حقایقی در مورد شادی

 میدانید کدام کشور در رتبه شماره 1 در رضایت از زندگی قرار دارد ؟ دانمارک ازمطالعه پول، شادی و رضایت در سال 2012 ،کشور دانمارک در بالا ترین سطح  رضایت از زندگی و تعادل کار و زندگی بودند. احساسات منفی نسبت به احساسات مثبت قوی ترند یا خیر؟ بر خلاف عقیده همگان ، این احساسات …

حقایقی در مورد شادی ادامه »