می ترسید که عزیزتان خود کشی کند؟ این مطلب را دنبال کنید…

 ترس خانواده ها از تهدید به خودکشی در عزیزانشان     تهدیدِ به خودکشی شاید به اندازۀ اقدام به خودکشی جدی نباشد، اما برخی مسایلی وجود دارند که اطرافیان فردی که تهدید به خودکشی می‌کند، باید به آن توجه داشته باشند. تهدیدِ به خودکشی را در ذهن جدی بگیریم. از بحث و جدل و به …

می ترسید که عزیزتان خود کشی کند؟ این مطلب را دنبال کنید… ادامه »