شناخت و مدیریت کج خلقی کودک

شناخت و مدیریت کج خلقی کودک

  شناخت و مدیریت کج خلقی کودک  راهکارهای عملی برای والدین بسیاری از کودکان ( و بیشتر بزرگسالان) در موقعیت هایی داد و فریاد  می کنند. این طغیان رفتاری به خصوص در کودکان سنین پیش دبستانی و کودکان نوپا بیشتر دیده می شود و معمولاً  از 5 سالگی از شدت آن کاسته می شود. با …

شناخت و مدیریت کج خلقی کودک ادامه »