اثرات آندروژن ها در رفتار پرخاشگری انسان

خشونت

اثرات آندروژن ها در رفتار پرخاشگری انسان

می انیم که پسر بچه ها بیش از دختر بچه ها به رفتار های جسارت آمیز و پرخاشگرانه دست میزنند،البته بدون شک تمرین نقش های متمایز اجتماعی می تواند عامل مهمی در پرخاشگری بیشتر پسرها به شمار آید ،اما در این جا پرسش ما درباره نقش عوامل زیستی در پرخاشگری است.

می دانیم که آندروژن ها و اثرات نرینه زایی آنها در رفتار پرخاشگرانه پستانداران بسیار موثر است و در این راستا آدمی نیز یکی از انواع پستانداران به شمار میرود.

میزان تستوسترون در پسرها در اوایل نوجوانی ،یعنی زمانی که نزاع های پسران زیاد میشود روبه افزایش می گذارد البته جایگاه اجتماعی پسربچه ها در حین بلوغ تغییر می کند و میزان تستوسترون آنها به همان اندازه که بر مغزشان تاثیر می گذارد ،عضلاتشان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.

مطالعات انجام شده بر روی مردهایی که اخته شده اند و گفته میشود که از میزان پرخاشگری و شرارتشان کاسته شده است از نظر شناختی مورد تایید نیستند.

یکی دیگر از راه هایی که می توانیم پی به اثرات آندروژن ها در بروز رفتار پرخاشگرانه ببریم بررسی میزان تستوسترون در افرادی است که رفتار های پرخاشگرانه زیادی از خود نشان داده اند .باید بگوییم که گر چه همبستگی بین سطح تستوسترون و پرخاشگری مردها ونیز تستوسترون و پرخاشگری در زنها بالاست،ولی نمی توانیم نتیجه بگیریم که بالا بودن میزان تستوسترون علت پرخاشگری است .چرا که رابطه همبستگی لزوما نشان دهنده روابط علت ومعلولی نیست و ممکن است محیط فرد در افزایش سطح تستوسترون دخالت داشته باشد.


 

تکنیک‌هایی برای تسلط بر خشم

اشخاص متفاوت به روش‌هایی مختلف میتوانند با تسلط بر خشم از شدت عصبانی شدن خود بکاهند.

همه اشخاص عصبانی می‌شوند، حتی آرامترین اشخاص هم محتمل است در شرایط مختلف صبر و شکیبایی (تحمل) خود را از دست دهند.

همواره باید راهی به منظور رفع عصبانی شدن و رویارویی با خشم پیدا کنیم زیرا فقط خودمان می‌توانیم به خودمان کمک کنیم.

ولی در لحظه‌ای که خشمگین هستیم پسندیده‌تر است چکار کنیم؟ به منظور پرهیز از بروز خشم خود پسندیده‌تر است چه کارهایی انجام دهیم؟ چه‌کار کنیم که بدون زیان رساندن به خود و دیگران بر عصبانی شدن خود غلبه کنیم و یا آن را تخلیه نماییم؟ برای اینکه بتوانیم عصبانی شدن خود را کنترل و از آن در جهت درست بهره ببریم، در اینجا قصد داریم تا تکنیک‌های غلبه کردن بر خشم را وارسی کنیم.

 

۱ تنفس عمقی (عمیق) در وقت عصبانی شدن فراموش نشود!

 

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

براساس اطلاعات موجود یکی از دلایلی که سبب عصبانی شدن در اشخاص میشود، ریتم تنفسی است.

پسندیده‌تر است هنگامی که عصبانی هستید تنفس عمقی (عمیق) بکشید تا بخشی از عصبانی شدن شما کاسته شود.

تنفس عمقی (عمیق) در وقت عصبانی شدن نبایستی فراموش شود زیرا یکی از راههای اساسی و مهم برای مقابله با خشم و عصبانی شدن است.

 

دونوشتن را شروع نمایید.

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

نوشتن در وقت عصبانی شدن و خشم، به دست یافتن به آسودگی (آرامش) کمک میکند و میتواند در کنترل و تسلط بر عصبانی شدن و خشم نیز تاثیرگذار باشد.

پسندیده‌تر است کلماتی را که در طی زمان عصبانی شدن از آن‌ها استفاده میکنید، روی کاغذی بنویسید و تلاش کنید تا در وقت خشم و عصبانی شدن دیگر آن کلمات را بکار نبرید.

 

۳ به خودتان بیایید!

زمانی که شما در حال بحث با فرد دیگری باشید در کانون عنایت قرار می‌گیرید و سایر اشخاص به شما نگاه میکنند و این حالت امکان دارد برای شما خوشایند نباشد، پس در این وضعیت بهترین کار، نبرد با خشونت و عصبانی شدن است.

در این وضعیت پسندیده‌تر است از مشکل و بحث پیش آمده چشم پوشی کنید.

در وقت عصبانی شدن به خود مهلت دهید، به خودتان بیایید و تلاش کنید تا خودتان را آرام کنید.

 

چهار در موقع عصبانی شدن آب بنوشید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

آب آشامیدن به دفع عصبانی شدن یاری می‌کند.

به همین علت است. که همواره در زمان عصبانی شدن به افرادیکه عصبانی هستند گفته میشود آب بنوشند تا از شدت عصبانی شدن آن‌ها اندک وشود؛ زیرا آشامیدن آب سبب میشود به مغز اکسیژن برسد.

 

پنج گرفتن دوش فراموش نشود!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

دوش گرفتن همچنین یکی از تکنیک‌های کنترل و غلبه کردن بر خشم است.

با دوش گرفتن آب به کل ماهیچه‌ها (عضلات) بدن می‌رسد و این امر سبب میشود تا از شدت عصبانی شدن کاسته شود.

هم چنین رسیدن آب به جسم در وقت عصبانی شدن سبب شل شدن ماهیچه‌ها (عضلات) بدن شده و اشخاص را به آسودگی (آرامش) می‌رساند.

 

شش راه بروید تا آرام شوید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

همواره به اشخاص عصبانی پیشنهاد (توصیه) میشود تا در وقت خشم به منظور کنترل عصبانی شدن خود، قدم زدن را فراموش نکنند.

البته این قدم زدن پسندیده‌تر است به همراه سخن گفتن، آن هم به آهستگی باشد.

پسندیده‌تر است خودتان سعی در آرام نمودن خود داشته باشید.

چنانچه نشسته‌اید بلند بشوید و راه بروید.

 

۷ آرام صحبت کنید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

در وقت عصباینت و خشم داد نزنید! اغلب افراد در وقت خشم فریاد می‌زنند و خیلی سریعتر از حالت متداول حرف می‌زنند.

پسندیده‌تر است تلاش کنید تا در وقت عصبانی شدن ملایم‌تر حرف بزنید.

با انجام اینکار عصبانی شدن خود را نیز پنهان کرده‌اید و رفتار شما در این وضعیت مناسب‌تر و مطلوب‌تر است.

از یاد نبرید که مخاطب شما هم بایست اجازه سخن گفتن داشته باشد.

 

۸ اندکی قانع باشید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

بسیاری از مسایل در این جهان غیر قابل تغییر هستند.

بنابراین پسندیده‌تر است دست کم برای این نوع مسائل هم که شده خود را عصبانی نکرد.

زیرا با عصبانی شدن تندرستی بدن نمی‌توان کاری را پیش برد.

بنابراین پسندیده‌تر است به جای عصبانی شدن، وضعیت موجود را پذیرفت و با آن سازگار شد.

 

۹ به تندرستی خود فکر کنید!

نبرد با خشونت و کنترل رنجش و عصبانی شدن خیلی پراهمیت است زیرا عصبانی شدن سبب افزایش هورمون تنش و استرس و عصبانی شدن در بدن آدم میشود.

این امر در دنباله بالارفتن فشار خون را نیز بهمراه دارد.

پس در این وضعیت پسندیده‌تر است دشواریها و معضلات را با آسایش حل کرد زیرا عصبانی شدن و خشم طولانی برای قلب نیز زیانبار است و تندرستی قلب را به مخاطره می‌اندازد.

شاید اندیشه کردن به اثرات منفی عصبانی شدن بر جسم و بدن سبب میگردد از این پس اشخاص بیشتر به خود و سلامتشان ارزش (اهمیت) دهند.

 

 

۱۰ قطعا احساسات و عواطف خود را بیان کنید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

بیان عواطف در وقت عصبانی شدن سبب میشود تا شما قادر باشید طرف مقابلتان را از احساسی که نسبت به اعمال وی دارید مطلع سازید. پسندیده‌تر است در وقت عصبانی شدن از متهم کردن دیگران و گفتن مواردی چون، «شما بی‌ملاحظه هستید» یا «شما شخصی (فردی) پررو هستید» پرهیز کنید!

بنابراین پسندیده‌تر است در این وضعیت خشم خود را مهار کنید و احساس خود را به سمت مقابل بیان کنید.

به عنوان مثال بیان کنید که متاسفم و نمی‌توانم کاری برایتان انجام دهم.

بیان عواطف بر حرمت نفس و احترام دیگران نسبت به ما می‌افزاید.

 

۱۱ مثبت فکر کنید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

به منظور کنترل عصبانی شدن و تسلط بر خشم، مثبت اندیشه کردن می‌تواند راه حل شایسته‌ای باشد.

در وقت عصبانی شدن جنبه‌های مثبت اتفاق را در نظر داشته باشید. و به مسائل پسندیده فکر کنید.

در زمینه موضوعی که سبب خشم شما شده فکر نکنید، در عوض به چیزهای پسندیده و مثبت بیندیشید.

 

دوازده برای آرام شدن با شخصی (فردی) صحبت کنید!

همواره تلاش کنید در زندگی شخصی (فردی) را داشته باشید که قادر باشید به وی اعتماد کرده و با وی درد دل کنید.

در مواقعیکه عصبانی هستید خوبتر است وی بیرون بروید و گفتگو کنید. زیرا اینکار به تسلط بر عصبانی شدن یاری می‌کند.

پسندیده‌تر است در وقت عصبانی شدن و خشم همه احساسات و عواطف خود را بیرون بریزید در غیر اینصورت سلامتی خود را به مخاطره انداخته‌اید.

بنابراین پسندیده‌تر است با شخصی (فردی) قابل اعتماد گفتگو کنید. ماده‌های معدنی و آرام کنید.

 

۱۳ در صورت لزوم عذرخواهی کنید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

چنانچه در وقت عصبانی شدن به کسی بی احترامی کردید قطعا از وی عذرخواهی کنید.

ضروری نیست برای رفتار خود توضیحی بیاورید همین که به فرد مورد نظر بیان کنید که از رفتار خود پشیمان هستید و رفتار بدی داشته‌اید، کفایت میکند..

 

۱۴ اشتباه خود را قبول کنید!

هر زمان در زندگی و در رابطه با اشخاص مختلف اشتباهی را مرتکب شدید، آن را قبول کنید.

همواره خودتان باشید و قبول کنید که امکان دارد شما نیز اشتباه کنید.

از یاد نبرید که هیج انسانی کامل نیست و پذیرش اشتباهتان چیزی از شما اندک نمی‌کند.

 

۱۵ نیرو (انرژی) منفی را از خود دور کنید!

خشم و عصبانی شدن نیرو (انرژی) منفی را بهمراه دارد.

هنگامی که عصبانی هستید پسندیده‌تر است از مسیر پرداختن به فعالیت‌های بدنی یا خلاق، انرژی‌های منفی را از خود دور کنید.

چنانچه شما در وقت عصبانی شدن قادر باشید با مقابله کردن با خشم خود، ذهن خود را آرام کنید، از دشواری‌ها (ی) بعدی جلوگیری کرده‌اید.

 

 

۱۶ فعالیت بدنی (ورزش) کردن فراموش نشود!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

انجام فعالیتهای مختلف به خصوص تکاپو (فعالیت) ورزشی در وقت عصبانی شدن، یکی دیگر از راههای نبرد با خشونت است.

انجام تکاپو (فعالیت) ورزشی نوعی سرگرمی است و سبب میشود فکر آدم از مساله‌ای که سبب عصبانی شدن شده، دور شود.

هم چنین تکاپو (فعالیت) بدنی یاری میکند که عصبانی شدن آدم دوره کوتاه‌تری داشته باشد.

از یاد نبرید که با افزایش انرژی بدنی، توانایی (قدرت) آدم هم برای تسلط بر عصبانی شدن بیشتر میشود.

 

۱۷آسودگی (آرامش) خود را حفظ نمایید.

قبل از اینکه عصبانی شدن بر شما غلبه کند، شما با مقابله و نبرد کردن با خشم، تلاش کنید تا آتش عصبانی شدن خود را خاموش کنید.

پسندیده‌تر است به محض اینکه حس کردید خشم دارد سراسر وجود شما را در بر می‌گیرد، خود را آرام و کنترل کنید.

 

هجده از چیزی که سبب عصبانیتتان میشود دوری کنید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

انسان‌ها زمانی در آسودگی (آرامش) کامل به سر می‌برند توانایی دارند درست تصمیم بگیرند، پس از یاد نبرید که تصمیمات شما در وقت عصبانی شدن می‌تواند بگونه‌ای باشد که بعدا از آن پشیمان شوید.

عصبانی شدن می‌تواند سبب میگردد تا در لحظه اتفاقاتی بیافتد که یک عمر پشیمانی را بهمراه داشته باشد.

 

۱۹ تحت اثرگذاری (تاثیر) سخنان بقیه اشخاص قرار نگیرید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

تحت هیچ شرایطی کنترل خود را ازدست ندهید.

هیچگاه اجازه ندهید نظرات و سخنان دیگران روی شما، عواطف و شیوه قضاوت شما اثر بگذارد و آتش خشم شما را شعله‌ور کند.

خودتان تصمیم بگیرید، چیزی را که دیده‌اید و شنیده‌اید را باور کنید نه مورد دیگری را و با توانایی (قدرت) خود با مسائل مختلف روبه رو شوید.

بقیه را گرفتار خشم و عصبانی شدن خود نکنید.

منطقی باشید و موضوعات و مسائل مختلف زندگی را همراه هم قاطی نکنید.

 

۲۰ حیات را دشوار نگیرید!

راه‌های کنترل خشم،راه های کنترل عصبانیت،روش های مقابله با عصبانیت

بروز اتفاقات مختلف می‌تواند عصبانی شدن را برای هر شخصی (فردی) به دنبال داشته باشد.

در موارد زیادی نیز علت عصبانی شدن، خودمان هستیم؛ مواردی چون، نوع رفتار، فعالیتهایی که انجام داده‌ایم، سطح انتظارات و غیره توانایی دارند علت عصبانی شدن ما باشند.

بنابراین پسندیده‌تر است حیات را آسان گرفت و از ظهور چالش‌ها (ی) و ناراحتی‌ها جلوگیری نمود.

 

 

روانشناس و نوروتراپیست

یکی از روش هایی که برای کنترل و کاهش علائم خشم میتواند به شما کمک کند بیوفیدبک می باشد ،من مریم عبداللهی (روانشناس -نوروتراپیست) در کلیه شعبات تهران  آلومینا (جایروس ) در جهت ارائه خدمات بیوفیدبک در خدمتتان هستم


بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *