کودک و رشد گفتار و زبان ( بخش دوم)

4 سالگی گفت و گوی هوشمندانه و رعایت نکات دستور زبان از ویژگی های مهم این دوره از رشد کلامی کودک به حساب می آید. این طور به نظر می رسد که فقط در تلفظ چند صدا مثل /ر/، /س/، /ش/ و … اشکال دارد.او به خوبی می تواند با افراد ارتباط برقرار کند و …

کودک و رشد گفتار و زبان ( بخش دوم) ادامه »