5 گام برای برخورد مؤثر با کودک نق نقوو

” ام ام ممممم” صدای آشنایی نیست؟ کودک نق نقو را در هر سنی ممکن است ببینید، کودک خردسالی که یک اسباب بازی جدید می خواهد تا نوجوانی که یک ساعت بیشتر بیرون از خانه بماند. داشتن یک کودک نق نقو می تواند منجر به بروز جنگ اعصاب در خانه شود، این راهنمائیها می تواند …

5 گام برای برخورد مؤثر با کودک نق نقوو ادامه »