انواع مولتی ویتامین ها

مولتی ویتامین ها مواد معدنی و ویتامین های متعددی هستند که با هم در یک قرص به منظور جبران هر گونه کمبود موادغذایی رژیم روزانه غذایی جمع شده اند. مقدارمصرف ویتامین باید بر اساس رژیم غذایی متعادل تعریف شده باشد و شما نیز باید به مصرف حد مجاز و توصیه شده ای آن عمل کنید. …

انواع مولتی ویتامین ها ادامه »