بهبود عملکرد های اجرایی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (قسمت نخست)

عملکرد های اجرایی چیست؟  نوزادان و بچه های کوچک به طور معمول به هر محرک که با آن روبرو می شوند به شیوه ایی متفاوت: تکانشی، محسوس و یا جهت دار  واکنش نشان می دهند. آنها هنوز سازماندهی رشد یافته­ایی برای بازی و همچنین به کارگیری انواع حواس ندارند. به شکل تکانشی(بدون فکر) دستهای خود …

بهبود عملکرد های اجرایی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (قسمت نخست) ادامه »