چرا زمان زیادی از دست میدهیم؟

گاهی پیش می آید که هر چه تلاش می کنیم و عجله می کنیم باز هم به قرارمان دیر می رسیم و یا کلی از کارهایمان باقی می ماند البته برای بعضی از ما در برخی موقع پیش می آید اما اگر این اتفاق همیشگی است باید دلایل زیر را بررسی کنید: شاید دچار استرس …

چرا زمان زیادی از دست میدهیم؟ ادامه »