کودک مسئولیت پذیر

چطور کودکی مسئولیت پذیر تربیت کنیم | آموزش مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری رفتاری است که آموخته می شود. پدر و مادر قسمتی از این آموزش را به عهده دارند. 1)ابتدا لازم است مسئولیت را برای کودک معنی کنیم و مثالهایی عینی بزنیم تا با مفهوم و ارزش آن آشنا شود. 2. از هما کودکی، وظایفی کوچک اما قاطع و محکم برای بچه ها در نظر …

چطور کودکی مسئولیت پذیر تربیت کنیم | آموزش مسئولیت پذیری ادامه »

نکات فرزندپروری برای والدین کودکان بی مسئولیت

” بابا، کوله پشتی  من کو؟” “مامان! من یادم رفت ناهارم وبردارم برام بیارش” “گرمکن من کو؟” آیا این جملات برای شما نیز آشناست؟ در فرزند پروری مثبت ما برای مقابله با فراموشکاری کودکان راهنمایتان می کنیم: بسیاری از والدین از رفتار غیر مسئولانه و فراموشکاری کودکان خود شکایت می  کنند. این حالت معمولاً از …

نکات فرزندپروری برای والدین کودکان بی مسئولیت ادامه »