چگونه اعتماد ایجاد کنیم؟

  اعتماد بخش مهمی پایه و اساس روابط میان فردی موفق است. شکستن اعتماد راحت است اما جلب اعتماد بسیار سخت تر است و برای جلب اعتماد نیاز به تلاش بیشتری دارد.   جهت ایجاد اعتماد به نکات زیر توجه کنید:   قابل اعتماد بودن 1 احتمالا مهم ترین قدم  و  پایه و اساس اعتماد، …

چگونه اعتماد ایجاد کنیم؟ ادامه »