آزیترومایسین و همه اطلاعات دارویی مهم (شربت و قرص 250 و 200)

آزیترومایسین (azithromycin) چیست؟ نکات برجسته و هشدارهای مهم در مورد آزیترومایسین آزیترومایسین به عنوان قرص، قرص آهسته رهش، قطره چشم، و همچنین یک فرم داخل وریدی در دسترس است. آزیترومایسین برای درمان عفونت های ناشی از باکتری استفاده می شود. هشدار اسهال مرتبط با آنتی بیوتیک آزیترومایسین: تقریبا تمام آنتی بیوتیکها، از جمله آزیترومایسین، می …

آزیترومایسین و همه اطلاعات دارویی مهم (شربت و قرص 250 و 200) ادامه »