لطفا بهترین نباشید، ایده آلیستها به بهشت نمی روند

  ایده آلیستها به بهشت نمی روند   ایده آلیست یا کمال طلب به کسانی گفته می شود که در اغلب موقعیتهای زندگی میخواهند بهترین باشند، تحمل انتقاد را ندارند، احساس خوبی به خودشان ندارند و مدام در حال سرزنش کردن خودشان هستند. بسیاری از افراد ، کمال طلبی را صفتی مثبت و باعث رشد …

لطفا بهترین نباشید، ایده آلیستها به بهشت نمی روند ادامه »