روش مناسب تخلیه هیجانات بدون هیچ هزینه ای

تعداد زیادی از خانم ها عاشق گریه کردن هستند وبا این کار تمام احساسات خود را تخلیه می کنند اما بلعکس آقایان خیلی کمتر این کار را انجام میدهند. در این زمینه محققان روانشناسی ،تحقیقاتی را انجام داده اند و از این روش به عنوان یک ابزار درمانی موثر، بر پایه روان پویشی مورد استفاده …

روش مناسب تخلیه هیجانات بدون هیچ هزینه ای ادامه »