تعبیر خواب مار چیست؟ 21 واقعیت روانشناختی درست درباره خواب مار!

تعبیر خواب مار

 تعبیر خواب مار از منظر روانشناسی چیست و آیا باید نگران باشیم؟شاید خیلی از ما، در طول خواب، ماری را دیده باشیم که به ما نزدیک شده است، نیشمان زده یا به دورمان حلقه زده است. گاهی وحشت زده از خواب بیدار می شویم، گاهی اهمیتی برایمان ندارد و به نظر می آید که تاثیر چندانی بر ما نگذاشته است و گاهی وقت ها هم به فکر فرو می رویم که این مار چه بود؟ چرا چنین خوابی دیدم؟برخلاف تصور خیلی از افراد، خواب ها اتفاقاتی جادویی نیستند که خبر از آینده بدهند. خیلی وقت ها ذهن ناخودآگاه ما خواب می بیند تا به ما در مورد یک عملکرد در ذهنمان هشدار بدهد. اما واژه تعبیر خواب برای چنین چیزی درست نیست. شاید بهتر باشد که از عبارت تفسیر خواب استفاده کنیم.در حقیقت خیلی وقت ها ما لازم است که خواب های خود را مرور کنیم و ببینیم که چرا چنین خواب هایی دیده ایم. با این مقدمه می خواهیم به سراغ بحث تعبیر خواب مار برویم. با ما همراه باشید.

معنای مار در خواب

به طور کلی می توان معنای نمادین مار در خواب را به پنج دسته تقسیم کرد:شفا و بهبودی – مارها می توانند پوست خود را بشکافند جنسیت، باروری و خلاقیت – مارها شبیه بند ناف یا آلت تناسلی اند. وسوسه و شرارت – مار گمراه کننده در بسیاری از کتاب مقدس آمده است. ابدیت، تولد دوباره و تجدید حیات در زندگی  خلاقیت – شما می توانید ایده اصلی و خلاقیت را از مارها بگیرید

تعبیر خواب مار رنگی

اگر خواب مار قرمز،سیاه یا خاکستری ببینیم چه تفسیری دارد؟خواب دیدن در مورد مارها در همه فرهنگ ها کاملا رایج است.اگر شما یک مار را در خواب ببینید و یا توسط یک مار گاز گرفته شوید، معنی آن بستگی به موقعیت فرهنگی و ذهنی شما دارد.معانی متداول تعبیر خواب مار شامل: فریب، رابطه جنسی، شیطان، یا دانش است. اگر چه فرهنگ‌های مختلف و مذاهب گوناگون معانی نمادین متفاوتی را به مارها نسبت می‌دهند. در این مقاله، درباره برخی معانی متداول در مورد تعبیر خواب مارها صحبت خواهم کرد. ابتدا از دید سنتی (علمای قدیم خواب) سپس از دیدگاه روانشناختی (فروید و یافته های جدید تر)تعبیر خواب مار رنگی
ابتدا می پردازیم به تعابیر اسلامی و سنتی خواب مار و بعد از آن می پردازیم به تعابیر روانشناختی:

تعبیر خواب مار در اسلام

در اسلام، مار یک موجود شرور در نظر گرفته می‌شود و دیدن خواب مار یعنی در معرض خطر یا خطر ناشناخته قرار دارید.

 اگر در خواب مارها را دنبال کنید، مارها را گاز بگیرید،

 یا در خانه مار داشته باشید، 

چیزی وحشتناک در زندگی شما نیاز به توجه فوری دارد.

از طرف دیگر، رویا در مورد نفوذ در مارها و یا داشتن یک مار می‌تواند

 نشان‌دهنده قدرت شخصی و یا توانایی ویژه شما برای غلبه بر وضعیت‌های دشوار باشد

 

تعبیر کلی مار سیاه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد.
اگر ببینی در خانه خودت مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد،
ولی اگر مار را در بیرون از خانه ببینی، تعبیرش دشمنی افراد غریبه است.

در تفسیر سنتی رنگ مار در خواب چه معنایی دارد؟

● مار سبز:  اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار است.
● مار زرد:  اگر مار زرد ببینی، یـعـنـی دشمنت شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.
● مار قرمز:  اگر مار قرمز ببینی، یـعـنـی دشمن تو خوش‌گذران و هوس باز است.
● مار سیاه:   اگر مارهای سیاه ببینید، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.
● مار سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

تعبیر خواب مار کشتن

ابن سیرین در تعبیر خواب مار می‌گوید:
اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد،
اگر مار بر تو غلبه کرد، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند،
ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی.
اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دشمن را تصرف خواهی کرد
و اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.
اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.
جابر مغربی در تعبیر خواب مار می‌گوید: اگر ببینی ماری را گرفته‌ای ولی به تو صدمه نرسیده است،
یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و بر دشمن غلبه می‌کنی و به خواسته و مقصود خودت خواهی رسید .

 تعبیر سنتی ریختن مار

ابن سیرین می‌گوید:
اگر در خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، تعبیرش این است که پادشاه یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی از آسمان مار می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

 ورود و خروج مار از بدن در تفسیر سنتی

جابر مغربی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا آلت مردانه یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود
ابن سیرین نیز می‌گوید:
اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مار وارد مقعد تو شده ، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.
 سایر موارد
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی و برتری می‌باشد.
اگر ببینی ماری مرده است، یـعـنـی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود .

مار بزرگ (بوآ،پیتون و …) در تفسیر سنتی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.
اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، یـعـنـی با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.
اگر ببینی مار بزرگی را کشتی و از گوشت آن خوردی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.
جابر مغربی می‌گوید:
اگر ببینی مار بزرگی تو را بلعیده است، یـعـنـی احتمال دارد دشمنت تو را به هلاکت برساند.طبیعی است که اینگونه تفاسیر در جامعه امروز معنای دیگری خواهند داشت چون مثل قدیم اینطور نیست که کسی بتواند به این راحتی به کسی آسیب بزند.
اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد،
یـعـنـی دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو درست و رو به راه می‌شود.
 

معانی نمادین مهم مارها از منظر روانشناختی

 برخی معانی نمادین مشترک برای مارها در یک رویا عبارتند از :رشد شخصی: مارها اغلب نمایانگر تغییر در زندگی هستند.اگر زندگی شما مشکل‌ دار است ، پس وقتی در مورد یک مار فکر می کنید ، ممکن است به آن فکر کنید که ذهن ناخودآگاه شما چگونه به شما کمک می‌کند که با کش‌مکش‌های زندگی خود کنار بیایید.نگرانی‌های ناخودآگاه: مارها زمانی که احساسات شما از کنترل خارج می‌شوند در خواب ظاهر خواهند شد.مارها چیزهایی را که از آن‌ها می‌ترسید نشان می‌دهند.نماد جنسی : مار می‌تواند نماد جنسی باشد:آیا شما نیاز جنسی خود را سرکوب می‌کنید؟ احساس ناتوانی جنسی می‌کنید؟خواب مار ممکن است به کمبود جنسی و یا خواسته‌های جنسی تان اشاره کند.

گزیده شده توسط مار در خواب

 اگر خواب در مورد نیش زدن مار دیدید ، به معنی یکی از موارد زیر است:ضمیر ناخودآگاه شما سعی می‌کند یک سیگنال برای شما بفرستد:مثلا چیزی از گذشته شما شما را اذیت می‌کند، و شما آگاهانه یا ناخودآگاه آن را نادیده می‌گیرید.در وضعیت فعلی خود احساس ناتوانی می‌کنید یا حس می کنید به دام افتاده اید.شما یک رابطه بد یا یک مشکل اجتماعی دارید.فردی در زندگی شما خطرناک و سمی است و سعی در پر کردن ذهن شما با افکار زهرآگین دارد.تعبیر خواب مار گزیدگی

حواب دیدن یک مار در خانه یا تخت خواب

اگر در خانه خود مار می بینید، ابتدا باید به این فکر کنید که خانه تان نماینده چیست .این خانه می تواند سمبل خانه واقعی تان باشد و همچنین ممکن است سمبل خانواده شما، مسئولیت‌های شما، امور مالی شما و یا بخش‌های ذهن شما باشد.خواب در مورد یک مار در خانه شما می‌تواند به معنی یکی از موارد زیر باشد:
 • شما در خانواده تان مشکل دارید. شما ممکن است با یکی از کودکان خود دعوا کرده باشید ، یا فکر می‌کنید همسر شما به شما خیانت می‌کند.
 • اگر با خانواده خود زندگی نمی‌کنید، ممکن است مار احساسات بد شما را نسبت به یک هم‌اتاقی یا میهمان خانه نشان دهد.
 • شما مشکلات مالی دارید.
 • شما سعی دارید اسباب کشی کنید و از خانه فعلی خود ناراضی هستید.

تعبیر رنگ مارها در خواب

 

خواب مار قرمز ممکن است هشداری باشد 

برای دور ماندن یا توقف کاری که در حال حاضر انجام می‌دهید.

خواب مار سبز می‌تواند به شما بگوید 

که رفتن به جلو ایمن است و ترس شما بی‌مورد است.

خواب مار زرد ممکن است به شما توصیه کند که با احتیاط عمل کنید.


خواب فرار کردن از دست مار

 وقتی در مورد تعقیب شدن توسط مار فکر می‌کنید، احتمالا ترس و وحشت را احساس می‌کنید.این احساسات را می توان به این دلایل تجربه کرد:
 • شما از یک موقعیت ناخوشایند اجتناب می‌کنید و ذهن ناخودآگاه شما انتظار دارد که با آن مقابله کنید. شاید شما از کار کردن در محل کار، یک درمان پزشکی ضروری و یا چیز دیگری که باید انجام شود دوری کنید.
 • شما می‌خواهید حرف واقعی دلتان خود را بیان کنید اما شما به عقب نگاه می‌کنید تا به کسی آسیب نرسانید. به عنوان مثال، شما قصد داشتید که رابطه تان را با شریک عشقی خود تمام کنید، و نگران واکنش شریک تان هستید.
 • شما در شرایط سختی گرفتار هستید و انتخاب‌های دشواری دارید. به عبارت دیگر، شما احساس می‌کنید که به دام افتاده‌اید.

تعبیر زیگموند فروید و کارلیونگ از خواب مار 

 

فروید و یونگ هر دو روانکاو بودنددر حالی که فروید، رویاها را به عنوان بیان ناخودآگاه شخصی می‌بیند

یونگ آن‌ها به ضمیر ناخودآگاه جمعی،

به الگوهایفرهنگی و مذهبی نسبت می دهد.

در تفسیر فرویدی خواب مار شاید بیشتر به کودکی فرد رجوع شود

و در تفسیر یونگی بیشنر به زمینه های فرهنگی مذهبی فرد توجه می شود.

تفسیر کلی مارها در رویاها

 

بسیاریاز رویاها، واکنش ناخودآگاه شما به وقایع گذشته و حال هستند.

اگرهر گونه خاطرات آزار دهنده در کودکی داشته باشید،

ممکن است به عنوان یک مار در خواب دیده شوند

سعی کنید مشکلات مزمن روحی گذشته خود را با یک روانشناس مطرح کنید

چون اگر به آن‌ ها رسیدگی نشود

این مسائل به رویاهای شما تبدیل خواهند شد.


اگر می خواهید معنای حقیقی یک مار را در رویا درک کنید، باید بر ویژگی های اولیه خود مارها متمرکز شوید.

ویژگی های معمول مارها چیست؟

 
 • مار، خون سرد (poikilothermic) است و این موضوع مخالف طبیعت گرم و قلب انسانی ماست.
 • مارها باید دمای بدن را با غرق کردن در آب یا خاک یا پنهان کردن خودشان در مناطق سرد و سایه دار تنظیم کنند.
 • مارها دست و پا ندارند به همین دلیل آنها ممکن است در مقایسه با ما بیشتر در معرض معلولیت یا ضعف باشند.
 • مار همیشه پنهان است، زیرا آن را به طور مستقیم بر روی زمین زندگی می کند و خیلی در دید ما نیستند
 • شما می توانید مارها را همچنین به عنوان مخالفت کامل با آسمان بالا درک کنید – جنگ های شدید بین مار و عقاب یا اژدها در اساطیر اشاره شده است.
 • مارها احترام و سوء ظن را به جای عشق تحریک می کنند.
 • مارها به علت سمی بودن و در نتیجه خطرناک بودن مشهورند، با وجود این واقعیت که تنها کمتر از 20 درصد از این گونه ها واقعا سمی هستند.
 • مارها به طور معمول توانایی ریزش پوست دارند و به همین دلیل مارها به تجدید حیات، تولد دوباره و رشد (hybridization) مشهورند
 • مارها ظاهری فالیک (شکل آلت تناسلی) دارند. این نمادی است برای جنسیت، مردانگی و باروری
 • مارها، بر خلاف ما، غذا را بدون جویدن می خورند. آنها باید مدت زمان بیشتری بگذارند تا غذا را هضم کنند و در این زمان آسیب پذیرتر هستند.
 • اکثر گونه های مار تخم گذاری می کنند.

تعبیر خواب مار آنلی بایتون

 ۱ چنانچه زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش میزند تعبیر خواب مار، نشانه آن هست که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید.دو مشاهده مار، نشانه مبتلا به انواع و اقسام شر و بدی هست.۳ چنانچه خواب مشاهده نمایید مارها در هم می‌لولند، نشانه آن هست تعبیر خواب مار که از کشمکش‌های خود با بقیه نادم و پشیمان خواهید شد.چهار کشتن مار در حین خواب، نشانه آن هست که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد.پنج چنانچه خواب مشاهده نمایید از روی مارها تعبیر خواب مار راه میروید، نشانه آن هست که از مریضی که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد.اشخاص خود خواه می‌کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند.شش چنانچه خواب مشاهده نمایید ماری شما را نیش میزند، نشانه آن هست که تسلیم امورات ناپسند خواهید شد.۷ چنانچه خواب مشاهده نمایید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز بسوی شما می‌آید و از کنار شما می‌گذرد و جایی ناپدید میشود و پس از مدت زمانی باز از دور پدیدار میشود، و به سوی شما تعبیر خواب مار می‌آید و به هر میزان که نزدیکتر میشود، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر بنظر میرسد، تا این که مبدل به اژدهای عظیم می‌گردد، نشانه آن هست که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از نامطلوب هم نامطلوب‌تر میشود.ولی پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی وضعیت بهبود میابد..۸ چنانچه خواب مشاهده نمایید ماری به گرد شما حلقه میزند تعبیر خواب مار و نیش خود را بیرون می‌آورد، نشانه آن هست که با عدم توانایی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند.۹ خرید و فروش مار در حین خواب، نشانه آن هست که برای پیروزی به مخالفان خود، سیاستمدارانه با انها رفتار میکنید.۱۰ چنانچه خواب مشاهده نمایید مویی ناگاه مبدل به تعبیر خواب مار ماری میشود، نشانه آن هست که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان میکند.۱۱ چنانچه خواب مشاهده نمایید مارها به شکلهای غیر معمولی تعبیر خواب مار مبدل می‌گردند، نشانه آن هست که معضلات و مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده‌ای قوی بر طرف می‌گردد.دوازده چنانچه خواب مشاهده نمایید مارها در آب می‌لولند، نشانه آن هست که تعبیر خواب مار در جایی که احساس میکنید به لذتی تمام و کمال دست می‌یابید، با درد سر روبرو میشوید.۱۳ چنانچه خواب مشاهده نمایید مار کسی را نیش میزند، نشانه آن هست که تعبیر خواب مار ناآگاهانه به یکی از رفیقان خود، صدمه‌ای میزنید.۱۴ مشاهده مارهای کوچک در حین خواب، نشانه آن هست که کسانی تعبیر خواب مار را دوست می‌پندارید و از آنها پذیرایی میکنید که می‌کوشند شما را پنهانی بدنام سازند، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند.۱۵ چنانچه خواب مشاهده نمایید کودکان با مار بازی میکنند، نشانه آن هست که قادر نیستید دوست را از دشمن تشخیص بدهید.۱۶ چنانچه زنی خواب ببیند بچه‌ای، تعبیر خواب مار مار پشت سر او میگذارد و آوای فس فس مار را می‌شنود، نشانه آن هست که کسانی او را متقاعد می‌سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند.بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده هست.هجده چنانچه زنی خواب ببیند ماری را تحت تعبیر خواب مار فرمان خود در آورده هست، نشانه آن هست که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت.ولی قانون و رفیقان با نفوذش از او پشتیبانی خواهند کرد.
نمونه برخی خواب های مار که با ما در میان گذاشته اید:
 • خواب دیدم که با یه زن غریبه در حال راه رفتن هستم ( در بیداری ، من خیلی از مارها می‌ترسم ) اما در خواب ترسو نبودم، در خواب من و این زن توسط بسیاری از انواع ماره‌ای مختلف احاطه شده بودیم.
 • خواب یک مار سیاه را می‌دیدم که دور بدن برهنه من می‌چرخید ، به خصوص وقتی که در خواب راه می‌رفتم و خیلی ترسیده بودم ، یک مار بزرگ هم در پشت من حرکت می‌کرد و دنبالم می کرد.
 • خواب دیدم که سوار قایق شده‌ام و از روی یک درخت روی من یک مار افتاد، جیغ زدم و خودم را از خواب بیدار کردم. رنگش را دقیقا یادم نمیاد اما فکر می‌کنم زرد بود.

در نهایت این که همیشه نمی توان تعابیر درست و هشدار دهنده از خواب ها دریافت کرد. گاهی مواقع فعالیت های ذهنی ما قبل از خواب، منجر به دیدن خواب های آشفته می شود. بنابراین اگر این خواب ها آزار دهنده شدند، بهتر است که درمان های جدی اختلالات خواب را دنبال کنید.به طور کلی دیدن مار در خواب می تواند هم نویدبخش اتفاقات روشن و مثبت باشد و هم منفی! همه چیز به دیدگاه و شرایط کنونی زندگی تان بستگی دارد. مطمئن باشید که هیچ ماری در خواب، خبر از آینده ی شما نخواهد داد. در واقع دیدن این خواب ها، تلاش ذهن شما برای هشدار به خودتان است. هشدار برای این که متوجه بشوید بخشی از مسیر زندگی خود را درست نمی رود و عملکردهای درستی ندارید. یا حتی برعکس! گاهی مواقع مغز ما به ما پاداش می دهد و خواب های شیرینی برای ما تدارک می بیند.در کل امیدواریم که همواره بهترین خواب ها را ببینید و رویاهای شیرینی داشته باشید! شما هم اگر خواب مار دیده اید در پایین همین مقاله بنویسید، شاید بتوانیم در تعبیر خواب مار به شما کمک کنیم.مقالات مرتبط:9 تعبیر خوابی که بسیار رایجه  

ویدیو 8 تعبیر خواب موثق خواب مار

 


بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)