چند روش برای کمک به فرزندان برای باور کردن و دوست داشتن خود

  1)      پاداش دادن به فرزندان 2)      عقاید ، عواطف و احساسات انها را جدی بگیرید. به آنها با گفتن ” این چیزها به تو نیامده” یا ” تو هنوز عقلت نمی رسه ” تحقیر نکنید. 3)      قوانین و محدودیت ها ی خانواده را به طور صریح برای آنان تعریف کنید و انها را مورد …

چند روش برای کمک به فرزندان برای باور کردن و دوست داشتن خود ادامه »