تشنج

کاربردهای نوار مغز (الکتروانسفالوگرافی) | آدرس مرکز نوار مغز | کلینیک نوار مغزی

 موارد کاربرد نوار مغز بررسی تشنج و اختلالات مشابه تشنج حملات افت هوشیاری بدون توجیه بعضی حملات سردرد و سرگیجه

کاربردهای نوار مغز (الکتروانسفالوگرافی) | آدرس مرکز نوار مغز | کلینیک نوار مغزی بیشتر بخوانید »