ازدواج به سبک خویشاوندی| ازدواج فامیلی

  ازدواج خویشاوندی یا فامیلی پدیده ایست که عمیقا ریشه در فرهنگ برخی جوامع دارد. این سبک ازدواجی در مردمان غرب آسیا، جنوب هند و شمال افریقا محبوبیت زیادی داشته و در حدود 50-20% از ازدواجها را شامل میشود. در ایران نیز در یک مطالعه میانگین کلی ازدواج های فامیلی حدود 38.6% تخمین زده شده …

ازدواج به سبک خویشاوندی| ازدواج فامیلی ادامه »