از کدام گوش برای جواب دادن به موبایل استفاده می کنید؟

 تیم پزشکی آپولو  با توجه به تحقیقات خود اعلام کردند که برای جوابگویی به تلفن همراه از گوش چپ باید استفاده کرد زیرا استفاده از گوش راست باعث می شود امواج تلفن مستقیماً روی مغز تأثیر بگذارند. وقتی شما با کسی تماس می گیرید، تا زمانی که جواب شما را نداده است تلفن را از …

از کدام گوش برای جواب دادن به موبایل استفاده می کنید؟ ادامه »