برای اصلاح کودک لجباز به این توصیه ها توجه کنید

برای اصلاح کودک لجباز به این توصیه ها توجه کنید   دلیل لجبازی کودکان و بهترین بازتاب پدر و مادر با کودک لجباز لجباز شدن کودک بنا به دلایلی ایجاد میشود. پدر و مادر به منظور کاستن لجبازی کودکان از امر و نهی‌های بی مورد و زیاد اجتناب نمایند. این تکرار باید‌ها و نباید‌ها باعث بروز مشکلات …

برای اصلاح کودک لجباز به این توصیه ها توجه کنید ادامه »