آشنایی با داروهای مورد استفاده در تریکوتیلومانیا (عادت کشیدن و کندن بی اختیار موها)

  trichotillomania  تریکوتیلومانیا نوعی اجبار برای کشیدن مو است. تریکوتیلومانیا حدود 4 درصد در جامعه شیوع دارد و در میان […]

آشنایی با داروهای مورد استفاده در تریکوتیلومانیا (عادت کشیدن و کندن بی اختیار موها) بیشتر بخوانید »