معرفی زوج درمانگر متبحر در تهران| دکتر فرشاد شیبانی

 دکتر فرشاد شیبانی

 ش پروانه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دکتر فرشاد شیبانی: 5195

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر فرشاد شیبانی
زوج درمانگر

   افتخارات علمی و حرفه ای:

 • رتبه اول کشور در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت سال 1389
 • رتبه چهارم کشور در آزمون دکترای تخصصی (D) روانشناسی بالینی وزارت بهداشت سال 1391
 • برنده دو دوره متوالی جایزه بین المللی طب اعتیاد (EZAMA Award) در سال های 2014 و 2015
 • دکتر فرشاد شیبانی، عضو بنیاد ملی نخبگان
 • کارشناس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • سوپروایزر آموزشی دانشجویان روانشناسی در درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران
 • دفاع از دانشنامه دکترای تخصصی با نمره 74/19

    حوزه های تخصصی فعالیت دکتر فرشاد شیبانی:

 • زوج درمانی و خانواده درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
 • درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی، اختلال وسواسی- جبری و اختلالات مرتبط

    سوابق تحصیلی:

رديف

رشته تحصيلي

مقطع

دانشگاه محل تحصيل
1 روانشناسي باليني كارشناسي دانشگاه خوارزمی تهران
2 روانشناسي باليني كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشکي تهران (انستیتو روانپزشکی تهران)
3 روانشناسي باليني دکتری تخصصی (Ph.D)
دانشگاه علوم پزشکي ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)

 

        تالیف:

 • کتاب پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلال وسواس فکری- عملی (انتشارات ابن سینا)

 

        ترجمه:

 • اختلال وسواسي جبري: درمان شناختي- رفتاري براي کودکان و نوجوانان (انتشارات ارجمند)

 

       تجارب حرفه ای:

 • داور مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
 • داور طرح های تحقیقاتی دانشکده علوم رفتاری و سلامتی روان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو کمیته اجرائی “سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی”
 • عضو پنل تخصصی “اعتیاد و خشونت” در “یازدهمین كنگره بین المللی دانش اعتياد (2017)”
 • روانشناس بالینی مرکز مشاوره دانشگاه تهران (سال 1391 تا 1392)
 • زوج درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران (سال 1392 تا 1394)
 • روانشناس بالینی کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی (سال 1392 تا 1393)
 • مدرس مجموعه کارگاه های روانشناسی مجموعه فرهنگی هنری شهرداری تهران
 • مدرس کارگاه های مهارت های زندگی برای مدیران پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مدرس کارگاه های مهارت های زندگی برای وزارت نفت، وزارت نیرو و مجموعه ایران خودرو

سوابق طرح های پژوهشی:

 • بررسی شیوع اهمالکاری رفتاری و تصمیم گیری و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان (همکار اصلی طرح)
 • مرور سیستماتیک میزان شیوع افسردگی در ایران طی سال های 1990 تا 2010 (همکار اصلی طرح)

مقالات دکتر فرشاد شیبانی:

 • Sheybani F, Gharraee B, Bakhshizadeh M, Tamanaeefar S. DECISIONAL PROCRASTINATION: PREVALENCE AMONG STUDENTS AND RELATIONSHIP WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BIG FIVE-FACTOR MODEL OF PERSONALITY. INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCE AND PHARMA RESEARCH. 2017 Apr 1;7(2):L26-32.

 

 • Sheybani Noghabi F, Ashgharnejad AA, Fathali Lavasani F, Noorbala AA. Comparison of emotion regulation dimensions and attachment styles between people with somatization disorder and normal individuals. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2015 Nov 15;19(4):245-51.

 

 • Birashk B, Sheybani F, Gharraee B, Pirmoradi M, Hajsadeghi S. COMPARISON EFFECTIVENESS OF MBSR AND CBT ON INTERLEUKIN 6 AND OXIDATIVE STRESS IN HYPERTENSIVE PATIENTS. INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCE AND PHARMA RESEARCH. 2018 Jul 1;8(3):L39-45.

 

 • Tamannaeifar S, Gharaee B, Bakhshizade A, Sheybani F. The investigation of relationship between behavioral and decisional procrastination with personality characteristics among students of Tehran Universities. International Journal of Applied Behavioral Sciences. 2017 Jul 24;3(2):15-20.

 

 • Dadfar M, Bahrami F, Noghabi FS, Askari M. Relationship between religious spiritual well-being and death anxiety in Iranian elders. International Journal of Medical Research & Health Sciences (IJMRHS). 2016 Jan 1;5(6):283-7.

 

 • Babai F, Sepavand T, Nokani M, Aghamohammadi M, Sheybani F. Effectiveness of attentional bias modification and cognitive behavioral therapy on the reduction of pain intensity in patients with chronic pain. International Journal of Medical Research & Health Sciences. 2016 Jan 1;5(8):273-8.

مقالات چاپ شده در کنگره بین المللی اعتیاد سال های 2014 و 2015:

 • Comparison of emotion regulation dimensions and attachment styles between people with somatization disorder and normal individuals

 

 • Decisional procrastination: prevalence among students and relationship with emotional intelligence and big five-factor model of personality

 

 • Comparing Mindfulness-Based Group Therapy With Traditional Treatment In Reduction Of Risk Factors For Relapse In Opioid Addicts

 

 • Effectiveness of Mindfulness-Based group Therapy compared with usual treatments on acceptance of internal experiences in opiate-dependents

 

 • The Effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing on reduce craving in opiate dependants

 

 • A Comparison of Personality Profile of Addicted Women and Addicted Men

 

 • Comparison of schema therapy and cognitive behavioral therapy on ruminations in women with substance use disorders

 

 • Defense mechanisms and styles in the families of individuals afflicted to cigarette, alcohol, sedative-hypnotic drugs and addictive drugs use and disuse

 

 • Investigating the performance of the family of adolescents and youth suffering from drug use disorders

 

 • Investigation of epidemiologic mental disorders among addicts to use and misuse of drugs

 

 • Investigation of Predisposal Factors of Industrial Drugs use among Married Men in Hamadan

 

 • The Effectiveness of Emotion Regulation Training based on the Process Model of Grass and Linhan in Improving Emotion Regulation Strategies and Relapse Prevention in Patients with Drug and Alcohol Use

 

 • The effectiveness of individual training for communication skills involved in mental health and social anxiety of addicts with over 15 years addiction: case studies of two patients
 • The efficacy of group Training of Anger Management Skills on risky Behaviors of Addicted Girls and Women after drug rehabilitation

 

 • The study of the relationship between tobacco and diabetic neuropathy in people treated at Diabetes Clinic of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013

فعالیت های رسانه ای دکتر فرشاد شیبانی:

 • کارشناس برنامه زنده تلویزیونی “حال خوب” شبکه سلامت
 • کارشناس برنامه زنده تلویزیونی “طعم مطالعه” شبکه چهار
 • کارشناس برنامه تلویزیونی “وقتشه” شبکه نسیم
 • کارشناس برنامه زنده تلویزیونی “ایرانشهر” شبکه تهران
 • کارشناس برنامه زنده تلویزیونی “سلام زندگی” شبکه سلامت
 • کارشناس برنامه زنده “شیرینی خونگی” رادیو جوان
 • کارشناس برنامه زنده “سایبان آرامش” رادیو سلامت
 • کارشناس برنامه زنده “خانه و خانواده” رادیو ایران
 • کارشناس برنامه زنده “گیومه” رادیو نمایش
 • کارشناس برنامه زنده “به رنگ زندگی” رادیو سلامت
 • کارشناس برنامه “دایره” رادیو جوان
 • کارشناس برنامه “صبح به وقت فرهنگ” رادیو فرهنگ
 • کارشناس برنامه زنده “بفرمایید سیب” رادیو سلامت
 • کارشناس برنامه زنده “خیابان بهبودی” رادیو سلامت
 • کارشناس برنامه “پشب پلک صبح” رادیو سلامت
 • کارشناس برنامه “خونه زندگی” رادیو سلامت
 • کارشناس برنامه “دوباره مرور کن” رادیو سلامت

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:

بررسی ابعاد تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی در بیماران جسمانی ساز و مقایسه آن با افراد بهنجار

موضوع پایان نامه دکترا:

 مقایسه اثربخشی مداخله گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر شاخصهای بیولوژیک و علایم روانشناختی بیماران مبتلا به فشار خون اساسی

 

سوابق شرکت در کارگاه های آموزشی:

رديف عنوان برگزار کننده مدرس
1 زوج درمانی شناختی رفتاری مرکز سگال دکتر فتی و دکتر موتابی
2 سکس تراپی رفتاری کلینیک روانشناسی دانشگاه تهران دکتر محمد علی بشارت
3 دوره جامع درمان شناختی رفتاری مرکز سگال دکتر فتی و دکتر موتابی
4 سکس تراپی سیستمی مرکز مشاوره طرحی نو دکتر شهرام ناصری
5 مربیگری مهارت های زندگی(TOT) انستیتو روانپزشکی تهران آقای کاظم زاده و آقای ناصری
6 طرحواره درمانی انستیتو روانپزشکی تهران دکتر حسن حمیدپور
7 درمان کمال گرایی با رویکرد CBT مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکتر حسن حمیدپور
8 رشد و افزایش عزت نفس مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکتر حسن حمیدپور
9 مشاوره پیش از ازدواج مرکز مشاوره رها دکتر جلال یونسی
10 شناخت درمانی کودک انجمن روانشناسی ایران دکتر کارینه طهماسیان
11 مربیگری مهارت های فرزندپروری مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکتر اسما عاقبتی
12 برقراری ارتباط درمانی موثر با کودک انجمن روانشناسی ایران دکتر کارینه طهماسیان
13 آمار و روش تحقیق انستیتو روانپزشکی تهران دکتر بابک حبیبی
14 نوروفیدبک مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکتر محمد علی نظری

 

3.7 3 votes
امتیاز دهی به این نوشته

بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021 ☎

واحد انجام تست خواب ☎ 02122639401 ☎

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب ☎ 02122648627 ☎

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021 ☎

 واحد مغز و اعصاب و روان غرب تهران (آزادی) ☎ 02166158469 ☎


درمان بی خوابی بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

عضویت
Notify of
guest

13 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
nejat

سلام با توجه به تخصصم روانپزشکی و علاقه و فعالیت در زمینه پژوهش و رواندرمانی وباتوجه به برنامه های جالب کلینیک دوست دارم با شما همکاری کنم.لطفا در صورت امکان اعلام فرمایید.متشکر

لطفا رزومه خود را به این آدرس ایمیل فرمایید. [email protected]

آرش

با سلام
دو سال هست كه ازدواج كردم. مشكل زود انزالي داشتم. چند ماهي هست كه مشكل كم ميلي جنسي و اختلال نعوظ پيدا كردم. لطفا راهنمايي. كنيد به كدام يك از پزشكان مراجعه نمايم.
با تشكر

سلام
جناب دکتر قاسمی کلینیک شریعتی

حسین

سلام
می تونم خارج از نوبت و اورژانسی از آقای دکتر فرشاد شیبانی نوبت بگیرم? واقعا به مشاوره و کمک ایشان نیاز دارم. لطفا سریعتر پاسخ مرا بدهید. ممنون

سلام
با شعبه شریعتی تماس بگیرید لطفا .

ن

سلام
زندگی به عمر هفده ساله من و همسرم که یک نوجوان نیز حاصل این ازدواج است در حال فروپاشیست. نیازمند مشاور مجرب داریم. چندین بار از نابلدان این حرفه کمک گرفته ایم که حاصلی بجز دستاویزی همسرم به انگ ها و …آنان در زندگی برایم حاصلی نگذاشته. چون همسرم بسیار حراف و خودبزرگ بین است احتیاج به مشاور مجرب دارم.
منزلمان سعادت آباد است ایشان نزدیک بودن آدرس مشاوره را شرط حضور دانسته اند و موارد دیگر.
لطفا کمکم کنید.سپاسگزارم

Anonymous

امتیاز بینندگان:5 ستاره

محیا

سلام
قبل از ازدواج رابطه داشتم همسرم هم میدونه الان ۵ساله از ازدواجم میگذره همسرم هیچ علاقه اب به داشتن رابطه نداره تازه فهمیدم با یه خانم که ۱۰سال از خودش بزرگتره و ۲تابچه داره ۶ماهه دوست شده ولی میگه بااونم رابطه جنسی نداشته.من تازه زایمان کردم وتودوران بارداریم همسرم دوست شده نمیدونم باید چیکار کنم یا پیش کی برم لطفا راهنماییم کنید

سلام دوست عزیز
بهتر است در این زمینه با سکس تراپیست صحبت نمایید تا علت این موضوع شود. هم چنین در خصوص ارتباط همسرتان با با این خانم نیز، روانپزشک می تواند کمک تان کند. با یکی از مراکز تماس بگیرید و از دکتر سینا قاسمی (روانپزشک و سکس تزاپیست) تایم ویزیت اخذ نمایید.

فرهاد

سلام وقت بخیر
امکانش هست شماره واتساپ یا هر اپ دیگه ای برای تماس رو بفرستید
ممنون

سلام دوست عزیز
لطفا با مرکز شماره یک تماس بگیرید تا همکاران راهنماییتان کنند.

13
0
نظر دارید؟ سوالی دارید؟x