انواع مختلف اختلالات خلقی و علائم آن

  شایعترین انواع اختلالات خلقی: افسردگی اساسی. یک دوره دو هفته ای  از خلق و خوی افسرده و یا کاهش قابل توجه در مورد علاقه و یا لذت در فعالیت های معمول، همراه با سایر نشانه های اختلال خلقی.   اختلال دیستایمیک (اختلال افسرده خویی). مزمن، درجه پایین افسردگی و یا خلق و خوی تحریک …

انواع مختلف اختلالات خلقی و علائم آن ادامه »