توانایی زبان کودکان 1 تا 2 سال

کودک در سن 1 تا 2 سال قادر به انجام برخی عملکردهای خاص می باشد که در جدول زیر به آنها می پردازیم: صحبت کردن شنیدن و درک کردن ·         هر ماه تعداد لغات بیشتری را بیان می کند. ·         سوالات یک یا دو کلمه ای بیان می کند. ·         دو لغت را کنار هم …

توانایی زبان کودکان 1 تا 2 سال ادامه »