کوآنزیم Q10 برای میگرن

کوآنزیم Q10 در داخل سلول های بدن یافت می شود. کو آنزیم کیو 10 ماده کلیدی عملکرد مناسب سلول است . کوآنزیم Q10 می تواند صدمات سلول های بدن که ناشی از عوامل محیطی و… است را کاهش دهد. کوآنزیم Q10 شبیه به یک ویتامین است و در داخل هر یک از سلول های بدن …

کوآنزیم Q10 برای میگرن ادامه »