خانه / آموزش روابط / نقشه رابطه زن و شوهر

نقشه رابطه زن و شوهر

نقشه رابطه زن و شوهرReviewed by مدیر ارشد دپارتمان تحقیقات توجه و تمرکز on Jul 10Rating:

نقشه رابطه زن و شوهر

نقشه رابطه ما: همانطور که شما و همسرتان به نقشه رابطه خود پی میبرید . مشارکت خود را بهتر درک میکنید این شناخت کمک میکند که مسیری را برای چگونگی ارتباط با هم تعیین کنید طوری که بتوانید از خرسندگی جاودانگی و صمیمیت بیشتر در زندگیتان به عنوان زن و شوهر لذت ببرید.

نقشه رابطه چشم اندازی از تجربیات را در گذر زمان در مواقع خاص در اختیار همسرتان میگذارد .این نقشه متشکل از سه وضعیت  رابطه ای  با هم بودن تغیر کردن و مجزا بودن  است و نشان میدهد که در درون هر یک از این سه وضعیت جو شکل میگیرد که ممکن است  عمدتا مثبت یا اساسا منفی باشد .

درباره وضعیت با هم بودن به صورت در تماس حسی بودن با همسرتان به شیوه های گوناگون بیندیشید .برای مثال ممکن است به ظاهر رو در رو هم بنشینید به جای یکدیگر در داخل اتاق کاری را انجام دهید ، یا بسیار دور از یکدیگر باشد و تلفنی با هم حرف بزنید  وضعیت تغییر کردن  نشان میدهد که وقتی شما و همسرتان وهله های گذرایی را ایجاد میکنید یا به انها پاسخ میدهید در رابطه تان چه خبر است

وضعیت مجزا بودن: به اوقاتی بر مکردد که شما تماس حسی با هم ندارید برای مثال شما میتوانید هنگامی که جدا از هم هستید هرچند که دردو  اتاق  دور از یکدیگر میباشید درباره خودتان و همسرتان بیندیشید ، یا میتوانید مجزا بودن را به صورت جدایی یعنی فاصله فیزیکی  واقعا زیاد ذر نظر بگیرید  این جو در هر لحظه از زمان اصولا مربوط  است به اینکه  شما در باره نحوه رابطه ایی که برقرار میکنید چه احساسی ذارید .با این حل جو متاثر از تمام بخش های چرخه اگاهیتان است .در جو مثبت .شما اساسا با خود و همسرتان احساس اطمینان و راحتی میکنید .در جو منفی شما اساسا نامطمئن و ناراحت خود و همسرتان هستید .

نقشه رابطه به عنوان یک راهنما ی مفهومی به شما و همسرتان کمک میکند که:

 • از راه های منفی و مثبتی که با هم رابطه برقرار میکنید و از تاثیرات ان رابطه تان بیشتر اگاه میشوید .
 • مسئولیت زندگیتان را به عنوان زن و شوهر بهتر بپذیرید .برای برقراری مبادلات مثبت تر تان حق انتخاب داشته باشید
 • از رابطه تان مراقبت کنید و قدر ان را بدانید.

باهم بودن و جدا بودن: نگاه دقیق تری به هر قسمت از رابطه میتواند مفید باشد . برای این کار هر دو نفر با خوش بینی وضعیت های  با هم بودن ، و جدا بودن را آغاز کنید سپس یا بدبینی به سمت ان وضعیت ها حرکت کنید . ان وقت میبینید که در خلال تغییر هم درجو مثبت و هم در جو منفی چه روی میدهد تمام این نقشه تلفیقی است از انچه شما در ارتباط زناشویی آموخته اید .

نگرش توجه آمیز : شما و همسرتان کم و بیش نگر ش اصلی اعتنا کردن به یکدیگر را با احترام گذراندن به خود و دیگری و بها دادن به خودتان نشان میدهید و رفتارتان مبین این فرض است که هر کدامتان اهمیت دارید .

جایگزین های خوشایند برای تعارض: در هر ربطه ای مسایلی پیش می اید که گاه به تعارض تبدیل میشود  به هنگام تعارض چنانچه شما و همسرتان این تجربه را داشته باشید که به همدیگر نگاه مثبتی دارید احتمالا دست به این کار میزنید چون خواهید توانست تعارض را با فرجام رضایت بخشی حل و فصل کنید

تاثیر باهم بودن با دید مثبت: اگر شما مثل اکثر زن و شو هر ها هستد به سمت جنبه های مثبت باهم بودن هدایت میشوید و احساسات و افکار و خواسته هایتان را با خیال راحت در میان میگذارید شوخی میکنید همدیگر را لمس میکنید نیایش میکنید مراسم جشن میگیرید ، تصمیم میگیرید کار جدیی را شروع کنید یا صرفا به یک سکوت دل انگیز رضا میدهید و از همراهی یکدیگر لذت میبرید .به قدر کافی مراقب هستید که راه های رضایت آمیز طرف مقابل را پیدا کنید . وقتی این وقایع جمع میشوند احساس مسکنید به هم گره خورده اید  و یکی شده اید  یعنی ما بودن ؛ و ما را بودن رشد میکند

جدا شدن مثبت: وقتی شما و همسرتان از همدیگر دور هستید جو مثبتی را در رابطه تان حس میکنید که همین طور هم هست چون عوامل متعددی موثرند این عوامل احساس راحتی و ارامش را در درون شما حفظ میکنند و به رابطه شما امنیت میدهند

تلقی توجه آمیز: حتی اگر شما با هم نباشید هر دو رفتارتان نگرش توجه آمیزی را به همدیگر و رابطه نشان میدهید و مرز های رابطه تان را معلوم میکنید و به ان احترام میگذارید و احترامی را که به یکدیگر ارید حفظ میکنید و حرف ها و عملتان  حاکی از هم خوانی تعهد به شریک زندگیتان در غیاب اوست .

باور ها و خواسته ها دو روی سکه هستند

با وجود جدایی شما وهمسرتان هر کدام منتظرید که دوباره به هم برسید و هردو تمایل دارید که با هم باشید و هیچ کدام از این باور ها  که زمان از دست رفته است به هر دلیل رابطه را تهدید نمیکند .

مصاحب های فردی دلنشین هستند :هر کدام از شما با اشتیاق و از طریق دنبال کردن برخی از تجربیات شخصی مثل شغل فعالیت اوغات فراغت یا رشد شخصی دیگری را میپذیرد شما پی میبرید که هر یک علایق  و نقاط قوت جداگانه  خاصی دارید و وارد شدن به فعالیت های حول رابطه برای هریک از شما که وارد رابطه شده است لذت بخش است هردو قبول دارید که این مصاحبت ها باعث میشود که شخصا رشد کنید بدون اینکه کنار بکشید یا به بیراهه بروید و هر دو ا این گونه فعالیت ها حمایت میکنید.

تاثیر جدا بودن با دید مثبت

صرف نظر از دلیلی که شما و همسرتان برای جدا بودن از همدیگر دارید خواه به دلیل کار یا به دلیل علاقه شخصی ،دوری از یک دیگر به صورت منبعی برای رابطه تان به عنوان یک کلیت به کار می اید .جدا بودن مثبت باعث میشود که بتوانید به طور کلی همدیگر را پر بار و تقویت کنید .

با هم بودن منفی: شما در این وضعیت از رابطه که جو منفی حکم فرماست ممکن است برخی از عناصر زیر را تجربه کنید این عناصر به احساس بی اطمینانی و دلهره در رابطه تان دامن میزنند.

نگرش بی اعتنا: وقتی شما با هم نیستید یکی یا هر دو نگرش بی اعتنا به دیگری نشان میدهید و حرمت رابطه ان طور که رفتار میکنید میشکند .شما یا همسرتان ممکن است حریم های رابطه را زیر پا بگذارید و مخفیانه یا علنی کار هایی کنید که اعتمادی را که همسرتان در شما به وجود اورده از بین برود گفتارو رفتارتان با تعهداتی که در قبال رابطه داده اید همخوان و هماهنگ نیستند .

نارضایتی از تعارضات یا فقدان راه حل برای تعارض ها : وقتی مسایلی پیش میایند که بین هر دوی شما تعارض ایجاد میکنند قادر نیستند به راه حلی برسید که شما را راضی کند ممکن است از برخورد با مساله حذر کنید و یا وقتی بگو مگو پیش بیاید چنانچه یکی از شما سرانجام تسلیم شود شما هم همان کار را با دل آزردگی انجام میدهید یا میکوشید تعارض را به صورت پنهانی ادامه دهید .تعارضات شما ممکن است به بن بست برسند و قار نباشید از ان خارج شوید یا حاصل کارتان باعث شود که یکی یا هر دو با احساس ناراحتی به حال خود رها شود.

تاثیر باهم بودن منفی: وقتی با دید منفی با هم وقت میگذرانید ، یکدیگر را بهم میریزید این کار موجب میشود که عزت نفس یکی یا هردو کم شود .این کم شدن ممکن است به سایر حیطه های زندگی هم کشیده شود و به نارضایتی کلی فقدان بهره وری و سودمندی شک و تردید عمومی بهارزش شخصی منجر شود .

باورها و خواسته ها (درباره رابطه)از هم دور میشوند.

به هنگام جدا شدن شما و همسرتان ممکن است درباره توانایی برای آشتی صمیمانه ، توقعات متفاوتی داشته باشید .شاید یکی معتقد باشد که مرتبط بودن با رابطه مهم نیست اما دیگری معتقد باشد که مهم است .یکی یا دیگری ممکن است نخواهد دوباره باهم باشند یا ممکن است فکر کند که گذشت زمان برای رابطه  یک تهدید است اما دیگری ممکن است زمان را مرحمی برای رابطه بداند.

مصاحبت های شخصی مذموم هستند: یکی یا هر دوی شما میکوشد مانع ان فعالیت شخصی شود یا تا اندازه ای ان را تحمل کند . در حالی که دیگری در ان فعالیت وارد میشود فرد منزوی از دست همسرش ناراحت یا رنجیده خاطر میشود .و چنین کسی از کار ی که میکند احساس گناه کرده یا بر افروخته میشود ممکن است یکی از شما یکدندگی کند یا دیگری را به بازی بگیرد تا راه خود را برود.

کناره گیری: کناره گیری موقعی است که یکی از تماس با دیگری خود را کنار میکشد و دیگری در ان موقع با این کنار کشیدن موافق نیست وقتی کناره گیری روی میدهد یکی یا ر دو ی تان احتمالا مطمئن نیستسد که مساله هرچه باشد میتوان دوباره با آن مواجه شد یا به طریق متقبلا پاسخگو دوبره به ان نظر انداخت.

تاثیر جدا بودن از هم به گونه ی منفی :صرف نظر از استدلال شما برای جدا بودن از هم وقتی در چنین جو عاطفی قرار دارید ،جدا بودن اندوخته رابطتان را کم کم  یه پایان میبرد  این تهی شدگی زخم ها را باز میکند و روی رابطه تاثیر منفی میگذارد.

دلهره و اضطراب زیاد در رابطه تان ممکن است در تمرکز حواس معمول روزمره بهره وری و عملکرد یکی یا هردو نفر خلل وارد کند و سایر فعالیت ها و روابط عادیتان را نیز متاثر میسازد .

تغییر ایجاد کردن و پاسخ دادن

تغیر شما را از حالت عادی خارج میکند و چشم انداز تعویض ناحیه ارامشتان را خواه با گسترش یا تهدید  کردن آن ایجاد میکند تغییر توان ایجاد  هیجان و علاقه یا ناراحتی و دلهره را دارد. اینکه تغییر خواه مثبت یا منفی چگونه تجربه میشود  تا اندازه بسیار زیادی بستگی به فرایند هایی دارد که متضمن ایجاد و پاسخ دادن به ان هستند این فرایند های ایجاد و پاسخ دادن نیز برای رابطه دارای مضامینی است.

ایجاد تغییر با دید مثبت

برای ایجاد تغییر به شیوه مثبت راه های زیادی وجود دارند.و ممکن است هریک از شما به عنوان همسر ی که به آن پرداخته است یا به عنوان کسی که پاسخ داده است هرکدام از آنها را تجربه کرده باشید .برخی از عناصر زیر برای فضا سازی ایجاد تغیر مثبت مورد نظر وجود داشته اند:

بافت مناسب:بافت کلی تغییر مورد نظر روی میزان هیجان مثبت حول آن تاثیر میگذارد.

خواسته هایی برای دیگری و رابطه: آغاز تغییر میتواند تجربه مثبت تری باشد چنانچه همسری که مطرح کننده تغییر است برای دیگری خواسته هایی را در کنار خواسته های خودش مطرح  کند .توانایی حرق زدن دقیق در باره منافع دیگری و تلفیق کردن آنها برای تغیر مثبت بسار ضروری  است.

حرف زدن به جای خود: این حرف زدن ، شنیدن پیام را آسان تر میکند موقعی مهم است که این پیام درباره تغیرات باشد .حرف زدن به جای خود به شما یا همسرتان کمک میکند که تجربه خود را از هر ناخی ای از چرخه آگاهی مرتبط با ایده پیشنهادی به شیوه ملایم تر بیان کنید

درک کردن پاسخ همسر: به طور کلی وقتی زن یا شوهر تغیراتی را پیشنهاد میدهد همسرش پاسخ  میدهد .توانایی درک آن پاسخ  که ممکن است به معنای به کار گرفتن مهارت های گوش دادن توجه آمیز باشد نشان دهنده اعتنا به شریک زندگی در چنین موقعیتی است .

پاسخ دادن منفی به تغییر: وقتی شما و همسرتان تغیری را در موقعیتی پیشنهاد کرده است اگر فضای مثبتی را تجربه کنید ممکن است به این دلیل باشد که برخی از عناصر زیر در پاسخ وجود داشته اند به طور مثال:

 • حمایت از تغییر
 • درک کردن همسر آغازگر (تغییر)
 • حرف زدن به جای خود هنگام پاسخ

تاثیر پاسخ دادن مثبت: ارایه پاسخ مثبت به تغییر مطلوب از جانب همسرتان باعث میشود گه هر دو در مسیر یکسانی در حرکت باشید این کار کمک میکند  که را بطه تان محکم شود و پیوند قوی بین شما ایجاد شود.

آغاز کردن تغییر به گونه منفی: آغاز کردن هماره خیلی روان و یکنواخت پیش نمیرود .نوعا در ایجاد جو منفی واهمه و تردید از جانب شما  به هنگام  پیشنهاد تغییر جو برخی از عناصر زیر وجود دارند.

1:بافت نامناسب برای آغاز کردن تغییر

2:خواسته هایی فقط برای خود

3:حرف زدن به نفع دیگری

4:حدقل کردن گزینه ها

 ارتباط ناشیانه همراه با نگرش بی اعتنایی: در این وضعیت ، یکی از شما میخواهد تغییر را ایجاد کند  و هر کس ان را به شیوه ای مطالبه گرانه و تهدید آمیز انجام میدهد . هدف آن است که تغییر تحمیل شود .که ممکن است شامل سرزنش دیگری به خاطر تغییر باشد یا شما یه عنوان پیشقدم ممکن است درباره آمال و ارزو هایتان احساس یاس کنید و برای درک تجربه  همسرتان در رابطه با تغییر هیچ گونه تلاشی صورت نمیگیرد.

تاثیر اغاز تغییر به گونه ای منفی: آغاز هر تغییری ، توان بلقوه ای را برای تخریب یا بی ثبات کردن شراکت شما دارد با این حل وقتی تغییر به صورتی ایجاد شده باشد که جو منفی به وجود اورد برای هردو شما سخت تر است  و این شانس یا احتمال بیشتر وجود دارد که عکس العمل یکی از شما مقاومت باشد و منجر به بن بست شود .

پاسخ دادن به تغییر به گونه ای منفی: وقتی یکی از شما تغییر در وضعیت را پیشنهاد میدهید .صرف نظر از اینکه این تغییر چگونه اغاز شود پاسخ میتواند جو را منفی کند شاید شما این تجربه را کرده باشید و این احتمال هم هست که عناصر زیر در پاسخ وجود داشته باشند به طور مثال:

 • مقامت در برابر تغییر، نشان ندادن درک ، کار شکنی بی اختیار .

 

تاثیر پاسخ دادن منفی به تغییر: به همان اندازه که همسر پیشقدم شده ممکن است ناکام  شود ، پاسخ منفی میتواند به عنوان علامت هشدار اولیه برای محافظت علیه تصمیم  ضعیف و شتابزده عمل کند.در چنین موقعیتی پاسخ منفی به تغییر پیشنهادی میتواند در خدمت حفظ مرزها  و تدا وم ثبات رابطه قرار گیرد.

 

استفاده از نقشه رابطه تان: وقتی نقشه رابطه تان را درک میکنید .میتوانید ببینید کجا تجربیات مثبت تان را با همسرتان افزایش دهید و کجا تجارب منفی تان را کاهش دهید و میتوانید اقداماتی کنید که به شما کمک کند  طرز برقراری ارتباط تان را بهبود دهید.

گروه پزشکان جایروس در استان البرز هم حضور دارند!

گروه پزشکان جایروس در استان البرز هم حضور دارند!

سایت جایروس اولین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی مغزو اعصاب روان با فعالیت های علمی – تحقیقاتی در ایران

گروه پزشکان مشترک ما در تهران و کرج  با برترین کادر درمانی آماده ارائه خدمات درمانی در رفع مشکلات جسمی و روحی در حیطه های مغزو اعصاب و وروان می باشد.

با مراجعه به سایت و از طریق صفحه تماس با ما می توانید اطلاعات کافی را در این زمینه دریافت نمائید.

تفاوت انتخاب شما در این مرکز با مراکز دیگر :

 • ما سعی کردیم که ازهمکاران متخصص مشترک در شعبه کرج با شعبات تهران استفاده کنیم که همگی متخصصین جوان ، آشنا با علم روز دنیا ،مسلط ، مجرب و داری رزومه های موفق هستند. ما سعی کرده ایم در استان البرز و شهرهای اطراف آن بهترین امکانات درمانی را، مانند دیگر شعبات تهران، به آسانی در دسترس شما عزیزان قرار دهیم.
 • صداقت درمانگران و همچنین روند درمان در این مجموعه به دوراز هر گونه اقدامات غیر ضروری انجام می پذیرد و هر گونه پرداخت هزینه و زمان اضافه به حداقل رسیده است، و همین امر قطعا منجر به اعتماد و ادامه روند درمان شما خواهد شد.
 • خدماتی که در شعبه کرج-مرکز رستا انجام می پذیرد جامع و کامل بوده و شما را از مراجعه به مراکز متعدد بی نیاز می کند .
 • در امر اطلاع رسانی ، تمام تلاش متخصصان گروه شعب تهران و کرج بر آن است که پاسخگوی کامل و دقیق به مسائل شما در حیطه های مغزو اعصاب و روان باشند و شما عزیزان می توانید به راحتی چه از طریق سایت و چه به صورت حضوری و گاها به صورت تماس های تلفنی با درمانگر مورد نظر خود ارتباط مستقیم برقرار نمائید.

 


گروه پزشکان جایروس (آلومینا) حاصل بزرگترین کار گروهی فوق تخصصی مغزواعصاب و روان

گروه پزشکان جایروس (آلومینا) حاصل بزرگترین کار گروهی فوق تخصصی مغزواعصاب و روان

مرکز شماره یک تهران (شریعتی تقاطع دولت ) واحد ویژه روانپزشکی و مشاوره

مرکز شماره یک تهران (شریعتی تقاطع دولت ) واحد ویژه روانپزشکی و مشاوره

شامل دپارتمان های روانپزشکی،روانشناسی،روانکاوی ، مشاوره و رواندرمانی، نوروفیدبک و بیوفیدبک :

تهران,خیابان دکتر شریعتی, روبروی خیابان دولت,کوچه امامزاده, نبش فروشگاه جامبو, پلاک 14, طبقه دوم واحد 8 (برای دیدن مسیر دسترسی از طریق نقشه گوگل اینجا کلیک کنید)

021-22648627

021-22636863

مرکز شماره یک تهران (شریعتی تقاطع دولت) واحد ویژه مغز و اعصاب و رواندرمانی

مرکز شماره یک تهران (شریعتی تقاطع دولت) واحد ویژه مغز و اعصاب و رواندرمانی

شامل دپارتمان های مغز و اعصاب، اختلالات خواب ( انجام و مشاوره تست خواب)،گفتار درمانی،رواندرمانی،درمان و مشاوره اختلالات جنسی

تهران,خیابان دکتر شریعتی, روبروی خیابان دولت,کوچه امامزاده, نبش فروشگاه جامبو, پلاک 14, طبقه دوم واحد 6 (برای دیدن مسیر دسترسی از طریق نقشه گوگل اینجا کلیک کنید)

021-22616377 

09024802196 

ساعات تماس :همه روزه (غیر از جمعه ها) 9 صبح الی 8 شب

مرکز شماره دو (شرق تهران) ویژه روانپزشکی ،مغز و اعصاب و مشاوره

مرکز شماره دو (شرق تهران) ویژه روانپزشکی ،مغز و اعصاب و مشاوره

شامل دپارتمان های مغزواعصاب,روانپزشکی،روانشناسی،مشاوره و رواندرمانی، نوروفیدبک و بیوفیدبک

تهران،بزرگراه رسالت، بعد از میدان رسالت به سمت شرق، نرسیده به چهار راه سرسبز، روبروی مسجد حجتیه،پلاک 686، واحد 2

77136229-77091723

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

مرکز شماره سه (غرب تهران) ویژه روانپزشکی ،مغز و اعصاب و مشاوره و رواندرمانی

مرکز شماره سه (غرب تهران) ویژه روانپزشکی ،مغز و اعصاب و مشاوره و رواندرمانی

تهران، 

تهران -جناح ،نرسیده به فلکه دوم صادقیه ،کوچه پرویز (بین مرکز خرید گلدیس و تهرانی )پلاک 19 ساختمان سهیل (رو به روی پارکینگ طبقاتی صادقیه )واحد 12

دپارتمان مغز و اعصاب،روانپزشکی،روانشناسی،مشاوره و رواندرمانی، نوروفیدبک و بیوفیدبک

شماره های تماس

02144259157 

02144287537

02144259407

ساعات تماس: همه روزه غیر از تعطیلات، 9 صبح الی 9 شب

مرکز زوج درمانی و سکس تراپی (شریعتی تقاطع قلهک)

مرکز زوج درمانی و سکس تراپی (شریعتی تقاطع قلهک)

تهران،خ شریعتی ،جنب بیمارستان ایران مهر، کوچه میری، ساختمان پزشکان جهانمهر ، واحد 4

برای مشاهده مسیر دسترسی از طریق نقشه گوگل اینجا کلیک کنید

شماره های تماس مرکز شماره چهار (شریعتی):

09035445828_ 26600456

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

مرکز فوق تخصصی ارتوپدی, فیزیوتراپی و توانبخشی (واقع در شرق تهران)

مرکز فوق تخصصی ارتوپدی, فیزیوتراپی و توانبخشی (واقع در شرق تهران)

در این مرکز فوق تخصصی درمان درد های کمر و گردن به روش های غیر جراحی و کلیه خدمات تخصصی و پیشرفته توانبخشی و فیزیوتراپی انجام می شود. برای دیدن لیست کلیه مشکلاتی که در این مرکز درمان می شوند اینجا کلیک کنید.

تهران،بزرگراه رسالت، بعد از میدان رسالت به سمت شرق، نرسیده به چهار راه سرسبز، روبروی مسجد حجتیه،پلاک 686، طبقه پنجم، واحد 10

برای مشاهده مسیر دسترسی از طریق نقشه گوگل اینجا کلیک کنید

دپارتمان طب فیزیکی و توانبخشی،حرکات اصلاحی،ورزش درمانی،فیزیوتراپی,ارتوپدی (شایگان مهر)

صبح تا 3 بعد از ظهر:

77189615

09338178807

3 بعد از ظهر تا 9 شب:

77189675

09901865597

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

مرکز فوق تخصصی کودک و خانواده بوجیکا (واقع در شمال تهران)

مرکز فوق تخصصی کودک و خانواده بوجیکا (واقع در شمال تهران)

در این مرکز فوق تخصصی درمان مشکلات کودک و نوجوان (اختلالات یادگیری، مشکلات رفتاری، افسردگی و اضطراب،مشکلات گفتار و زبان و… انجام می شود). برای درمان در این مرکز از روش های درمان های دارویی،غیر دارویی و گفتار درمانی، بازی درمانی، هنر درمانی و…استفاده می شود.

تهران، خیابان شریعتی، تقاطع خیابات دولت و شریعتی، ابتدای کوچه امامزاده، پلاک 14 واحد 7

تلفن جهت هماهنگی نوبت ویزیت و پاسخ به سوالات:  02122636858

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

مرکز فوق تخصصی درمان های دارویی و غیردارویی وسواس (واقع در شرق تهران)

مرکز فوق تخصصی درمان های دارویی و غیردارویی وسواس (واقع در شرق تهران)

در این مرکز فوق تخصصی درمان وسواس و کلیه اختلالات مرتبط با وسواس بصورت فوق تخصصی و با ترکیب روش های دارویی و غیردارویی انجام می شود . برای درمان در این مرکز از روش های درمان های دارویی،غیر دارویی و…استفاده می شود. این مرکز تحت نظر دکتر مهدی هرمز پور روانپزشک، دکتر زینب طاهری متخصص مغزواعصاب و گروهی از روانشناسان می باشد. همچنین درمان مشکلات مغزواعصاب (سکته مغزی،ام اس، تشنج، سردرد و… ) هم در این مرکز انجام میشود.

تهران، خیابان دماوند،بین سبلان و وحیدیه،خیابان میرحسینی،ساختمان شهریار،پلاک 1، طبقه سوم، واحد 25

تلفن جهت هماهنگی نوبت ویزیت و پاسخ به سوالات:  77839404

ساعات تماس:همه روزه غیر از تعطیلات رسمی  9 صبح الی 7 شب

برای کسب اطلاعات بقیه شعب تهران و شهرستانها اینجا کلیک کنید.

اینترنت پر است از سایت هایی که مطالب پزشکی دارند اما مطالب این سایت ها چقدر معتبرند؟ 

سایت جایروس بزرگترین سایت و مرکز تخصصی اطلاع رسانی ،درمان و پیشگیری از بیماری های مغز و اعصاب و روان در کشور است که مستقیما توسط پزشکان متخصص و تیم درمانگران اعصاب (روانشناس،روانپزشک،گفتار درمانگر و…) مدیریت می شود. ما از سال 1388 آغاز کردیم و اکنون گروه پزشکان جایروس با معرفی برترین کادر درمانی در مناطق مختلف تهران و شهرستان های مختلف کشور حضور دارند و در رفع مشکلات جسمی در حیطه های مغزو اعصاب و روان و ارتوپدی و توانبخشی و مشکلات روانپزشکی بزرگسالان و کودکان به شما کمک می کنند. استفاده از اطلاعات موجود در سایت رایگان است ولی لطفا کپی نکنید.

اگر خودتان روانشناس یا کادردرمانی حیطه مغزواعصاب وروان هستید و مایلید به تیم مجموعه پزشکان و درمانگران جایروس بپیوندید  برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

نقشه رابطه ما: همانطور که شما و همسرتان به نقشه رابطه خود پی میبرید . مشارکت خود را بهتر درک میکنید این شناخت کمک میکند که مسیری را برای چگونگی ارتباط با هم تعیین کنید طوری که بتوانید از خرسندگی جاودانگی و صمیمیت بیشتر در زندگیتان به عنوان زن و شوهر لذت ببرید. نقشه رابطه چشم اندازی از تجربیات را در گذر زمان در مواقع خاص در اختیار همسرتان میگذارد .این نقشه متشکل از سه وضعیت  رابطه ای  با هم بودن تغیر کردن و مجزا بودن  است و نشان میدهد که در…

مشاهده بازنگری

اگر خوشتان آمده 5 ستاره بدهید!

User Rating: 3.84 ( 4 votes)

درباره مدیر ارشد دپارتمان تحقیقات توجه و تمرکز

■ فاطمه امیری ■ دانش آموخته روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران ■■ متخصص نوروتراپی، درمانگر اختصاصی در زمینه استرس و اضطراب ( کودکان و بزرگسالان)، سردرد،اختلال بیش فعالی/نقص توجه، تریکوتیلومانیا، و افزایش تمرکز و تقویت حافظه ●●● در صورت تمایل به تعیین نوبت ویزیت به صفحه تماس با ما مراجعه کنید●●●
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه