کندن موی سر

ترک عادت کشیدن و کندن مو! (تریکوتیلومانیا)

تریکوتیلومانیا یک بیماری است که در آن فرد احساس می کند مجبور است موهای خود را بکشد! این افراد ممکن است  موهای سر خود و یا مکان های دیگر، مانند ابرو و یا مژه های خود را بکشند و حتی بکنند. تریکوتیلومانیا یک اختلال کنترل تکانه  است(یک اختلال است که در آن فرد قادر به …

ترک عادت کشیدن و کندن مو! (تریکوتیلومانیا) ادامه »