نکات فرزندپروری برای والدین کودکان بی مسئولیت

” بابا، کوله پشتی  من کو؟” “مامان! من یادم رفت ناهارم وبردارم برام بیارش” “گرمکن من کو؟” آیا این جملات برای شما نیز آشناست؟ در فرزند پروری مثبت ما برای مقابله با فراموشکاری کودکان راهنمایتان می کنیم: بسیاری از والدین از رفتار غیر مسئولانه و فراموشکاری کودکان خود شکایت می  کنند. این حالت معمولاً از …

نکات فرزندپروری برای والدین کودکان بی مسئولیت ادامه »