کمک به بچه ها برای مقابله با استرس

    از نظر بزرگسالان ، کودکان اغلب بی خیال به نظر می رسند اما باید در نظر داشت که کودکان هم استرس را تجربه می کنند و چیزهایی مانند مدرسه و زندگی اجتماعی گاهی اوقات می تواند آنها را تحت فشار قرار دهد و احساس استرس را در آنها ایجاد کند.   شما به …

کمک به بچه ها برای مقابله با استرس ادامه »