با کنجکاوی جنسی کودکم چه کنم؟

کنجکاوی های جنسی کودکان: کنجکاوی های جنسی کودکان معمولا بین سنین 3 تا 6 سالگی شروع می شود و این موضوع می تواند برای والدین نگران کننده و عجیب به نظر برسد. ممکن است کودک در این سن خیلی به آلت تناسلی خود دست بزند، یا هنگام حمام رفتن با پدر و مادرش یا دیگران …

با کنجکاوی جنسی کودکم چه کنم؟ ادامه »