کابوس دیدن کودکان

در این مقاله می خوانید: 1)     کابوس کودکان 2)     چه موقع کابوس می بینیم؟ 3)     چه چیزی سبب می شود کابوس ببینیم؟ 4)     کودک را به دیدن رویاهای شیرین تشویق کنید. 5)     با کودک خود که کابوس دیده است، چه کنیم؟ اینکه کودکان در چه سنی شروع به خواب دیدن می کنند، به وضوح مشخص …

کابوس دیدن کودکان ادامه »