چرا تعطیلات طولانی عید ، مشاجرات را افزایش می دهد؟

  شایع ترین مسئله ای که در تعطیلات  منجر به مشاجره می شود نداشتن یا کم بودن تجربه با هم بودن است ، بحث دیگر که آتش مشاجره را شعله ورتر می کند، مسائل اقتصادی است.     این مسئله ناشی از آن است که یا طرفین دید صحیحی از موقعیت اقتصادی یکدیگر ندارند یا …

چرا تعطیلات طولانی عید ، مشاجرات را افزایش می دهد؟ ادامه »