آشنایی با روش سان رایز برای کودکان اوتیستیک

روش سان وتیسم ایز اولین بار در سال 1983 توسط خانواده کافمن که خود یک فرزند پسر اتیسم داشتند ابداع شد . امروزه این روش نه تنها برای بچه های اتیستیک در هر طیف استفاده می شود بلکه برای بچه های فلج مغزی و سندرم داون و حتی بچه های دیرآموز و عادی هم استفاده …

آشنایی با روش سان رایز برای کودکان اوتیستیک ادامه »