دانشمندان راز کد پنهان در DNA انسان را کشف کردند

  در یک کشف بزرگ ، محققان  یک کد دوم پنهان در DNA را کشف کردند که  دارای  دستورالعمل هایی برای کنترل ژن می باشد. این کشف ممکن است اینکه دانشمندان چگونه دستورالعمل موجود در DNA  را می خوانند و تفسیر جهش برای احساس سلامتی و بیماری را تغییر دهد. پس از آنکه  در سال …

دانشمندان راز کد پنهان در DNA انسان را کشف کردند ادامه »