5 ایده برای بهبود تمرکز کودکان

5 ایده برای بهبود تمرکز کودکان 1. توجه به نیازهای فیزیولوژیکی کودک: بسیاری از کودکان و نوجوانان پس از نه ساعت خواب تمرکز بهتری دارند. بنابراین اطمینان از مدت زمان خواب آنها بسیار مهم است. کاهش مصرف قند و شیرینی و افزایش سطح پروتئین با مصرف گوشت بدون چربی، بادام و تخم مرغ باعث افزایش غلظت …

5 ایده برای بهبود تمرکز کودکان ادامه »