اگه بیش فعالی نداری و کنترل خشم داری این مطلب رو نخون

اگه بیش فعالی نداری و کنترل خشم داری این مطلب رو نخون منبع  March 9, 2023 مغزفرد با اختلال بیش فعالی – نقص توجه ( ADHD ) برای واکنش بیش از حد و احساس شدید طراحی شده است. اما وقتی یک فردی با اختلال بیش فعالی دچار واکنش های عاطفی شدید می شوید و نمی …

اگه بیش فعالی نداری و کنترل خشم داری این مطلب رو نخون ادامه »