کیست تخمدان

کیست تخمدان   كيست به كيسه اي آبكي اطلاق ميشود كه در اغلب موارد ايجاد مشكل نكرده و خود به خود از بين ميرود. بيشتر زنان در طول حيات خود داراي كيست هستند. در زنان زير 50 سال كيستها به ندرت سرطاني هستند. در برخي موارد، كيست ايجاد درد و مشكل ميكند اما مداوم نميباشد. …

کیست تخمدان ادامه »