برای تقویت حافظه تان این اقدامات را انجام دهید!

برای تقویت حافظه تان این اقدامات را انجام دهید!

   روش قویترکردن حافظه برای فراگیری با سرعت ۱۰ برابر     بازیابی | اطلاعات را از حافظه خود فراخوانی کنید.  چنانچه بخواهید یک موضوع، روش یا تکنیک را به یاد بیاورید، این اطلاعات را از حافظه خود بازیابی خواهید کرد. برای نمونه، فلش کارت‌ها را در نگاه داشته باشید: هریک از این کارت‌ها شما را وادار به یادآوری موضوع خاصی از حافظه میکنند . درحالی‌که دز تکنیکی مانند هایلایت کردن متون اساسی و مهم از کتابی که درحال خواندن آن هستید، خبری از …

برای تقویت حافظه تان این اقدامات را انجام دهید! ادامه »