مشکلات صبحگاهی درکودکان

مشکلات صبح گاهی اگر روز آغاز خوبی داشته باشد ، امکان بیشتری وجود دارد که هم والدین و هم بچه ها روز خوبی  در پیش داشته باشند .با این حال ،ما اغلب چنان گرفتار عادت ها و وظایفمان در زمینه بیدار کردن به موقع ،مراقبت از بهداشت کودک فراهم اوردن غذا،رسانیدن کودک و رتق فتق …

مشکلات صبحگاهی درکودکان ادامه »