درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) چیست؟

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)

فایل صوتی این مقاله به همراه توضیحات تکمیلی:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یا ACT( که به صورت اکت خوانده می شود نه به صورت ای سی تی) در اواخر سال 1980 توسط استیون هیز، کلی ویلسون، و کرک استروساهل توسعه داده شد، و بخشی از موج سوم درمان های رفتاری_ همراه با رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT)، شناخت درمانی مبتنی بر توجه آگاهی (MBCT)، و کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی (MBSR)_ محسوب می شود. همه ی درمان های ذکر شده تاکید زیادی بر رشد مهارت های توجه آگاهی دارند. ACT یک روش درمان مبتنی بر تجربه است که با استفاده از پذیرش و راهبرهای توجه آگاهی همراه با تعهد و راهبردهای تغییر رفتار انعطاف پذیری روانشناختی را افزایش می دهد.

ACT بر مبنای نظریه ی چهارچوب ارتباطی (RFT) قرار دارد، RFT یک نظریه ی جامع درباره ی زبان و شناخت است که شاخه ای از تحلیل رفتار می باشد. ACT با درمان شناختی رفتاری سنتی (CBT) متفاوت است، ACT به افراد آموزش می دهد تا به جای کنترل افکار، احساسات، خاطرات و وقایع خصوصی دیگر، به آن ها توجه کرده و آن ها را بپذیرند_ حتی آن هایی که در گذشته ناخواسته بودند. ACT به افراد کمک می کند تا با یک حس متعالی از خود، به نام “خود به عنوان زمینه” در تماس قرار گیرند، خود به عنوان زمینه همیشه در حال مشاهده و تجربه است اما از افکار، احساسات، حس های بدنی، و خاطرات جداست. هدف ACT کمک به افراد در جهت وضوح ارزش های شخصی خود و گام برداشتن به سمت آن ها، سرزندگی بیشتر و زندگی معنادارتر و افزایش انعطاف پذیری روانشناختی است.

فرض ACT این است که فرآیندهای روانی ذهن یک انسان عادی اغلب مخرب هستند. باور اصلی ACT این است که رنج روانی معمولا به دلیل اجتناب تجربه ای، آمیختگی شناختی، و در نتیجه انعطاف ناپذیری روانشناختی ایجاد می شود. که همه ی این ها برداشتن گام های رفتاری مورد نیاز مطابق با ارزش های اصلی را با شکست مواجه می کنند. ACT هسته ی اصلی بسیاری از مشکلات را در FEAR خلاصه می کند، که مخفف کلمات زیر است:

 • F)) آمیختگی با افکار خود
 • (E) ارزیابی (اغلب منفی) از تجربه
 • (A) اجتناب از تجربه
 • (R) دلیل تراشی برای رفتار خود

و جاگزین های سالم برای موارد بالا در ACT وجود دارد:

 • (A) پذیرش واکنش های خود و بودن در زمان حال
 • (C) انتخاب یک مسیر ارزشمند
 • (T) عمل کردن

فرآیندهای اصلی و درمان

هدف اساسی ACT ایجاد تغییر در گفتگوی درونی و رفتار بیرونی فرد است. ACT به مراجعان می آموزد تا احساسات خود را مشاهده کنند و سپس این احساسات را بپذیرند، چرا که مقابله با احساسات و یا اجتناب از آن ها باعث بدتر شدنشان می شود. ACT روی تغییر جهت از محتوای یک تجربه به سمت زمینه (بافتار) یک تجربه تمرکز می کند. ACT بین پذیرش چیزهایی که نمی توان تغییر داد_ مثل تاریخچه ی ما_ و چیزهایی که می توان تغییر داد، از قبیل ترک یک رابطه ی آزاردهنده، تمایز قائل می شود.

در ACT شش فرآیند اصلی وجود دارد:

 1. گسلش شناختی: تحت کنترل افکار نبودن، مشاهده و شناسایی افکار به جای گرفتار شدن در محتوای آن ها
 2. پذیرش: اجازه دادن به افکار و احساسات خود که بیایند و بروند، پذیرش افکار و احساسات و رها کردن مبارزه با آن ها
 3. تماس با لحظه ی حال: آگاه بودن لحظه به لحظه از زمان حال
 4. خود به عنوان زمینه( خود مشاهده گر): دسترسی به یک تداوم از آگاهی که تغیرناپذیر است_ “ذهن مشاهده گر” یا “خود مشاهده گر”.
 5. ارزش ها: تعیین آنچه که برای فرد بیشترین اهمیت را دارد.
 6. عمل متعهدانه: تنظیم اهداف بر اساس ارزش ها و تعهد به آن ها، با وجود افکار و احساسات مخالفی که به وجود می آیند.

درمان اولیه ی ACT با استفاده از شش فرآیندی که در بالا ذکر شد به شرح زیر است:

 1. بررسی رفتارهای اجتنابی: مراجعین اغلب به شدت در تلاش برای مقالبه با مشکلات خود هستند و مکررا از درمان هایی با هدف از بین بردن افکار یا احساسات دردناک استفاده می کنند. در ابتدا معمولا رفتارهای اجتنابی مورد بررسی قرار می گیرند. به عنوان مثال: در حال حاضر مراجع برای اجتناب از افکار یا احساسات منفی، یا فرار از آن ها زمانی که به وجود می آیند چه کاری انجام می دهد؟
 2. بررسی راهبردهایی که کار نکرده اند: مراجعین اغلب با مقابله و تمرکز برمشکلی که دارند، مشکل را حتی بدتر از آنچه به نظر می رسد می سازند. ACT به آن ها کمک می کند تا بین تجربیات درونی ناخوشایند (احساسات، افکار، حس های بدنی) و مشکلات روانشناختی تفاوت قائل شوند. مراجعین اغلب در مورد این دو اشتباه می کنند و تصور می کنند که سلامت بودن به معنی از میان برداشتن تجربیات منفی است. درمانگر ACT این باور را اینگونه به چالش می کشد که یک ذهن سالم و عادی به طور مداوم در تمام طول روز در حال ساخت افکار و احساسات منفی است. به عبارت دیگر، این وظیفه و کاری است که مغز انجام می دهد. بنابراین وظیفه ی مغز ساخت افکار و احساسات منفی است نه از میان برداشتن آن ها_ که کاری غیر ممکن است_ اما با ایجاد روابط سالم تر با این افکار و احساسات منفی (پذیرش و گسلش شناختی) می توان از کنترل آن ها بر اعمال فرد جلوگیری کرد.
 3. شناسایی خود به عنوان زمینه، و تمایز آن با خود مفهوم سازی شده: مشابه بسیاری از تمرین های توجه آگاهی، مراجعین آموزش داده می شوند تا با یک خود ناظر(مشاهده گر) در تماس باشند که مشاهده و تجربه می کند و از تجربیات درونی فرد جداست. تماس با لحظه ی اکنون و خود به عنوان زمینه هر دو از طریق تمرین های توجه آگاهی به دست می آیند.
 4. تعیین ارزش ها و انتخاب اهداف:به مراجعین آموزش داده می شود تا بین ارزش های عمیق تر(خانواده، سلامت، و غیره) و اهدافی که ممکن است به آن ها در جهت ارزش هایشان کمک می کنند (یک ساعت از هر شب را به ورزش کردن با فرزندان اختصاص دادن، و غیره) تفاوت قائل شوند. درمانگران کمک می کنند تا مراجعین به جای تلاش برای کنترل افکار و احساساتشان، به دست گرفتن کنترل زندگی خود تمایل پیدا کنند. تاکید زیادی بر تعیین تمایل و کمک به مراجع برای ایجاد آن شده است. مراجعین آموزش می بینند تا در راستای ارزش های خود عمل کنند.(ارزش ها)
 5. تمرکز بر تعهد: مراجعین متعهد می شوند تا مبارزه با احساسات خود را پایان دهند. تمرین های گسلش، توجه آگاهی، و پذیرش را در زندگی روزمره ی خود وارد کنند. به حرکت رو به جلو در جهت اهدافی که در راستای ارزش هایشان است ادامه دهند و یاد می گیرند حتی علی رغم اینکه گاهی افکار و احساسات منفی به وجود می آیند(و این اتفاق طبیعی است) به این اهداف عمل کنند.

محقق و مترجم: فاطمه(ندا) مهفر_ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

منبع: Instructor’s Manual for ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY: COGNITIVE DEFUSION by STEVEN HAYES

[toggle title=”گروه پزشکان جایروس را به خاطر بسپارید!” state=”open” ]ما بهترین ها را در ایران به شما معرفی می کنیم. سایت جایروس اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی مغز و اعصاب و روان در کشور فعالیت علمی و تحقیقاتی می کند. گروه پزشکان جایروس با معرفی برترین کادر درمانی در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات جسمی در حیطه های مغزو اعصاب و روان و ارتوپدی و توانبخشی و مشکلات روانپزشکی به شما کمک می کنند. همین حالا می توانید از طریق صفحه تماس با ما  از متخصص مورد نظر خود نوبت بگیرید. اما چرا برای درمان گروه پزشکان جایروس را انتخاب می کنید؟ زیرا:

 • پزشکان ما با شما صادق هستند و رویه کار در این مجموعه به این صورت است که اقدامات اضافی تشخیصی و درمانی انجام نمی شوند و در نتیجه هزینه های دریافتی در این مرکز از مراکز مشابه بسیار ارزان تر است.
 • متخصصین ما دارای تسلط و تجربه کافی در امر طبابت می باشند و همگی دارای رزومه موفقی هستند. اغلب همکاران این مجموعه علاوه بر تحصیلات تخصصی در یک رشته خاص، در یک رشته فوق تخصصی نیز آموزش دیده و مهارت دارند.
 • خدماتی که توسط گروه پزشکان جایروس به شما ارائه می شود جامع و کامل است و معمولا شمارا از نیاز به مراجعه به مراکز متعدد و متفرقه بی نیاز می کند.
 • آخرین مرکزی که برای به دست آوردن سلامت مراجعه خواهید کرد، دپارتمان های گروه پزشکان جایروس خواهد بود؛ مطمئن باشید سلامت خود را به دست خواهید آورد.
 • در امر اطلاع رسانی تمام تلاش خود را می کنیم تا اطلاعاتی کامل و دقیق به شما ارائه دهیم.

در ادامه بهتر است بدانید گروه پزشکان جایروس برای اطلاع رسانی تنها به این سایت بسنده نکرده است. مجموعه سایت های ما در تمام زمینه ها فعال هستند و به سوالات پزشکی شما پاسخ می دهند.

مجموعه سایت های ما (علاوه بر سایت جایروس) عبارتند از:

www.sabzosalem.com (مرجع بزرگ و رایگان اطلاعات پزشکی کشور مجهز به سیستم های ویزیت مجازی، تست های سلامت، داروشناسی، دانشنامه بیماری ها و هزاران صفحه اطلاعات پزشکی رایگان)

www.zibaan.ir (مرجع اطلاعات زیبایی و پوست کشور با معرفی برترین مراکز پوست و لیزر در کشور)

اجازه بدهید بهترین ها برایتان اتفاق بیفتد. تصمیم با خود شماست.[/toggle]


بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

2 دیدگاه دربارهٔ «درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) چیست؟»

  1. مریم عبداللهی روانشناس , رواندرمانگر و نوروتراپیست

   سلام
   جهت کسب اطلاعات با شماره 02122636863 تماس حاصل فرمائید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *