و اشارات نیز جزئی از پدیده‌های زبان باشد.

 

فهرست فازهای اساسی و مهم رشد زبان

این فهرست عمدتاً به علت این‌که بتوان علت‌های شنیداری، بصری، و کلامی عقب‌ماندگی زبان را از هم مشخص کرد، به ۳ بخش تقسیم شده است:

– بیانگری شنیداری (صداهای اولیه‌ای که بچه (کودک) از خود در می‌آورد، نام بردن اشیا، و …)
– گیرندگی شنیداری (پاسخ به صداها، کلمات و فرامین، و …)
– بصری

 

فازهای رشد گفتاری کودک

رایج‌ترین دلیل تأخیر در رشد گفتاری عبارتست از صحبت نکردن با کودک

ممکن است بعضی از بچه‌های (اطفال) نتوانند کلمات را به‌درستی ادا کنند ولی درک شنیداری و مهارت‌های رابطه بصری آن‌ها عادی (نرمال) باشد. از سمت دیگر امکان دارد یک بچه (کودک) ناشنوا به دلیل آشفتگی در درک شنیداری گرفتار تأخیر گفتاری باشد، ولی مهارت‌های استقرار رابطه بصری او عادی (نرمال) باشد. به همین علت آزمون‌ها به صورتی طراحی شده‌اند که بتوان جنبه‌های مختلف تأخیر زبانی را از هم تفکیک کرد. به یاد داشته باشید که سنین قید شده حد میانه هستند، بنابراین فرزند شما امکان دارد هر یک از مهارت‌ها را سریع‌تر یا دیرتر از زمان گفته شده فراگیرد و هیچ‌وقت این رویداد دقیقاً در وقت گفته شده رخ نخواهد داد.

 

نتایج آزمون‌ها

کودکی که بطور کلی هیچ صدایی در نمی‌آورد باید سبب دلواپسی شود و امکان دارد به چندین شکل (نوع) آزمایش از جمله آزمون‌های شنوایی نیاز داشته باشد. چنانچه فرزند شما در چند ماه نخست بی‌صداست، بمحض اینکه متوجه موضوع سهمگین و شدید به دکتر گفتاردرمانگر یا کانون بهداشت مراجعه کنید.

زمانی که بچه (کودک) نخستین کلمه را ادا میکند ارزش (اهمیت) اساسی دارد، ولی محدوده عادی (نرمال) این موقع بسیار گسترده است. چنانچه فرزند شما در دو سالگی یک کلمه بامعنی می‌گوید، در حالتی که به‌تدریج کلمات دیگری نیز بیان کند، احتمالاً محل تشویش و نگرانی نیست. از سمت دیگر چنانچه فرزند شما در پنج / ۲ سالگی صدا در می‌آورد ولی هنوز کلمه‌ای ادا نمی‌کند، بایستی به دکتر یا کانون گفتار درمانی مراجعه کنید.

الگوهای گفتاری کودکانه مثل نوک زبانی صحبت کردن یا لکنت زبان مختصر تا ۴ سالگی قابل قبول است، ولی در زمینه نامفهوم بودن گفتار چنانچه دوام یابد و چشم‌گیر باشد بایستی به کارشناس گفتار درمانی مراجعه کرد.

مراحل نخستین اساسی و مهم در رشد زبانی با ارائه سن میانه بر حسب ماه:

– بیانگری شنیداری
به آهستگی صدا در می‌آورد (۳ ماه)
در جواب به شما صدا در می‌آورد (۲ ماه)
می‌خندد (۴ ماه)
حباب ایجاد میکند (۷ ماه و ۳ روز)
هجاهای تکی را زیر لب زمزمه میکند (دادادادا) (۱۰ ماه)
زمزمه چندهجایی (۱۰ ماه و ۸ روز)
ماما / بابا می‌گوید ولی نه در جای درست (۱۰ ماه)
ماما / بابا با کاربرد درست (۱۴ ماه)
اولین کلمه جز ماما / بابا (۱۷ ماه)
چهار تا ۶ کلمه مختلف (۲۳ ماه)
دو یا چند نیاز را به زبان می‌آورد (۲۰ ماه)
جملات دو کلمه‌ای (۲۳ ماه)
۵۰ کلمه جداگانه یا بیشتر (۲۵ ماه)
هر شکل (نوع) استفاده از «من» یا «تو» (۲۸ ماه)
از حروف مازاد و اضافه استفاده میکند (۳۴ ماه)
گفت‌وگوهای کوتاهی انجام میدهد (۳۴ ماه)
نام و کاربرد دو شیء را می‌گوید (۳۴ ماه)
استفاده درست از ضمیر «من» (۳۶ ماه)

[divider]

گیرندگی شنیداری

نسبت به صدا بازتاب نمایش می‌دهد (۱ ماهگی)
در جهت صدا به طرفین می‌چرخد (۲ ماه)
برخی صداها را می‌شناسد (۳ ماه)
با آوای زنگ به طرفین می‌چرخد (۵ ماه)
با آوای زنگ به طرفین و بعد از آن به پایین می‌چرخد (۸ ماه)
با شنیدن فرمان «نه» دست از عمل بر می‌دارد (۱۰ ماه)
فرمان‌های یک مرحله‌ای را اجرا میکند (۱۳ ماه)
فرمان‌های دو مرحله‌ای را اجرا میکند (۲۵ ماه)
به اشیا نام برده شده اشاره میکند (۲۷ ماه)
به اشیائی که کاربرد آن‌ها گفته میشود اشاره میکند (۳۲ ماه)
فرمان‌هایی را که با بکارگیری حرف مازاد و اضافه بیان می‌شوند اجرا میکند (۳۶ ماه)

 

– بصری

لبخند می‌زند (۱ ماه و نیم)
پدر و مادر را می‌شناسد (۲ ماه)
اشیا را می‌شناسد (۲ ماه)
به حالات چهره جواب می‌دهد (۴ ماه)
ردیابی با چشم (۴ ماه)
هنگام ترسیدن پلک می‌زند (۴ ماه)
بازی‌هایی را که با اطوار و اشارات همراه‌اند تقلید میکند (۹ ماه)
فرمان‌هایی را که با حرکات بیان می‌شوند اجرا میکند (۱۱ ماه)
بازی‌هایی را که با اطوار و اشارت همراه‌اند آغاز میکند (۱۲ ماه)
به اشیا دلخواه اشاره میکند (۱۷ ماه)

[divider]

آزمون‌های کلامی

این آزمون‌ها به چند مقوله تقسیم میشوند که عبارت اند از:

اطلاعات عمومی: تو چند تا چشم داری؟
درک عمومی: چنانچه زانویت خراشیده شود چه می‌کنی؟
حساب: جیمز ده تیله داشت و چهار تای دیگر هم خرید. الان رویهم چند تا تیله دارد؟
تشابهات: گلابی و پرتقال از چه نظر به هم شبیه‌اند؟
معلومات لغوی: یاقوت چیست؟

[divider]
آزمون‌های عملکردی:

این آزمون‌ها به پنج مقوله تقسیم می‌شوند: کامل کردن تصویر، مرتب کردن تصاویر، طراحی با مکعب، چیدن قطعات، جفت کردن

کامل کردن تصویر
تصاویری از اشیاء آشنا را که بخشی از آن‌ها حذف شده است به فرزند خود نمایش دهید. </p><p>فرزند شما بایستی قادر باشد قسمت حذف شده، مثل چشم حذف شده یک خرگوش، را بازشناسی (تشخیص) دهید

مرتب کردن تصاویر
یک رشته از تصاویر مثل تصویرهای یک داستان مصور را به چیدمان (ترتیب) غلط بچینید. </p><p>فرزند شما بایستی آنهارا به‌درستی بچیند تا یک داستان را تشکیل دهند

جفت کردن
مجموعه‌ای از اشکال مثل حلقه، ستاره، لوزی، و مثلث، از هر یک دو عدد، به طفل نمایش دهید. فرزند شما بایستی شکل‌های همانند را گزینش و انتخاب کند.

چیدن قطعات
تصویر بزرگ یک شیء آشنا مثل صورت آدم یا تصویر اسب را مانند یک پازل آسان (ساده) به چند قطعه تقسیم کنید. </p><p>فرزند شما می‌بایست در کم‌ترین زمان، قطعات را کنار یکدیگر بگذارد و تصویر درست را بسازد

طراحی با مکعب
از فرزندتان بخواهید با بکارگیری مجموعه‌ای از مکعب‌ها (سرخ، سفید، نصف سرخ و نصف سفید) طرح‌هایی را که آغاز شما طرز درست کردن آنهارا نشان می‌دهید درست کند. آغاز تنها از چهار مکعب بهره جویی کنید ولی به‌تدریج که بچه (کودک) بزرگ‌تر میشود، تا ۹ مکعب به کار ببرید.

 

 سوال خیلی از خانواده ها همیشه این بوده است در صورتی که فرزندمان صحبت نکرد از چه سنی نیاز به درمان و بررسی دارد؟

باید خدمتتان عرض کنم که در سن 3 سال در صورتی که هنوز فرزندتان صحبت نکرده و یا در صحبت کردن وی دچار مشکل است بهتراست ابتدا به روانشناس مراجعه و بررسی های لازم انجام گردد زیرا برخی از والدین درک و شناخت درستی از نحوه کلام درست کودک ندارند و گاها برخی ایراد های کلامی را با کودکانه صحبت کردن فرزندشان اشتباه می گیرند و با صلاحدید روانشناس به متخصص گفتاردرمانی ارجاع داده خواهد شد .

  • مریم عبداللهی 
  • روانشناس و درمانگر تخصصی کودک
  • عضو انجمن روانشناسی ایران

جهت کسب نوبت ویزیت در کلیه شعب مرکز آلومینا (جایروس ) اینجا کلیک کنید


بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *