کدام شیوه اموزشی برای کودکان پیش دبستانی مناسب است ؟

  بسیاری از مربیان مهد کودک ها نارضایتی خود را از وضعیت موجود نشان میدهند و تاحدی تحت فشار هستند  که حتی حاضرند از کار خود استعقا دهند زیرا انها موظف اند که مهارت های اولیه را با سرعت بالایی به کودکان اموزش دهند و دائما انها را مورد ازمایش قرار دهند .     انها …

کدام شیوه اموزشی برای کودکان پیش دبستانی مناسب است ؟ ادامه »