سندرم تونل کارپ چیست؟

سندرم تونل کارپ: عصب حرکتی و حسی دست  به نام عصب مدیان از مچ دست وارد کف دست شده و به عضلات دست و انگشتان حس می دهد این عصب در مسیر عبور از مچ دست داخل بافتی قرار دارد که تونل کارپ نامیده می شود.گاهی عصب در این مسیر فشرده می شود .علت آن …

سندرم تونل کارپ چیست؟ ادامه »