ازدواج موفق

ملاک ها و روش های ازدواج موفق

پورن و نمایش آلت

اعتیاد به پورنوگرافی (Pornography addiction) | اثرات فیلم سوپر| عوارض دیدن پورن

وقتی کلمه وابستگی به گوش می‌رسد، ذهن بی درنگ به سمت مواد روانگردان روانه میشود.
ولی خوگیری (اعتیاد) تنها تزریق به جسم نیست، چراکه محتوای منفی میتواند به ذهن نیز تزریق شوند.

وابستگی به پورنوگرافی یکی از رایج‌ترین بیماری‌های موجود در جوامع امروزی است.
اول مناسب‌تر است به تعریف دو واژه پورنوگرافی و خوگیری (اعتیاد) بپردازیم.
بعد وابستگی به تماشای محتوای پورن و راه‌‌های درمان و جلوگیری آن شرح داده می‌شوند.

اعتیاد به پورنوگرافی (Pornography addiction) | اثرات فیلم سوپر| عوارض دیدن پورن بیشتر بخوانید »