تحلیل کاربردی رفتار چیست؟

رفتار کاربردی1

آیا تمایل دارید بدانید که چگونه تحلیل کاربردی رفتار(ABA)  چگونه به فرزند شما در غلبه به اوتیسم کمک می کند؟

تحلیل کاربردی رفتار (ABA) چیست؟

لغت کاربردی بیشتر به معنای عملی است تا تحقیق یا فلسفه. تحلیل رفتار نیز بیشتر با عنوان تئوری یادگیری تلقی می شود، درک آنچه منجر به یادگیری مهارت های جدید می شود. ( ABA بیشتر مربوط به حفظ و استفاده از مهارت هاست تا یادگیری آنها). وقتی در مورد یادگیری حرف زدن، بازی کردن و زندگی کردن به عنوان یک حیوان پیچیده ی اجتماعی بحث می کنیم، استفاده از لغت رفتار کمی عجیب به نظر می رسد، اما برای یک رفتارگرا تمام این ها آموزش داده می شوند، بنابراین عملکردهای دست نخورده ی مغز برای یادگیری و تمرین مهارت ها وجود دارد. در بسیاری از کودکان نیز بهبود یا وخیم شدن اوتیسم با آموزش فشرده قابل حل می باشد.

به طور معمول کودکان در حال رشد بدون دخالت ما یاد می گیرند – جهان اطراف آنها شرایطی برای یادگیری زبان، بازی و مهارت های اجتماعی فراهم می کند. کودکان مبتلا به اوتیسم یادگیری خوبی دارند و بسیار خوب از محیط خود یاد می گیرند. آنها به طور بالقوه دارای توانایی یادگیری برای یادگیری هستند، اما این امر نیازمند یک محیط ساختاری می باشد، محیطی که در آن شرایط برای کسب مهارت های مشابه در کودکان معمولی بهینه شده است. ABA در مورد چگونگی تنظیم محیط و فراهم کردن شرایط یادگیری برای کودک می باشد.

رفتار کاربردی2

تاریخ تحلیل رفتار به زمان اسکینر برمی گردد که آزمایشات حیوانی را انجام داد که نشان داد استفاده از مواد غذایی به عنوان پاداش منجر به تغییر رفتار می شود (یادگیری). این امر توسط تمام کسانی که صاحب سگ هستند، پذیرفته شده است، گرچه شاید خودمان زیاد تمایلی به انجام این رفتار نداشته باشیم.

خوشبختانه افراد به دامنه ی وسیعی از این رفتارها و پاداش ها پاسخ می دهند؛ یک معلم ABA ممکن است ابتدا از خوراکی استفاده کند، اما پس از آن از تشویق کننده های دیگری نیز استفاده خواهد کرد. مهارت هایی که اغلب تصور می کنیم منجر به یادگیری می شوند، شگفت انگیز بوده و برای توسعه ضروری می باشند – اما در حقیقت رفتارهای پیچیده ای هستند که تنها پس از بهبود مهارت های زبان عمومی و اجتماعی در محل هستند.

در مقابل هر رفتار جدیدی که یک حیوان ( یا من و شما) نشان می دهیم، اما هرگز پاداشی دریافت نمی کند، ممکن است پس از مدتی فراموش شود (چند بار ممکن است یک نفر با یک شماره ی اشغال تماس بگیرد؟). به عنوان یک حس مشترک، این امر منجر به یک حس ناخوشایند می شود که حتی کمتر احتمال تکرار آن وجود دارد. این ها اصول نظریه ی یادگیری رفتاری هستند. ABA

 از این اصول استفاده می کند تا محیطی را تنطیم کند که در آن کودکان بتوانند تا جایی که ممکن است و به سرعت، با تاکید مداوم بر استفاده از پاداش مثبت، یادگیری داشته باشند. این مسئله یک علم است و نه یک فلسفه یا تفکر. حتی سرعت این یادگیری نیز براساس علم می باشد، زیرا شواهدی وجود دارند – که خیلی قطعی نیستند- که نشان می دهند که تکامل مغز چگونگی فرایند یادگیری را می آموزد، اگر مهارت های اصلی در اوایل کودکی آموزش داده شوند.

یادگیری رفتاری تنها نوع یادگیری نیست. اکثر یادگیری ها در مدارس برگرفته از نوعی توضیح یا مدل است، آنچه مردم یادگیری طبیعی می نامند. معمولا کودکان به میزان حیرت انگیز و بدون کمک از محیط خود یاد می گیرند. تمام نکته ی مربوط به ABA این است که پیش شرایط لازم برای یادگیری کودکان به طور طبیعی را فراهم می آورد. اگر کودکان ما می توانستند بدون کمک یاد بگیرند، دچار اوتیسم نمی شدند.

آموزش گسسته

رهبری در کودکان

متداول ترین و متمایزترین نوع مداخله براساس تحلیل رفتار کاربردی، آموزش گسسته می باشد. این همان آموزشی است که وقتی از ABA یا روش لواس (Lovaas) صحبت می شود، مردم به آن فکر می کنند. بخشی از این مسئله مربوط به وجود چندین ساعت آموزش DT است و بخشی از آن نیز به خاطر این است که این مسئله کمی عجیب به نظر می رسد. اما این همانی است که وجود دارد – هر جنبه پالایش شده است تا یادگیری را به حداکثر برساند.

خلاصه: به دانش آموز یک انگیزه داده می شود – یک سوال، یک درخواست به مادر و تقاضای یک لیوان آب- به همراه پاسخ دست یا یک اشاره ی واضح به پاسخ مورد نظر. برای تکرار پاسخ درست به دانش آموز پاداش داده می شود و تمام موارد دیگر نیز نادیده گرفته شده یا حل می شوند. زمانیکه پاسخ وی بیشتر مورد تایید باشد، سرنخ ها کم می شوند تا زمانیکه بتواند به طور مستقل پاسخ دهد. این کار معمولا به طور انفرادی، با جزئیات کامل مربوط به تقاضاها، زمان بندی و عکس العمل درمانگر در مقابل پاسخ های دانش آموز انجام می شود.

به هرحال اینکه برنامه ی ABA و آموزش DT را مشابه در نظر بگیریم، اشتباه می باشد. لواس به طور واضح بیان می کند که یک برنامه ی رفتاری در واقع یک مداخله ی جامع می باشد، که تا حد امکان در هر زمینه انجام می شود و در هر لحظه در دسترس می باشد.

مهارت هایی که در آموزش گسسته به طور موثر آموزش داده می شوند، باید در زمینه های طبیعی تمرین و تعمیم شوند. کودکی که تفاوت بین پرسیدن و گفتن را نمی داند، ممکن است به تدریج درصد بالاتری از پاسخ ها را درک کند تا اینکه در آن مهارت توانایی کامل به دست آورده باشد؛ اما این کودک بدون کمک در موقعیت های طبیعی به درستی از پرسیدن و گفتن استفاده نخواهد کرد، یادگیری کامل مهارت نیاز به زمان دارد. یادگیری کامل این مهارت نیاز به کمک افرادی مانند والدین، معلم ها و اقوام دارد. این افراد می توانند رفتارهای درست را در زمینه های مختلف تقویت کنند تا اینکه سطح تقویت و پاداش به یک سطح معمولی مانند لبخند زدن معمولی، تبدیل شود.

مثالی از یک یادگیری طبیعی

در اینجا تعامل بین یک کودک با معلم  یا دیگر بزرگسالان را مشاهده می کنید، تعاملی که تا حدامکان موثر است، اما یادگیری کودک را آسان می کند:

معلم: سلام الکس، آیا به خاطر کریسمس هیجان زده هستی؟

الکس: (پاسخ نمی دهد).

معلم: تصمیم داری برای کریسمس چه کار کنی؟

الکس: نمی دونم.

معلم: قراره هدیه بگیری؟

الکس: بله.

معلم: دیگه قراره چه کار کنی؟

الکس: (پاسخ نمی دهد.).

معلم: تو درخت داری؟

الکس: بله

معلم: کی قراره برای کریسمس هدیه بهت بده؟

الکس: نمی دونم.

معلم: بابا نوئل؟

الکس: بله.

معلم: (با لبخند) ممنون الکس.

این تمام مکالمه ی کودک است: نمیدونم، بله، بله، نمیدونم، بله.

آیا در این مکالمه یادگیری صورت می گیرد؟ به هرحال من افرادی را مشاهده کرده ام که مکالماتی مشابه این داشته اند، اما گفته شده که بیشتر از قبل صحبت می کنند.

در اینجا مشاهده می کنید که یک فرد آموزش دیده چگونه می تواند فرصتی برای تمرین مهارت های مکالمه فراهم کند:

معلم: سلام الکس، آیا به خاطر کریسمس هیجان زده هستی؟

الکس: (پاسخ نمی دهد).

معلم: آیا به خاطر کریسمس هیجان زده هستی؟ بگو بله، می خوام …

الکس: بله، می خوام هدیه هامو باز کنم.

معلم: (با لبخند) منم همینطور! چه هدیه هایی می خوای؟

الکس: هدیه می خوام.

معلم: چه هدیه هایی میخوای؟ بگو برای کریسمس می خوام …

الکس: برای کریسمس میخوام دوچرخه داشته باشم.

معلم: معرکه اس (الکس را قلقلک می دهد.). برای کریسمس هیجان زده ای؟

الکس: بله، من دوچرخه می خوام.

معلم: (الکس را قلقلک می دهد) دوچرخه ! خیلی عالیه! من درختم را با لامپ های رنگی تزئین کردم.

الکس: من چراغ هایی به شکل قلب روی درختم گذاشتم.

معلم: الکس این خیلی عالیه (الکس را بیشتر قلقلک می دهد)

الکس: بسه !!!!

[divider]

کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان آلومینا


بزرگترین گروه فوق تخصصی پزشکان مغز و اعصاب و متخصصین روانپزشکی در ایران

 

شاید دیگر کمتر کسی اطلاع نداشته باشد که در مجموعه بزرگ پزشکان جایروس بهترین فوق تخصص های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و برترین فارغ التحصیلان آمریکا،اسپانیا و آلمان حضور دارند و خدمات مغزواعصاب و روان که در این مجموعه ارائه می شود با کیفیت ترین در تمام ایران است!

کادر درمانی جایروس از لحاظ تخصصی در حیطه های اعصاب، در تمام کشور بی نظیر است


شماره تماس های نوبت گیری سریع

مشاوره های تلفنی و ویزیت آنلاین ویدئویی نیز ارائه می شود.

واحد مغز و اعصاب و روان ☎ 22616377_021

 واحد ویزیت متخصص اختلالات خواب و نوبت انجام تست خواب ☎ 02122648627

واحد مشاوره و روانشناسی  ☎ 22636863_021


درمان بی خوابی در منزل بدون دارو

 

اگر بی خوابی دارید، علاوه بر خدمات حضوری در کلینیک، میتوانید با تهیه دوره جامع درمان بیخوابی که توسط دکتر مصطفی امیری فلوشیپ اختلالات خواب تهیه شده است، بی خوابی تان را بدون دارو و در منزل درمان کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو با ۱۱۳ روش علمی و خانگی (برای شروع، اینجا کلیک کنید)


درمان افسردگی بدون دارو آنلاین

اگر دچار افسردگی هستید یا میخواهید احساس شادی و لذت را در زندگی تان تقویت کنید، میتوانید بصورت حضوری توسط متخصصین روانپزشکی یا روانشناسان مجموعه جایروس ویزیت شوید و علاوه بر خدمات حضوری، میتوانید با تهیه دوره آنلاین درمان افسردگی در خانه که توسط مجموعه پزشکان جایروس تهیه شده است، افسردگی تان را در منزل و بدون دارو درمان کنید (برای دیدن ویدئو معرفی دوره، کلیک کنید)

درمان افسردگی در منزل بدون دارو (برای شروع، اینجا کلیک کنید)

2 دیدگاه دربارهٔ «تحلیل کاربردی رفتار چیست؟»

  1. مریم عبداللهی روانشناس , رواندرمانگر و نوروتراپیست

   سلام
   متاسفانه امکان ارسال مطلب نمی باشد بهتراست یادداشت بفرمائید.
   سپاس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *